Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Význam stanovení C-reaktivního proteinu v klinických praxích
Suchý, Matěj ; Moravík, Ján (vedoucí práce) ; Bencko, Vladimír (oponent)
SOUHRN V této diplomové práci se zabývám významem stanovení C-reaktivního proteinu (CRP) v klinických praxích. Práci jsem rozdělím na část teoretickou, která nás seznámí s CRP, se statistikou a statistickými metodami, a na část experimentální, která informuje o použitém přístroji, postupu získávání dat a způsobu vyhodnocení výsledků. Poslední část diplomové práce bude obsahovat výsledky statistického zpracování. Pacientům byl měřen CRP stejným přístrojem Quicread 101 od firmy Oriondiagnostika a zároveň jim byl odebírán biologický materiál k odlišení typu infekce. Výsledky vyšetření a další příznaky jsem zaznamenal do tabulky. Po úpravě tabulky jsem výsledky statisticky vyhodnotil. Cílem mé práce bylo zjistit, zda je zvýšená hodnota CRP nad 50 mg/l jednoznačně potvrzena vyšetřením biologického materiálu, zda se může objevit pozitivní nález u hodnot CRP menších než 8 mg/l a dále zjistit korelaci jednotlivých zkoumaných atributů mezi sebou. Po zodpovězení těchto otázek bychom se měli dozvědět, jakou výpovědní hodnotu má stanovení CRP při stanovení diagnózy pacienta.

Viz též: podobná jména autorů
5 Suchý, Marek
4 Suchý, Martin
2 Suchý, Michal
1 Suchý, Milan
3 Suchý, Miloš
3 Suchý, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.