National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.00 seconds. 
Vědecké a technické podklady pro inventarizaci emisí látek znečišťujících ovzduší: Resumé - Specifikace a rozsah požadavků k plnění protokolů CLRTAP a legislativy EU dotýkající se emisí SO2, NOx, VOCs a NH3
SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s., Praha ; Tintěra, Ladislav ; Krivošík, Juraj ; Svojtková, Ivana ; Szomolányiová, Jana
Cílem studie je návrh postupu státní správy resp. samosprávy, směřujícího k naplnění závazků Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států (dále Protokolu) a legislativy Evropské unie dotýkající se emisí SO2, NOx, VOC a NH3.
Vědecké a technické podklady pro inventarizaci emisí látek znečišťujících ovzduší
EGÚ Praha Engineering, a.s., Praha ; SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. ; Český hydrometeorologický ústav, Úsek ochrany čistoty ovzduší, Praha ; Fara, Milan ; Svojtková, Ivana ; Keder, Josef ; Machálek, Pavel
Vytvoření návrhu a realizace souboru konkrétních opatření, směřujících ke zdokonalení provádění emisních invertur sledovaných znečišťujících látek. Chronologická rekapitulace průběhu řešení v letech 1999-2001.
Vědecké a technické podklady pro inventarizaci emisí látek znečišťujících ovzduší: Specifikace a rozsah požadavků k plnění protokolů CLRTAP a legislativy EU dotýkající se emisí SO2, NOx, VOCs a NH3, včetně jejich omezování
SRCI CS ; VÚZT ; SVÚOM s.r.o., Praha ; SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. ; Český hydrometeorologický ústav, Úsek ochrany čistoty ovzduší, Praha ; Trojan, Václav ; Jirovský, Ivan ; Jelínek, Antonín ; Splítek, Vlastimil ; Szomolányiová, Jana ; Svojtková, Ivana ; Machálek, Pavel
Studie se zaměřuje na požadavky plnění Protokolu ACETO CLRTAP a související legislativy EU v České republice, včetně reálnosti plnění stanovených emisních stropů. Identifikuje a analyzuje stav a budoucí trendy v nejvíce znečišťujících sektorech a technicko-ekonomickou náročnost plnění požadavků. Studie naplňuje požadavky pro obsah Integrovaného národního programu snížení emisí SO2, NOx, NMVOC a NH3 včetně návrhu souboru základních nástrojů programu.
Needs, Attitude and Interests Towards to ICT of Senior Citizen.
SVOJTKOVÁ, Ivana
The Diploma work deals with the explanation conceptions of the age and the parallel failures of the changes. Work defines closer specification of senior attitude, need and interests toward (ICT). To improve of senior lifelihood and lifestyle I am introducing the use of ICT. It can be helpful for senior citizens to inter-connect again in the social community. The contemporary trends of ICT are presented here which they are suitable for retired citizens and can be accessibled in the trade. I reclined my opinion during my own work experience as an assistant in project: ``Click by the right button, grandad!``

See also: similar author names
4 SVOJTKOVÁ, Ivana
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.