Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Výrobní program lékárny U Černého orla na Malé Straně
Stupková, Eva ; Babica, Jan (vedoucí práce) ; Dohnal, František (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra sociální a klinické farmacie Kandidát: Mgr. Eva Stupková Vedoucí rigorózní práce: PharmDr. Jan Babica, Ph.D. Název rigorózní práce: Výrobní program lékárny U Černého orla na Malé Straně Práce je zaměřena na výrobní program lékárny U Černého orla v období od roku 1857 do roku 1930. V průběhu těchto let zde byli lékárníky postupně Benjamin, Karel a Jiří Fragner. V lékárně bylo vyráběno velké množství přípravků v různých lékových formách (z nejstarších např. Pražská domácí mast nebo Dr. Rosy Balsám). Na počátku 20. století byla nabídka lékárny ještě pestřejší. Lékárna produkovala nejen léčivé pří- pravky (Buccavacedrol, Galegol aj.), ale i mléčné výrobky, pochutiny, cukrovinky. Ve dvacátých letech se sortiment podstatně rozšířil a v roce 1930 byla výroba přesunuta do továrny B. Fragner v Dolních Měcholupech. Některé z léčivých přípravků se vyráběly ještě koncem 20. století (Jopton, Guanar, Hysteps aj.), výjimečně s jiným názvem ale podobným složením přetrvala jejich výroba dodnes (Thymomel). Hlavní část práce tvoří chronologicky seřazené přípravky. U každého z nich je uvedena jeho stručná charakteristika, složení, indikace a dávkování. Pro úplnost jsou v práci uvedeny i takové přípravky, ke kterým se nepodařilo najít větší množství infor- mací,...
Vliv mebendazolu na proliferaci, migraci a adhezi buněk orálního karcinomu in vitro
Stupková, Eva ; Skálová, Lenka (vedoucí práce) ; Boušová, Iva (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Eva Stupková Školitel: RNDr. Věra Králová, Ph.D. Název diplomové práce: Vliv mebendazolu na proliferaci, migraci a adhezi buněk orálního karcinomu in vitro Mebendazol patří mezi běžně užívaná anthelmintika jak v humánní, tak ve veterinární medicíně. Jeho mechanismus účinku je založen na inhibici syntézy mikrotubulů. V naší práci jsme se zabývali efektem mebendazolu na nádorové buňky. Sledovali jsme jeho vliv na proliferaci, migraci a adhezi buněk orálního skvamózního karcinomu, což je velice agresivní a silně invazivní nádorové onemocnění. Naše pokusy jsme prováděli na dvou liniích orálního skvamózního karcinomu (DOK, PE/CA-PJ15) a na nenádorových gingiválních fibroblastech. Při měření jsme použili metodu WST-1 na stanovení vlivu mebendazolu na proliferaci, xCELLigence RTCA DP analyzátor pro stanovení vlivu mebendazolu na migraci a adhezi buněk. V našich pokusech mebendazol v klinicky dosažitelných koncentracích inhiboval proliferaci a migraci buněk orálního skvamózního karcinomu a taktéž ovlivňoval jejich adhezi.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.