National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.01 seconds. 
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Monitorování změn vegetace vlivem pastvy v travinobylinných společenstvech v NPR Vyšenské kopce
Správa CHKO Blanský les, Český Krumlov ; Flašar, Jan ; Vydrová, Alena
V předložené práci jsou shrnuty výsledky monitorování v letech 2000-2001 na 12 trvalých plochách v NPR Vyšenské kopce. Cílem studia bylo postihnout změny druhové diverzity a změny dominant vlivem pastvy. Trvalé plochy byly vytyčeny na jižních svazích v travinobylinných společenstvech svazu Bromion erecti. V roce 2001 se na jižních svazích páslo 35 koz a 15 ovcí.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Monitorování změn vegetace vlivem kosení v travinobylinných společenstvech v NPR Vyšenské kopce
Správa CHKO Blanský les, Český Krumlov ; Vydrová, Alena
V předložené práci jsou shrnuty výsledky monitorování na 20 trvalých ploch ve Vyšenských kopcích v CHKO Blanský les. Cílem studia bylo postihnout změny druhové diverzity a změny dominant vlivem kosení. Trvalé plochy byly vytyčeny na svahu s vyšší pokryvnosti druhy Brachypodium ponnatum. Polovina ploch byla jednou ročně kosena a biomasa z plochy odstraněna, druhá polovina ploch byla ponechána bez zásahu. Na kosených plochách se zvýšila druhová diverzita, v průměru o 10 druhů.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Monitorování změn vegetace vlivem pastvy v travinobylinných společenstvech v Národní přírodní rezervaci Vyšenské kopce
Správa CHKO Blanský les, Český Krumlov ; Vydrová, Alena
V letech 2000-2002 byl na 12 trvalých plochách v NPR Vyšenské kopce u Českého Krumlova v CHKO Blanský les sledován vliv pastvy na změnu druhové diverzity a změnu dominantních druhů v travinobylinných společenstvech svazu Bromion erecti. Z tříletého experimentu není možné zatím výsledky prezentovat či zobecňovat, nelze ani provést srovnání s kosenými plochami.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.