Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 190 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Alternative Realities on Social Media: Twitter and the German Right-Wing
Pommer, Alexandra Karen Lydia ; Střítecký, Vít (vedoucí práce) ; Kučera, Tomáš (oponent)
Right-wing radicalism has moved to the periphery of public and academic attention. This is despite the fact that hate crimes are increasing and right-wing populist parties win enough votes to be represented in parliament or even make up governments Europe-wide. In addition, the Internet has made it easy for the right-wing to network and transport their ideology to a large audience. The research, therefore, asks how the German right-wing as a contrast society is portrayed on Twitter networks. Because it is the goal of contrast societies to change the target society in its favor, the Internet offers a space where an ideal society can be created online. Right-wing networks on Twitter will be analyzed with a social media analysis using Twitter statistics, NodeXL Pro and Gephi. The analysis will be conducted by identifying online radicalization themes, like for example hate towards refugees, in the form of hashtags, that constitute the alternative reality created online. The results of the analysis will then be presented in the context of radical contrast society's efforts to change society. This way, it will be possible to come to a meaningful conclusion that includes wider societal implications of the right-wings' networking on Twitter.
NATO and Offensive Cybersecurity: A Strategic Analysis
Lopes Carvalho Viana, André ; Střítecký, Vít (vedoucí práce) ; Csernatoni, Raluca (oponent) ; Karásek, Tomáš (oponent)
This thesis presents a strategic analysis on the possibility of use of offensive cyber capabilities by NATO in its defensive efforts. There is a vast array of academic literature regarding the strategic value of the use of offensive capabilities in cybersecurity, and NATO's cyber posture, however, there is little available regarding the relationship between both. Through the use of tools borrowed from Strategic Studies, this thesis attempts to determine whether it is possible to formulate valid cybersecurity strategies for the use of offensive cyber capabilities from the combination of known academic concepts with current NATO capabilities. The thesis also analyzes the possible implications of using such strategies as well as the underlying causes of their potential success or failure. Viana, André Lopes C. NATO and Offensive Cybersecurity: A Strategic Analysis, [number of pages]p. Master Thesis. Charles University, Faculty of Social Sciences, Institute of Political Studies. Supervisor PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D.
Analysis of Negative Political and Security Impacts of Asylum Seekers Hosting in the European Union Member States
Vargová, Martina ; Střítecký, Vít (vedoucí práce) ; Beneš, Jan (oponent)
Diplomová práce Analýza negativních politicko-bezpečnostních dopadů hostování žadatelů o azyl v zemích Evropské unie reflektuje problematiku zvyšujícího se počtu žadatelů o azyl, kteří přicházejí k "břehům" Evropské unie a s tím souvisejících potenciálně negativních politicko-bezpečnostní dopadů jejich hostování. Cílem práce je posoudit, zda jakýkoli negativní dopad hostování žadatelů o azyl možno pozorovat ve třech vytýčených oblastech výzkumu: a) míra kriminality, b) míra terorizmu a c) politické rozepře mezi hostujícími zeměmi a jestli vyšší míra hostování žadatelů o azyl produkuje negativnější dopady. Za cílem naplnění vytýčeného cíle práce byla metodou nejmenších čtverců provedena kvantitativní lineární regresivní analýza následovaná kvalitativním přístupem. Analýza pracuje s daty početnosti žadatelů o azyl, která jsou dostupná prostřednictvím databáze Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, dále s daty ohledně míry kriminality, která poskytuje Eurostat a v neposlední řadě s daty ohledně míry terorizmu, která jsou dostupná prostřednictvím Global Terrorism Database na Univerzitě v Marylandu. Pro potřeby výzkumu jsou vytvořeny dvě hladiny analýzy, všeobecná hladina tvořena na základě míry hostování čtyřmi kategoriemi členských států a individuální hladina zaměřující se na jednotlivé členské...
