Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 173 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
The Dilemmas of Surveillance Profiling: The Case of the United States
Petrosyan, Davit ; Střítecký, Vít (vedoucí práce) ; Tesař, Jakub (oponent)
1 Introduction to the Thesis and the Importance of the Topic The sorting and the categorization of individuals and groups by their capacity and inclination to risky behavior or level of dangerousness has been and remains an essential function of security apparatus of the state and a vital component in state security. Practices of this kind became even more important in the age of international terror. The western world and specifically the United States has been the primary target of international terror suffering numerous terrorist attacks including the 9/11 attacks that became thedefining moment of how security functions in themodern world. While what we call "western world" is dominantly defined by liberal democratic political order, many of its societies and specifically the US is also defined by atechnology-enabled environment that scholarship characterizes as "surveillance society" (Gandy 1989, Lyon 2001, Lyon & Bauman 2012). Withintechnology-enabled environments the technologization of security was inevitable (Ceyhan 2008), and the 9/11 generated even more intense and enhanced efforts ofspeeding this process up (Lyon 2004, Ball and Webster 2003). In the post 9/11 US war on terror, specifically surveillance technologies became central to security policies (Ceyhan 2006) as universal security enablers...
The legitimization of non-intervention in Syria in the U.S. discourse: A discourse analysis of the selected Western speeches between 2011 and 2014
Vítková, Kateřina ; Střítecký, Vít (vedoucí práce) ; Záhora, Jakub (oponent)
Diplomová práce "Legitimizace neintervence v Sýrii v americkém diskurzu: Diskuze o vybraných západních projevech v letech 2011-2014" zkoumá diskurz prezidenta Spojených států amerických Baracka Obamy týkající se syrské krize. Zaměřuje se přitom na odůvodnění, kterými Obama vysvětloval nebo dokonce ospravedlňoval svůj neintervenční přístup vůči krizi v Sýrii v letech 2011-2014. Práce pracuje s hypotézou, že Spojené státy se při zdůvodňování neintervence v Sýrii vyhýbaly geopolitickému pozadí rozkolu v mezinárodním společenství ohledně možných řešení syrského konfliktu. Při legitimizaci vojenského "nezasahování" volily jinou strategii, například tzv. "downplaying" strategii, postupně vytyčovaly stále vzdálenější kritéria a zmírňovaly vyvstávající hrozby. K dosažení stanovených cílů práce využívá Narativní analýzy konceptu (NCA), kterou představil Shaul Shenhav. Narativní analýza konceptu zkoumá narativní koncept prostřednictvím významového příběhu, který se skládá nejméně ze dvou událostí. Analýza NCA do značné míry hypotézu potvrdila. Obamův diskurs se vyhýbal geopolitickému pozadí. Obama zmírňoval hrozby a stanovoval vzdálenější kritéria. Tvrdil, že režim Bashara al-Assada se zhroutí sám či že extrémisté v Sýrii nejsou tak silní jako byla Al-Káida. Také vytyčil jasnou červenou linii, která byla překročena a...
The evolution of Swiss intelligence since 1989
Roulet, Emilie Sarah ; Rychnovská, Dagmar (vedoucí práce) ; Střítecký, Vít (oponent)
This thesis explores the evolution of the Swiss intelligence landscape since 1989 until present days. Using analytical tools borrowed from Critical Security Studies, especially works made on security expertise, it makes the theoretical claim that CSS-inspired approaches should be considered by scholars of intelligence. In the case study of Swiss intelligence, it draws the picture of a shifting network of expertise across the three past decades. Shifts occur at the level of popular legitimation, institutional and legal arrangements, political conduct, oversight and preferred threat images. Noteworthy developments are the increasing conduct of intelligence activities by the police and the border guards, as well as a strong embeddedness of Swiss intelligence within European security, going unnoticed against Swiss tradition of neutrality. ROULET, Emilie Sarah. A shifting network of expertise: Swiss intelligence services, 1989- 2017. 89 p. Master's thesis. Charles University, Faculty of Social Sciences, Institute of Political Studies. Under the supervision of Dagmar Rychnovská, Ph.D., LL.M., M.A.
