National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.00 seconds. 
How are the interactions between a father and his child altered by the imprisonment of the father
Stránská, Ester ; Matoušek, Oldřich (advisor) ; Hulmáková, Jana (referee)
(in English): Imprisonment does not have a direct impact just on the person who committed the crime it also affects the life of the people close them, especially if the perpetrator is also the parent. This work is aimed to determine how imprisonment affects the interaction between children and incarcerated parents, their fathers. Changes in interaction are explored in contact, mutual communication, parenting roles and relationship between the child and the imprisoned parent. The research, which brings the data obtained using questionnaires and interviews with persons in custody, is based on information provided primarily by foreign experts.
The influence of the development of a law opinion in the section of terms for assesment of a tax on tax collection in the Czech Republic
Stránská, Ester ; Vančurová, Alena (advisor) ; Doležalová, Ivana (referee)
This thesis was focused on the influence of the development of a law opinion in the section of terms for assesment of a tax on a tax collection in the Czech republic. The purpose was to find out if the law about the tax and fees administration was a sufficient procedural tax norm in the section of terms for assessment of a tax, if existed the practice of the Supreme Administrative Court, which would edit, explain and improve interpretation provision § 47 Terms for assesment of tax which was wrote in the law about tax and fees administration. Furthermore was analyzed if the new procedural norm, the tax regulation, effective from 1. 1. 2011, was settled with interpretation the practice of the courts and what changes become against adjustment betray into the law about tax and fees administration. At the close work were make results, that the law about tax and fees administration was imperfect procedural norm in the section of terms for assesment of a tax and that the new procedural law, the tax regulation, which is more detailed specifies in the section of terms for assessment of a tax, can contribute to a better orientation in those problems.
Analýza efektu odpočtu úroky z úvěrů na daňovou úsporu
Stránská, Ester ; Slintáková, Barbora (advisor)
Cílem této práce je analyzovat efekt odpočtu úroky z úvěrů na daňovou úsporu. V první kapitole jsou popsány úvěr ze stavebního spoření a hypoteční úvěr. Druhá kapitola se zabývá samotným odpočtem úroky z úvěrů a přímou státní podporou. Poslední kapitola stručně popisuje výpočet daňové povinnosti a dále je v ní provedena analýza, jež je cílem této práce. Závěrem lze konstatovat, že efekt odpočtu úroky z úvěrů na daňovou úsporu není příliš znatelný.

See also: similar author names
1 STRÁNSKÁ, Eliška
6 Stránská, Eva
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.