Profilování teroristů v Evropě mezi roky 2004 - 2017
Rygl, Kryštof ; Střítecký, Vít (vedoucí práce) ; Aslan, Emil (oponent)
Diplomová práce Profilování teroristů v Evropě mezi roky 2004 a 2017 Bc. Kryštof Rygl Terorismus nebyl nikdy tak brutální a neočekávaný, jako je tomu právě nyní v éře Islámského terorismu. Ten ve své dnešní podobě, kterou začal vnímat západní svět, odstartovala roce 2001 série útoků ve Spojených státech Amerických. Za těmito útoky stejně jako o 3 roky později při bombových útocích ve Španělském Madridu stála teroristická organizace Al-Kaida, v čele s Usáma bin Ládinem. Jejich roli a význam na pořádání teroristických útoků převzala v roce 2014 teroristická organizace Islámský stát, která ve svém dominantním významu existovala až do roku 2017. Problematikou islámského terorismu se dlouhodobě věnuje mnoho akademiků a vznikla široká paleta výzkumů, které se snaží tento fenomén vysvětlit ať už z perspektivy ideologie, možných příčin, motivace útočníků, způsobu provedení útoků, vlivu socioekonomických faktorů a mnoha dalších faktorů, které tento jev způsobují, umocňují, nebo jej naopak tlumí. Tato práce si dává za cíl propojit témata dosud vypracovaných výzkumů, tím, že vyselektuje několik relevantních kategorií, které mohou ovlivňovat profilaci osoby útočníka, nebo charakter útoku. Na základě doplnění těchto kategorií relevantními daty u každého teroristického útoku, který byl spáchán ve sledovaném...
Konec latinskoamerického socialismu: Bezpečnostní aspekty venezuelské krize
Sedláčková, Petra ; Střítecký, Vít (vedoucí práce) ; Svitková, Katarína (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá vztahem socialismu 21. století jakožto ideologie (či revoluční teorie) a konceptem lidské bezpečnosti na případu Venezuely, a to zejména při zohlednění regionálních specifik Latinské Ameriky. Nejprve představuje oba teoretické pojmy a zasazuje je do hlubšího kontextu; v případě latinskoamerického socialismu pojednává o teoretických východiscích dle díla poradce Huga Cháveze, Heinze Dietericha a jeho představu nového socialismu následně srovnává s perspektivou ruského profesora Alexandera Bugalina, zabývá se rovněž regionální perspektivou indosocialismu. V případě konceptu lidské bezpečnosti nabízí vzhled do jeho geneze v rámci Organizace spojených národů, dává hlas některým kritickým přístupům a představuje modely, jež jsou nadále v diplomové práci použity. Oba teoretické pojmy jsou pak využity v rámci analytických kapitol práce a aplikovány na situace v Bolívarovské republice. V případě socialismu se autorka zabývá jeho reflexí v ústavě z roku 1999 a poukazuje i na implementaci v podobě komunálních rad; v případě konceptu lidské bezpečnosti pak vybírá tři modely, které jsou testovány k vyhodnocení současné situace v zemi. Autorka se dále zamýšlí nad vztahem mezi krizí či ohrožením lidské bezpečnosti a migrací jako možným ukazatelem, vypovídajícím o aktuálním stavu. Na...
TechPower to the People: States' Monopoly Over Security and Surveillance in Turmoil
Bogunovic, Marko ; Bruner, Tomáš (vedoucí práce) ; Střítecký, Vít (oponent)
Emerging technological trends have opened the possibilities for information manipulation across multiple platforms resulting in a power shift from the state to its citizens. This study takes on three cases as exemplars which will demonstrate how technology fabricates power in liberal states, causing a power dynamics shift. Each of the case studies will illustrate how technological vigilantism in one form or another allows for the citizen emancipation. The erosion of the relationship between the perpetrator and victim will also be discussed as private and public tracking devices becomes widespread. The initial findings suggest that the introduction of private software tracking has amplified the rate at which the state's monopoly over security and surveillance is eroding. Representing three key sections of a society - public, private, and civil - the cases analyzed show that each section is moving towards micromanagement meaning that citizens are taking the law into their own hands, despite high police competency. Find My iPhone, Twitter, Snapchat, Facebook, as well as other social networks and tracking software help support the rise of technology vigilantes. The state's monopoly over security and surveillance is in turmoil. Thus, this multi-case study will take on a discussion between two potential...