Evropská unie a situace ohrožující mezinárodní mír a bezpečnost
Soukup, Pavel ; Karásek, Tomáš (vedoucí práce) ; Střítecký, Vít (oponent)
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd / Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1 info@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 111 www.fsv.cuni.cz Dle čl. 4 Opatření rektora č. 6/2010 o Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací http://www.cuni.cz/UK-3470.html a čl. 1 Opatření děkana 29/2010 se z časového hlediska závěrečné práce dělí do tří skupin: a. "nové práce", tj. práce odevzdávané k obhajobě počínaje 29. 9. 2010, b. "starší práce", tj. práce odevzdané k obhajobě od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010, c. "práce před rokem 2006", tj. práce odevzdané k obhajobě před 1. 1. 2006. V tomto případě jde o "starší práci" odevzdanou k obhajobě od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010. Omlouváme se, ale dokument není v elektronické verzi k dispozici.
Pictorial Possible Worlds
Špelda, Petr ; Střítecký, Vít (vedoucí práce) ; Raida, Zbyněk (oponent) ; Conway, Maura (oponent)
Předkládaný text navrhuje model, který je určen k sestavovaní konceptuálních teorií vztahujících se k obrazové, tj. vizuální, formě reprezentace empirických jevů. Tohoto cíle je dosaženo spojením výpočetního přístupu k poznávacím procesům s filosofickými nástroji analytické tradice. Vlastní model, který se svým složením pokouší napodobit strukturu reality, je sestaven z následujících částí: (i) metafyzického stupně, který vychází z Armstrongovy kombinatorické teorie modality, (ii) epistemologického stupně, který postuluje emergentní jevy, jejichž existenci zaručuje výpočetní nezjednodušitelnost navrhovaného poznávacího procesu a (iii) sémanticko konceptuálního stupně, jehož cílem je navrhnout mechanismus, který umožní konceptualizaci stochastických jevů při využití intezionálně/extenzionálního pohledu na význam. Výsledný model je posléze využit ke konceptualizaci a analýze případu alternativního společenského, politického a ekonomického řádu, který vyobrazuje vizuální propaganda tzv. Islámského státu.
Adaptive Structuration Theory and The Role of Social Computing Sites in the Biafran Struggle.
Orbunde, Terver ; Střítecký, Vít (vedoucí práce) ; Florea, Adrian (oponent)
Front Matter Abstract \ On May 30th,2017, a sit-at-home order was planned by organisers of the struggle for a sovereign Biafran statel . This protest was largely mobilised via social computing sites such as twitter and Facebook andwas deemed a success due to the unprecedented level of compliance across the south-eastern region of Nigerid. However, this success did no t c olr e sp ond w it h t he p att e rns de duc e dfr o m t he #B i afr a tw it te r ne tw o r k. The ne tw o r k was lacking in terms of poor coherence in their message, shabbily crafted narratives etc. So, could there be something more at play in driving the success of these social media inspired campaigns, andwould that deliver the longlerm goals of independence for the 'Biafran state'? This research explores these issues using NodeXL analytic tool to analyse the interaction of these groups on the #Biafra twitter network. The findings are then discussed using Adaptive structuration theory to explore the existing gaps in the impact of social computing sites on self-determination groups in south eastern Nigeria, By doing so, I deduced that, the interaction between socio-political entities and technolog,t is an iterative one between technology, tasks and grqups understanding of the two. Furthermore, while social computing sites was used as an...
The Right Wing and Instagram: A Visual Content Analysis of Female Depiction
Hansen, Elise ; Střítecký, Vít (vedoucí práce) ; Hoskins, Andrew (oponent)
- Abstract This research project aims to analyse the social media imagery shared by members of the right wing using confirmed right wing hashtags on the social media image sharing platform Instagram in order to determine what themes are present in the depiction of women. Furthermore it aims to place those images in.the wider context of gender issues within the right wing in order to examine whether there has been a shift in female representation. The main analysis lies in examining all the main themes depicted in the images collected in relation to established gender roles and the right wing ideology. It does so by applying a theoretical framework of visual research methods, whilst also employing a thematic component through the existing literature on the right wing ideology, and gender discourse. The role and view of women within the right wing is a contested issue, and the conclusions drawn from this research project mirror that' Traditionally women have been contextualised with regards to mainly beauty and family, however there has recently been a shift with regards to this which sees women now take a more active role with regards to disseminating right wing ideology through depicting themselves as soldiers and advocates for the right wing cause. Ultimately this dissertation concludes that right wing...
