Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 44 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Spread of delay on railway network
Straka, Martin ; Pergel, Martin (oponent) ; Babilon, Robert (vedoucí práce)
Názov práce: Šírenie meškania na železničnej sieti. Autor: Martin Straka Katedra (ústav): Katedra aplikovanej matematiky Vedúci bakalárskej práce: Mgr. Robert Babilon e-mail vedúceho: babilon@kam.ms.mff.cuni.cz Abstrakt: Predmetom tejto práce je simulácia šírenia meškania vlakov na železničnej sieti. Program graficky ukazuje jednotlivé simulácie a tiež vytvára ich štatistiky pri rôznych kritériách (napr. meniace sa čakacie časy alebo zmeny križovaní jednotlivých vlakov). Práca tieto výsledky následne vyhodnocuje a porovnáva. Je tu tiež snaha navrhnúť vhodnú voľbu takých kritérií, aby vlaky meškali čo najmenej. Súčasťou práce je tiež vyhľadávanie slabých miest v grafikone. Teda vlakov, na ktoré sa šíri meškanie najčastejšie, alebo ktoré ako prípoje nečakajú na ich predchádzajúce vlaky z dôvodu veľkého meškania. Kľúčová slová: vlaky, meškanie, simulácia, štatistiky
Spread of delay on railway network
Straka, Martin ; Babilon, Robert (vedoucí práce) ; Libič, Peter (oponent)
Predmetom tejto práce je simulácia šírenia meškania vlakov na železničnej sieti. Program graficky ukazuje jednotlivé simulácie a tiež vytvára ich štatistiky pri roznych kritériách (napr. meniace sa čakacie časy alebo zmeny križovaní jednotlivých vlakov). Práca tieto výsledky následne vyhodnocuje a porovnáva. Je tu tiež snaha navrhnúť vhodnú voľbu takých kritérií, aby vlaky meškali čo najmenej. Súčasťou práce je tiež vyhľadávanie slabých miest v grafikone. Teda vlakov, na ktoré sa šíri meškanie najčastejšie, alebo ktoré ako prípoje nečakajú na ich predchádzajúce vlaky z dovodu veľkého meškania.
Using Neural Networks in the Hierachical Routing
Straka, Martin ; Lokoč, Jakub (oponent) ; Štanclová, Jana (vedoucí práce)
Predmetom tejto diplomovej práce je ukázat' možné použitie modelov neurónových sietí pre potreby dekompozície dát, užitočnej pre hierarchický routing. Navrhneme hierarchický prístup k problému hl'adania optimálnej cesty v grafe. V aplikácii neurónových sietí sa potom zameriame na zopár modelov, ktoré možno použit' pri získavaní hierarchickej informácie z dopravnej siete. Predstavené modely pracujú na princípe minimalizácie energetickej funkcie a v našej práci poukážeme hlavne na schopnosti deterministického žíhania (MFA) v procese dekompozície grafu. V experimentálnej časti práce popíšeme vlastné návrhy pre vhodnú parametrizáciu použitých modelov neurónových sietí. V experimentálnych testoch tiež poukážeme na schopnost' MFA riešit' úlohu za prípadného prepdpokladu neúplnej informácie.
Spread of delay on railway network
Straka, Martin ; Babilon, Robert (vedoucí práce) ; Pergel, Martin (oponent)
Predmetom tejto práce je simulácia šírenia meškania vlakov na železničnej sieti. Program graficky ukazuje jednotlivé simulácie a tiež vytvára ich štatistiky pri roznych kritériách ( napr. meniace sa čakacie časy alebo zmeny križovaní jednotlivých vlakov). Práca tieto výsledky následne vyhodnocuje a porovnáva. Je tu tiež snaha navrhnúť vhodnú voľbu takých kritérií, aby vlaky meškali čo najmenej. Súčasťou práce je tiež vyhľadávanie slabých miest v grafikone. Teda vlakov, na ktoré sa šíri meškanie najčastejšie, alebo ktoré ako prípoje nečakajú na ich predchádzajúce vlaky koli veľkému meškaniu.
Metodologie pro návrh číslicových obvodů se zvýšenou spolehlivostí
Straka, Martin ; Kotásek, Zdeněk (vedoucí práce)
Práce představuje alternativní metodiku k již existujícím technikám pro návrh číslicových systémů se zvýšenou spolehlivostí implementovaných do obvodů FPGA a doplňuje některé nové vlastnosti při realizaci a testování těchto systémů. Práce se opírá o využití částečné dynamické rekonfigurace obvodu FPGA při návrhu systémů odolných proti poruchám, kde může být částečná rekonfigurace využita jako mechanizmus pro opravu a zotavení systému po výskytu poruchy. Práce nejprve představuje obecné principy diagnostiky, testování a spolehlivosti číslicových systémů včetně stručného popisu programovatelných obvodů FPGA a jejich architektury. Dále pokračuje přehledem současných metod a technik při návrhu a implementaci systémů odolných proti poruchám do obvodů FPGA, kde jsou popsány zejména techniky z oblasti detekce a lokalizace poruch, opravy a posuzování kvality návrhu. Nejdůležitější částí práce je popis metodiky pro návrh, implementaci a testování systémů odolných proti poruchám, která byla vytvořena pro obvody FPGA, jejichž konfigurační paměť je založena na pamětech typu SRAM. Nejprve je prezentována technika pro vytváření a automatizované generování hlídacích obvodů pro číslicové systémy a komunikační protokoly v FPGA, následně je prezentovaná referenční architektura spolehlivého systému implementovaného do FPGA včetně několika odolných architektur využívajících principu částečné dynamické rekonfigurace jako mechanizmu opravy a zotavení po výskytu poruchy. Dále je popsán způsob řízení rekonfiguračního procesu a testovací platforma pro snadné testovaní a ověření kvality systémů odolných proti poruchám implementovaných dle navržené metodiky. V závěru jsou diskutovány experimentální výsledky a přínos práce.
