Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Galaxy interactions: dark matter vs. Modified Newtonian dynamics (MOND)
Bílek, Michal ; Jungwiert, Bruno (vedoucí práce) ; Kroupa, Pavel (oponent) ; Stuchlík, Zdeněk (oponent)
MOND je observačně zjistěné pravidlo pro předvídání zrychlení hvězd a galaxií na základě rozložení pozorovatelné hmoty. Možná je to důsledek nového zákona fyziky. Shr- nuji teoretické stránky MONDu, jeho výsledky a problémy. MOND byl doposud testován hlavně v diskových galaxiích. Jeho testy v eliptických galaxiích jsou vzácné, protože pro- jevy MONDu jsou u nich malé v oblastech pozorovatelných obvyklými metodami. V práci vysvětluji medtody a nápady, které jsem vytvořil pro testování MONDu v eliptických ga- laxiích pomocí hvězdných slupek. Slupky nám navíc poprvé umožňují testovat MOND pro hvězdy na radiáních drahách. Slupky jsou výsledkem galaktických interakcí. Vysvětluji mechanismy jejich tvorby a shrnuji výsledky z pozorování a simulací slupek.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.