Dilemma of weaponised Unmanned Aerial Vehicles: an international security imperative or an International Humanitarian Law violation?
Fani, Tsuku Sibasa Lita ; Střítecký, Vít (vedoucí práce) ; Csernatoni, Raluca (oponent)
The thesis employs critical discourse analysis to map the debate regarding the deployment of armed Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) in warfare and analyses the arguments that legitimise drone strikes and those which criticise their deployment. It also identifies the contentious issues regarding new technologies in warfare. The thesis is aimed at examining the kinds of arguments and justifications that have been provided by different actors for the deployment of armed drone strikes by the United States in Pakistan over a fifteen-year period, beginning with the first strikes in June 2004. It focuses on the bureaucratic debates regarding the strikes and how political leaders have framed the rationale for their deployment. Consequently, it is important to critically analysis how the strikes by United States have been interpreted by different voices and whether the actions of the United States and its drone policy can or cannot be normatively and ethically justified. The thesis sets out by identifying the common themes that emerge from the public discourse and sets out to answer one key question that assesses the intertextual framework that has bounded the official discourse, the wider political, academic and public debate regarding armed unmanned drone strikes. That is: How have the US drone campaigns...
A Discourse Analysis of the Crimean Speech: Vladimir Putin's Testimony
Sosnovskykh, Volodymyr ; Střítecký, Vít (vedoucí práce) ; Ditrych, Ondřej (oponent)
Tato diplomová práce analyzuje ospravedlnění anexe Krymu Vladimírem Putinem na základě interpretace diskursů nalezených v jeho krymském projevu. Výzkum používá "Diskurzivně- historický přístup" inspirovaný analýzou kritických diskurzů jako metodologického a konceptuálního základu analýzy a současně zahrnuje teorie lingvistických a sociálních reprezentací. Historie Krymu a Ruska je použita jako základ pro zdůvodnění oprávněnosti nároku Ruska na Krym. Analýza je rozdělena do čtyř částí: První část se zabývá společnou historií a kulturou, druhá část pojednává o historickém vojenském zapojení, třetí část se věnuje soudnictví a čtvrtá část se zabývá mezinárodním právem. Jednotlivé části jsou uvažovány pomocí širších historických témat spojených s diskurzem, který Putin používá při ospravedlnění anexe. Interpretace je v každé kategorii spojována historickým kontextem. V závěru výzkum předkládá finalizovanou interpretaci, ve které je prokázáno, že Putinovo ospravedlnění anexe Krymu je postaveno na manipulaci a selektivnímu vyprávění historických skutečností. Tato diplomová práce využívá "close textual reading" a analýzu Putinovy krymské řeči, aby odhalila mýty a manipulace, které Putin používá pro ospravedlnění anexe. Klíčová slova: Putin, Krym, diskurz, Ukrajina, Rusko
Joining the Community: Montenegro's Path to NATO Accession
Pavlovic, Nicolas Jako ; Střítecký, Vít (vedoucí práce) ; Ludvík, Jan (oponent)
On 5 June 2017, the Prime Minister of Montenegro, Duško Marković, deposited the instrument of accession to the North Atlantic Treaty of Montenegro in Washington DC, making the accession of this country to the Atlantic Alliance official. Montenegro, one of the smallest of the post-Yugoslav Western Balkans republics, was thus welcomed into the North Atlantic Treaty Organization as its 29th member. This thesis analyzes the process Montenegro has been undergoing throughout its path to NATO accession and the underlying conditions which have impacted this process. It argues that the relationship between Montenegro and NATO, which started in the early 2000's and has been revolving primarily on the integration process, which started soon after the independence of the country in 2006. This integration process has profoundly modified the security and defense sectors in Montenegro, has impacted the politics of the country and is embedded within what has been a larger strategic approach of NATO to the Western Balkans and Central and Eastern Europe in general. The Montenegrin integration process, as analyzed in this thesis, is considered to have revolved around three dynamics. The first has been an endogenous dynamic linked to the political attitude of the Montenegrin Government since the 1990's which has put...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 173 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.