Metodologie pro návrh číslicových obvodů se zvýšenou spolehlivostí
Straka, Martin ; Kotásek, Zdeněk (vedoucí práce)
Práce představuje alternativní metodiku k již existujícím technikám pro návrh číslicových systémů se zvýšenou spolehlivostí implementovaných do obvodů FPGA a doplňuje některé nové vlastnosti při realizaci a testování těchto systémů. Práce se opírá o využití částečné dynamické rekonfigurace obvodu FPGA při návrhu systémů odolných proti poruchám, kde může být částečná rekonfigurace využita jako mechanizmus pro opravu a zotavení systému po výskytu poruchy. Práce nejprve představuje obecné principy diagnostiky, testování a spolehlivosti číslicových systémů včetně stručného popisu programovatelných obvodů FPGA a jejich architektury. Dále pokračuje přehledem současných metod a technik při návrhu a implementaci systémů odolných proti poruchám do obvodů FPGA, kde jsou popsány zejména techniky z oblasti detekce a lokalizace poruch, opravy a posuzování kvality návrhu. Nejdůležitější částí práce je popis metodiky pro návrh, implementaci a testování systémů odolných proti poruchám, která byla vytvořena pro obvody FPGA, jejichž konfigurační paměť je založena na pamětech typu SRAM. Nejprve je prezentována technika pro vytváření a automatizované generování hlídacích obvodů pro číslicové systémy a komunikační protokoly v FPGA, následně je prezentovaná referenční architektura spolehlivého systému implementovaného do FPGA včetně několika odolných architektur využívajících principu částečné dynamické rekonfigurace jako mechanizmu opravy a zotavení po výskytu poruchy. Dále je popsán způsob řízení rekonfiguračního procesu a testovací platforma pro snadné testovaní a ověření kvality systémů odolných proti poruchám implementovaných dle navržené metodiky. V závěru jsou diskutovány experimentální výsledky a přínos práce.
Získávání dat z HTML stránek
Komenda, Tomáš ; Šimek, Václav (oponent) ; Straka, Martin (vedoucí práce)
Práce popisuje možnosti tvorby aplikací pro získávání a pozdější sledování textových dat z HTML stránek. Zabývá se lexikální a syntaktickou analýzou jazyka HTML. Charakterizuje možnosti filtrace a uchovávání dat. Dále se práce zaměřuje na nástroje pro tvorbu dynamických WWW stránek, způsoby extrakce dat a periodické spouštění aplikací. V neposlední řadě popisuje vyspělé možnosti rozesílání elektronické pošty a SMS zpráv z prostředí webové aplikace. Závěrečná část je věnována popisu dvou aplikací demonstrujících uváděné principy. 
Informační systém pro správu dokumentů a fotografií
Varga, Ladislav ; Straka, Martin (oponent) ; Chmelař, Petr (vedoucí práce)
Cílem bakálářské práce je navrhnout a implementovat informační systém pro správu dokumentů a fotografií. Pro implementaci byly použity následující technologie: PHP, MySQL, Javascript, HTML, CSS, Ajax.
Použití evolučního algoritmu ve hře šachy
Urminský, Andrej ; Straka, Martin (oponent) ; Gajda, Zbyšek (vedoucí práce)
Táto práca sa zaoberá návrhom evolučného algoritmu pre umelú inteligenciu v hre šach. K dosiahnutiu tohto cieľa je použitý tzv. genetický algoritmus. Pre implementáciu algoritmu a grafického rozhrania bol využitý programovací jazyk Java vo vývojovom prostredí Eclipse.
Řídicí jednotka klimatizace do automobilu s MCU HCS08GT60
Polóni, Pavol ; Straka, Martin (oponent) ; Šimek, Václav (vedoucí práce)
Témou bakalárskej práce je návrh a zostavenie vývojovej dosky, ktorá je upravená pre potreby riadiacej jednotky v automobile. V jednotlivých kapitolách sú postupne rozoberané problematiky pri zostavení vstavaného systému ( embedded system ) . Menovite návrh, čiže výber vhodných komponent, špeciálne mikroprocesora a výstupných periférií. Ďalej zostavenie dosky plošného spoja ( DPS ) a samotnej výroby. Nakoniec programovaniu softwaru v jazyku C pre jadro systému, respektíve mikroprocesorov rady HCS08 od firmy Freescale .

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 44 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Straka, Marek
1 Straka, Matej
12 Straka, Michal
4 Straka, Milan
2 Straka, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.