Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 55 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Proměny ústavního práva v souvislosti se vstupem ČR do EU
Dvořáková, Lucie ; Reschová, Jana (vedoucí práce) ; Syllová, Jindřiška (oponent)
PROMĚNY ÚSTAVNÍHO PRÁVA V SOUVISLOSTI SE VSTUPEM ČR DO EU ABSTRAKT Vstup České republiky do Evropské unie se dá bezesporu považovat za jeden z nejdůležitějších milníků ve vývoji českého právního řádu. Méně či více významným změnám se nevyhnulo snad žádné právní odvětví, včetně práva ústavního. Množství literatury svědčí o tom, že jsou proměny ústavního práva mezi českou právnickou veřejností důležitým tématem, literatura v této oblasti je však poměrně roztříštěná a povětšinou zaměřená na určité dílčí problémy. Tato práce se proto pokouší shrnout některé důležité změny, které nastaly v oblasti ústavněprávní materie v souvislosti se vstupem do Evropské unie, s konkrétním zaměřením na oblast institucionální a otázky postavení členského státu (a jeho ústavních institucí) v rámci EU. Práce se sestává z úvodu, čtyř kapitol (které se poté dále dělí s ohledem na problematiku) a závěru. V úvodu je vymezena oblast konkrétního zaměření práce a jsou nastoleny základní otázky tématu. První kapitola stručně přibližuje historii vstupu České republiky do Evropské unie. Druhá kapitola analyzuje postavení členských států v rámci EU. Zabývá se mj. otázkou povahy Evropské unie, jakož i vztahem práva EU a členských států. Třetí kapitola podává výklad o přímých proměnách ústavního práva (tj. v psaných pramenech). Stěžejní roli...
Otázky a interpelace v parlamentní proceduře: Studie č. 1.038
Syllová, Jindřiška
Kladení otázek ‑ question time ‑ forma otázky ‑ lhůta na odpověď - interpelace ‑ vyslovení nedůvěry – ve vybraných státech Evropy
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Úprava výkonu mandátu za člena vlády (problematika klouzavého mandátu): Studie č. 1.145
Syllová, Jindřiška ; Pecháček, Štěpán
Výkon mandátu za člena vlády v parlamentarismu – studie ve vybraných státech západní, východní a střední Evropy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 55 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
47 Syllová, Jindřiška
47 Syllová, Jindřiška
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.