Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Úprava textu pro čtení s porozuměním u žáků se sluchovým postižením
Stará, Kristýna ; Hádková, Kateřina (vedoucí práce) ; Komorná, Marie (oponent)
Práce se zaměřuje na problematiku žáků se sluchovým postižením, jejich vzděláváním, popisem výukových metod a úpravou textů pro čtení s porozuměním. Cílem praktické části byla úprava textů u čtyř žánrů, a to konkrétně povídky, dramatu, poezie a odborného článku, ověření porozumění jednoho vybraného upraveného textu v jedné třídě na Základní škole v Ječné a na základě této zkušenosti dále vytvořit metodický postup tvorby těchto textů. Metodou práce byla analýza dostupné odborné literatury, dále pozorování v ukázkové hodině českého jazyka a literatury a na závěr došlo k ověření porozumění prostřednictvím kontrolního dotazníku s otevřenými otázkami. Na základě tohoto ověření bylo zjištěno, že upravené texty žákům pomáhají lépe se v textu nebo postavách orientovat nebo například porozumět složitým větným celkům. Ověřování ale musí být prováděno více způsoby. Nelze se spoléhat na běžné testování jako u žáků slyšících pomocí otevřených otázek. Ani texty upravené nejsou vždy definitivní a musí se s nimi nadále pracovat, jelikož ke každému žáku se musí přistupovat individuálně. KLÍČOVÁ SLOVA sluchové postižení, čtení s porozuměním, vzdělávání, úprava textů, testování žáků
Změny intracelulární buněčné hmoty u dětí v závislosti na věku
Stará, Kristýna ; Malá, Lucia (oponent) ; Bunc, Václav (vedoucí práce)
Vymezeni pojmu: Intracelularni bunecna hmota (BCM-Body cell mass) charakterizuje mnozstvi bunek schopnych vyuzivat kyslik, bunek bohatych na kalcium a bunek schopnych oxidovat cukry. Jedna se o bunky kostni tkane, svalove bufiky, bunky srdecni svaloviny a bunky vnitfnich organu (hlavne gastrointestinalniho traktu). Hlavnimi slozkami bunecne hmoty jsou prave intracelularni (ICW- Intra cellular water ) a extracelularni tekutina (ECWExtra cellular water). Intracelularni tekutina tvofi 40 % telesne hmotnosti dospeleho muze a extracelularni tekutina 20 % telesne hmotnosti, z toho 15 % pfipada na tkanovy mok a 5 % na krevni plazmu. Cil prace: Tato prace ma za cil pomoci bioelektricke impedance charakterizovat zmeny telesneho slozeni (zmeny celkove telesne vody - TBW a intracelularni tekutiny - ICW, dale zmeny bunecne hmoty - BCM, pomeru extracelularni a vnitrobunecne hmoty - ECM/BCM a tukuproste hmoty - FFM ) u deti v dusledku sportovniho treninku. Metoda feseni: Prace je zpracovana u ctyf skupin deti ve veku od 6ti do 14ti let, clenu oddilu hazene TJ Sokol Nove Veseli. Prvni, nejmladsi, skupinu tvofi ,,pfipravka". Deti s rokem narozeni 2003-2000. Druhou skupinou jsou minizaci, deti narozene 1999-1998. Tfeti skupinu zahrnuji mladsi zaci s rokem narozeni 1997-1996 a ctvrtou posledni, nejstarsi, skupinou jsou...

Viz též: podobná jména autorů
4 Stará, Kateřina
2 Stará, Kristina
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.