Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Nábor v neziskové studentské organizaci
Steklá, Veronika ; Stříteský, Marek (vedoucí práce) ; Wolf, Marek (oponent)
Hlavním cílem práce je na základě výzkumu vytvořit návrh zlepšení náborové kampaně pro AIESEC Praha. Práce je rozdělena do dvou částí, a to teoretické a praktické. Teoretická část vymezuje potřebné odborné termíny. V úvodu praktické části je vysvětlena podstata a struktura organizace AIESEC, jak z mezinárodního hlediska, tak z pohledu ČR. Dále následuje vyhodnocení dotazníkového šetření, které se skládá ze tří dotazníků. Vyhodnocení je rozděleno na 6 jednotlivých podkapitol. Výsledky šetření jsou doplněny výčtem možné konkurence ze strany ostatních studentských organizací. Následuje zhodnocení postavení AIESEC na trhu studentských organizací z pohledu silných a slabých stránek, možných příležitostí a hrozeb. V závěru je shrnut a uveden návrh dalších vylepšení náborového procesu.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.