Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Změny mikroklimatu ostřicové louky během posledních 40 let
Dušek, Jiří ; Stellner, Stanislav ; Hudecová, S.
Průměrná, maximální a minimální teplota vzduchu postupně vzrostla během let 1977 až 2017. Vzestup teplot není stejný během různých období roku. Zjistili jsme různý vzestup teplot vzduchu pro jednotlivé měsíce roku. Denní průměrná teplota průkazně vzrostla ve vegetačním období (duben - květen). Nejvyšší vzrůst maximální teploty vzduchu byl zaznamenán v měsíci dubnu. Charakter srážek se také během měřeného období změnil a je konsistentní s růstem teplot vzduchu. Pokles srážek lze pozorovat v teplejším dubnu. Frekvence extrémních srážek a s nimi související kolísání vodní hladiny je podstatně vyšší v posledních letech, než tomu bylo před rokem 2000. Podrobná znalost týkající se mikroklimatických změn v ostřicové louce jsou důležité z hlediska ekosystémových funkcí mokřadu v krajině.\n
Dynamika výdeje CO2 modelového mokřadního ekosystému
STELLNER, Stanislav
Hlavním cílem práce bylo vyhodnotit dynamiku výdeje CO2 a CH4 z půdy modelového mokřadu na Mokrých Loukách u Třeboně a zjištění závislosti emisí na kolísání vodní hladiny. Na uvedené lokalitě bylo v období od 25.4.-24.11.2014 za pomoci respiračních komor odebráno 156 vzorků plynu ze šesti míst podchycujících prostorovou variabilitu studované lokality. Infračerveným analyzátorem DLT-100 byly v odebraných vzorcích stanoveny koncentrace CO2 a CH4, které byly převedeny na hodnoty toku uhlíku CO2-C a CH4-C. Nejvyšší hodnoty toku CO2-C byly zaznamenány v červnu a červenci. V těchto měsících byla naměřena nejnižší hladina vody pod úrovní terénu a změřeny nejnižší toky CH4-C. V září a říjnu při déletrvajícím zaplavení půdy byly zaznamenány nejvyšší toky CH4-C a nejnižší toky CO2-C. Rozsah toků CO2-C byl od -9,38 do 147,84 mg m-2 hod-1 a rozsah toků CH4-C od -14,94 do 5561,6 ?g m-2 hod-1.

Viz též: podobná jména autorů
2 STELLNER, Stanislav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.