National Repository of Grey Literature 19 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Novinky v oblasti norem environmentálního managementu: Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje (Sborník abstraktů z mezinárodní konference)
Suchánek, Zdeněk
Stav a vývoj ve skupině norem pro dobrovolné nástroje environmentálního managementu (rodina ISO 14000) je nahlížen z pohledu celkového vývoje mezinárodní standardizace (ISO, CEN). Poslední dvě desetiletí se počty a druhy standardizačních dokumentů v oblasti environmentálního managementu (Technický výbor ISO/TC 207) výrazně zvýšily.
Fulltext: Download fulltextPDF
Informační kampaně v odpadovém hospodářství - podpora osvěty pro veřejnou správu a výuky
IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; DHV ČR‚ Praha ; CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Suchánek, Zdeněk ; Poláková, Kateřina
Svazek Souhrnná dílčí zpráva o řešení projektu za rok 2002 obsahuje zprávu (MIZPP0079XQW), a přílohy, které jsou současně uložené jako samostatné svazky. Příloha č. 1: Zpráva o řešení modulu 1 za rok 2002 (Úředník 2002 - veřejná správa v oboru OH), (MIZPP0079XP1). Příloha č. 2: Zpráva o řešení modulu 2 za rok 2002 (Informační kampaň) (MIZPP0079XO6). Příloha č. 3: Zpráva o řešení modulu 3 za rok 2002 (Internetový portál INFO-ODPADY) (MIZPP0079XNB). Příloha č. 4: Zpráva o řešení modulu 4 za rok 2002 (Distanční vzdělávací kurz "Odpadář") (MIZPP0079XLL). Příloha č. 5: Zpráva o řešení modulu Plus za rok 2002 (Vliv informace na chování veřejnosti při separaci komunálního odpadu) (MIZPP0079XMG). Příloha č. 6: Zápis z jednání 1. KD.
Informační kampaně v odpadovém hospodářství - podpora osvěty pro veřejnou správu a výuky: Internetový portál INFOODPADY
DHV CR, s.r.o., Praha ; Rychlíková, Dagmar ; Kocmanová, Lenka ; Suchánek, Zdeněk
V roce 2003 byla založena redakční rada portálu INFOODPADY, rozvinuta metodika její práce a odzkoušeno posuzování vstupů pro portál. Portál www.infoodpady.cz byl technicky doprojektován a otevřen pro další dolaďování a naplňování.
Informační kampaně v odpadovém hospodářství - podpora osvěty pro veřejnou správu a výuky: Vliv informace na chování veřejnosti při separaci komunálního odpadu
DHV CR, s.r.o., Praha ; Marešová, Zdeňka ; Kocmanová, Lenka ; Suchánek, Zdeněk
Cílem dodatečného modulu Plus - pilotního projektu "Vliv informace na chování veřejnosti při separaci komunálního odpadu" je sledovat chování veřejnosti po provedené kampani - informování veřejnosti o správném způsobu nakládání s odpadem z domácností, tj. odsledovat, jak se mění přístup k separaci odpadů po provedené informaci
Informační kampaně v odpadovém hospodářství - podpora osvěty pro veřejnou správu a výuky
IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; DHV ČR‚ Praha ; CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Suchánek, Zdeněk ; Poláková, Kateřina
Projekt byl rozdělen do čtyř samostatných modulů: Modul č. 1 - Úředník, řešitel (veřejná správa v odpadovém hospodářství). Modul č. 2 - Informační kampaň. Modul č. 3 - Internetový portál INFO-ODPADY (informace o odpadech na internetu). Modul č. 4: Distanční vzdělávání kurz "Odpadář". V roce 2002 byl řešen ještě Modul Plus - pilotní projekt "Vliv informace na chování veřejnosti při separaci komunálního odpadu".
Informační kampaně v odpadovém hospodářství - podpora osvěty pro veřejnou správu a výuky: Internetový portál INFO-ODPADY
DHV CR, s.r.o., Praha ; Kašková, Jana ; Kocmanová, Lenka ; Suchánek, Zdeněk
Řešení Modulu č. 3 spočívalo v r. 2004 v provozování a dolaďování internetového portálu INFOODPADY. Byly provedeny a vyhodnoceny 3 uživatelské průzkumy a další vstupy na portál. Zavedena byla služba zasílání novinek e-mailem.
Informační kampaně v odpadovém hospodářství - podpora osvěty pro veřejnou správu a výuky: Úředník 2002 - veřejná správa v oboru OH
DHV ČR‚ Praha ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Kocmanová, Lenka ; Doskočilová, Dagmar ; Suchánek, Zdeněk
Řešení Modulu č. 1 - Úředník, řešitel (veřejná správa v odpadovém hospodářství) je zaměřeno na celkovou informační a rešeršní přípravu a následnou informační podporu projektu a na rozsáhlý dotazníkový výzkum informačních a vzdělávacích potřeb úředníka s rozhodovací pravomocí v odpadovém hospodářství. Analýza podkladů bude zveřejněna v roce 2003.
Výzkum podpory udržitelné výroby a spotřeby
DHV CR, spol.s r.o., Praha ; Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., Praha ; Vavřínek, Jiří ; Kupčíková, Leona ; Suchánek, Zdeněk ; Pacák, Jaromír
Projekt je zaměřen na výzkum dobrovolných aktivit podnikatelské sféry v oblasti udržitelné spotřeby a výroby. Cílem projektu je zpracování návrhu programů dobrovolných nástrojů z pohledu udržitelné výroby, udržitelné spotřeby a strategií pro dosažení změn, které budou vycházet z analýzy některých nástrojů udržitelné spotřeby a výroby. Výstupy I. a II. etapy projektu: odborné diskuse, vyhodnocení dotazníkového průzkumu, SWOT analýza, výběr tří odvětvových systémů výroby a spotřeby. Návrh programů a mechanismů podpory dobrovolných aktivit. Návrh malé dobrovolné dohody pro oblast výroby domácích spotřebičů.
Výzkum podpory udržitelné výroby a spotřeby
DHV CR, spol.s r.o., Praha ; Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., Praha ; Suchánek, Zdeněk ; Pacák, Jaromír
Projekt je zaměřen na výzkum dobrovolných aktivit podnikatelské sféry v oblasti udržitelné spotřeby a výroby. Cílem projektu je zpracování návrhu programů dobrovolných nástrojů z pohledu udržitelné výroby, udržitelné spotřeby a strategií pro dosažení změn, které budou vycházet z analýzy některých nástrojů udržitelné spotřeby a výroby. V rámci projektu bude vypracována metodika pro vyhodnocení používání dobrovolných nástrojů udržitelné výroby a spotřeby v podmínkách podnikatelské sféry. Zároveň budou navrženy mechanismy dobrovolných aktivit podnikatelské sféry pro vybrané systémy výroby a spotřeby a návrh jejich pilotní realizace. Součástí projektu jsou dva workshopy za účasti aktérů, jež mohou významně ovlivňovat využívání dobrovolných nástrojů udržitelné.

National Repository of Grey Literature : 19 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
2 Suchánek, Zbyněk
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.