Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 149 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Účinnost a bezpečnost léčby NOAC
SVOBODOVÁ, Hana
Antikoagulační léčba se v posledních letech výrazně změnila díky příchodu nových molekul s odlišnými vlastnostmi oproti běžně používaným lékům. Masivnějšímu rozšíření těchto léků brání jejich vysoká cena a indikace zdravotních pojišťoven. V úvodní části práce popisuje proces krevního srážení a jeho patologie, dále pak běžně používané léky jako heparin a warfarin a také nová antikoagulancia NOAC, jejich zástupce, vlastnosti, indikace a kontraindikace.
Faktory rozvoje venkovských obcí na Valašsku
Antošová, Aneta ; Perlín, Radim (vedoucí práce) ; Svobodová, Hana (oponent)
Venkov a jeho problematika se v regionálním rozvoji dostaly do středu zájmu vcelku nedávno. Vzhledem k jeho složité transformaci během posledních desetiletí je třeba o něj pečovat a dále ho rozvíjet, aby jej mohly, tak jako my, užívat i budoucí generace. Rozvoj venkova by měl být tedy komplexní proces, zaměřený na všechny složky venkova, které jej utváří. Pro správné zacílení rozvoje venkova je nezbytné identifikovat klíčové faktory, které mohou rozvoj podmiňovat. Identifikace klíčových faktorů rozvoje úzce souvisí s aktéry rozvoje. Bez aktérů rozvoje a jejich spolupráce na všech úrovní je velmi těžké dosáhnout efektivního a úspěšného rozvoje venkova. Rozvoj v obcích je ovlivněn geografickou polohou obcí a její vzdáleností od regionálního centra. Problémy obcí jsou umocněny s její velikostí. Čím menší obec, tím více problému a tím je pro ni rozvoj složitější. Pro malé obce může být rozhodující čerpat v rozvoji ze svých vlastních zdrojů, kterými jsou lidský a sociální kapitál. Tyto měkké faktory rozvoje jsou v posledních letech v popředí zájmu a ve světové literatuře odborníci přisuzují klíčový význam právě endogenním faktorům. Předložená diplomová práce se snaží na příkladu malých úspěšných obcí v periferii potvrdit klíčovou roli lidského a sociálního kapitálu v rozvoji. Klíčová slova Venkov,...
Edukační materiál pro děti s diagnózou asthma bronchiale
Mádrová, Simona ; Svobodová, Hana (vedoucí práce) ; Potěšil, Jan (oponent)
Bakalářská práce se zabývá problematikou onemocnění asthma bronchiale. Průduškové astma (asthma) je syndromem různě vyjádřených a vzájemně se překrývajících klinických projevů, vzniklých na podkladě systémové zánětlivé aktivity organismu, která vede k chronickým změnám v dýchacích cestách. Základem terapie bronchiálního astmatu je užívání preventivních protizánětlivých léků, které jsou doplněny léky úlevovými. K dispozici je několik inhalačních systémů a každý má rozdílné nároky na adekvátní inhalační techniku. Nácvik a následná kontrola této inhalační techniky je klíčovou součástí edukace dětského pacienta. K efektivní edukaci slouží vytvořený edukační materiál, jenž je součástí bakalářské práce a demonstruje správnou inhalační techniku zajišťující optimální aplikaci léčiva. Publikace by měla sloužit dětem k aktivnímu zapojení do terapie a podnícení pozornosti ke všem aspektům, které napomáhají ke zvládání nemoci a eliminují rizikové faktory, jež nemoc zhoršují. Klíčová slova: bronchiální astma, dětská populace, edukační materiál, inhalační technika, terapie
Aktivita České asociace sester očima nelékařských zdravotnických pracovníků
Češek, Michal ; Svobodová, Hana (vedoucí práce) ; Šochmanová, Martina (oponent)
V této práci se zabývám aktivitou České asociace sester, která by mohla mít souvislost s nespokojeností nelékařských pracovníků s touto asociací a jejím odlivem členské základny. Předním cílem této práce bylo tedy zjistit, jak vnímají nelékařští pracovníci aktivitu České asociace sester. Při zpracovávání této práce jsem čerpal z literatury zaměřené na historii organizování sester, postupný vznik České asociace sester a studium jejích aktivit. K vyřešení cíle výzkumu jsem využil kvantitativní výzkumnou metodu, kdy jsem pomocí elektronického a listinného dotazníku oslovil respondenty z řad nelékařských pracovníků. Výsledky šetření skutečně naznačily, že negativní postoj nelékařských pracovníků k České asociaci sester souvisí s její aktivitou a prezentací. Výsledky této práce by mohly posloužit asociaci k sebereflexi a k možnému řešení příčin fluktuace členské základny a znovuzískání důvěry nelékařských pracovníků.
Faktory rozvoje venkovských obcí na Valašsku
Antošová, Aneta ; Perlín, Radim (vedoucí práce) ; Svobodová, Hana (oponent)
Venkov a jeho problematika se v regionálním rozvoji dostaly do středu zájmu vcelku nedávno. Vzhledem k jeho složité transformaci během posledních desetiletí je třeba o něj pečovat a dále ho rozvíjet, aby jej mohly, tak jako my, užívat i budoucí generace. Rozvoj venkova by měl být tedy komplexní proces, zaměřený na všechny složky venkova, které jej utváří. Pro správné zacílení rozvoje venkova je nezbytné identifikovat klíčové faktory, které mohou rozvoj podmiňovat. Identifikace klíčových faktorů rozvoje úzce souvisí s aktéry rozvoje. Bez aktérů rozvoje a jejich spolupráce na všech úrovní je velmi těžké dosáhnout efektivního a úspěšného rozvoje venkova. Rozvoj v obcích je ovlivněn geografickou polohou obcí a její vzdáleností od regionálního centra. Problémy obcí jsou umocněny s její velikostí. Čím menší obec, tím více problému a tím je pro ni rozvoj složitější. Pro malé obce může být rozhodující čerpat v rozvoji ze svých vlastních zdrojů, kterými jsou lidský a sociální kapitál. Tyto měkké faktory rozvoje jsou v posledních letech v popředí zájmu a ve světové literatuře odborníci přisuzují klíčový význam právě endogenním faktorům. Předložená diplomová práce se snaží na příkladu malých úspěšných obcí v periferii potvrdit klíčovou roli lidského a sociálního kapitálu v rozvoji. Klíčová slova Venkov,...
Vliv temperace na rozměry dvoukomponentních polykarbonátových výlisků
Svobodová, Hana ; Dočekalová, Julie (oponent) ; Sedlák, Josef (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na změnu rozměrů dvoukomponentního polykarbonátového výlisku během procesu temperace. V práci je uveden kompletní popis výroby vnější čočky pro automobilový světlomet. Experimentální část je zaměřena pouze na část procesu, na temperaci. Předmětem experimentu je určit vliv teploty v temperační peci a vliv používaných lamel na rozměry polykarbonátového výlisku. K vyhodnocení správnosti rozměrů je použito 3D měření. Míra vlivu lamel je zkoumána se třemi typy lamel.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 149 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
27 SVOBODOVÁ, Hana
15 SVOBODOVÁ, Helena
2 Svobodová, Hana,
1 Svobodová, Hedvika
15 Svobodová, Helena
2 Svobodová, Hermína
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.