Targeted killing: How and when intelligence agencies eliminate their targets and the impact of emerging technologies
Nguyen, Ba Nguyen ; Střítecký, Vít (vedoucí práce) ; Tesař, Jakub (oponent)
History has shown that assassination could be wielded as an effective weapon in the pursuit of interest, security and power. As the feudal age neared its end in Europe, nation states emerged. Despite its pragmatic usefulness, assassination was considered unfit for this new form of governance. States no longer sought to destroy one another as predicted by Thomas Hobbes, but adhered to John Locke's proposed values, which believed that states could mutually exist as rivals. In this system which favored negotiation and settlements, it was difficult for assassination to have a place. Yet at the start of the 21st century, assassination once again saw employment. As of today, it is preferably referred to as targeted killing by its employers and has become somewhat of a 'new normal.' Clearly, there must be certain permissive catalysts that allowed this to happen. This master's thesis firstly explores the ways the United States, Israel and Russia conduct their assassination/targeted killing operations to present the unique ways these states eliminate their enemies, and secondly pinpoints the permissive causes that allowed these three super and great powers of assassination to transform the international norm against assassination and turn a dishonest, immoral practice into something more acceptable and fit...
Propaganda on Social Media: The Case of Geert Wilders
Záhorová, Kateřina ; Střítecký, Vít (vedoucí práce) ; Charvát, Jan (oponent)
Tato práce si klade za cíl zkoumat šíření populistické propagandy na sociálních médiích na příkladu nizozemského politika Geerta Wilderse a Twitteru. Výzkumné otázky práce se zaměřují na to, jak Geert Wilders používá Twitter k šíření své rétoriky, jak s tímto obsahem dále nakládají jeho podporovatelé (odběratelé) a jaká témata se kolem Wilderse šíří a jak se Geert Wilders snaží o sekuritizaci islámu a přistěhovaleství skrze tuto propagandu. Tato diplomová práce používá diskurzivní tematickou interpretaci jako hlavní metodologický rámec pro analýzu dat. Data byla sbírána analytickým programem NodeXL, který rovněž umožňuje vizualizaci pozice zachycených uživatelů a jejich interakcí. Analýza samotná je pak rozdělena do tří částí. První část se věnuje tomu, jaký diskurz šíří Geert Wilders a jaký obraz sebe sama i společnosti buduje. Další část se věnuje výrazným hashtagům, které Geert Wilders používá; poslední část se pak věnuje analýze příkladových uživatelů, kteří jsou zapojeni do Wildersovy sítě. NodeXL umí také odhalit přítomnost tzv. "echo chambers", s jejichž konceptem tato práce rovněž pracuje.
Analysis of the network of information war experts in the Czech Republic
Kohút, Martin ; Střítecký, Vít (vedoucí práce) ; Beneš, Jan (oponent)
Nárůst v "šíření dezinformací", podrývajících západní politické principy, se stal jedním z klíčových politických zájmů v současné Evropě a Spojených státech a vedl k hledání nových řešení, jak bojovat proti šíření dezinformací. Zatímco povaha tohoto nebezpečí je stále předmětem mnoha debat, již nyní můžeme pozorovat nástup nových odborníků objasňujících povahu a hrozbu informační války a jak se ní vypořádat. V této diplomové práci budeme zkoumat, jak tato nová bezpečnostní problematika ovlivňuje bezpečnostní expertízu a kdo získá navrch v tomto "souboji o pravdu"? Na základě sociologických přístupů v bezpečnostních studiích se tato práce zaměřuje na Českou republiku jako na zemi, která se stala velmi aktivní v boji proti dezinformacím a analyzuje síť aktérů uznávaných za jejich expertízu oblasti informační války. Na základě analýzy sociálních sítí tato práce mapuje strukturu sociálních vztahů mezi aktéry považovanými za odborníky a poukazuje na vliv think-tanků a novinářů, kteří využívají svého sociálního kapitálu k propojení znalostí ruské politiky, prostředí nových médií a propagujících nové praktiky za účelem zvýšení odolnosti naší společnosti vůči informační válce.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 190 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.