Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 32 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Komplexní ichtyologický průzkum VN Lipno v roce 2017
Soukalová, Kateřina ; Kubečka, Jan ; Bartoň, Daniel ; Děd, Vilém ; de Moraes, Karlos Ribeiro ; Jůza, Tomáš ; Souza, Allan T.
Cílem studie byl monitoring celkového stavu rybí obsádky nádrže Lipno v klíčovém roce 2017, kdy došlo ke změně pravidel rybolovu. Byly vyhodnoceny úlovky mnohoočkových tenatních sírí, plůdkových tralování a zátahů, plůdkový elektrolov a odlovy pro zjištění početnosti sumce velkého. Bylo zjištěno druhové složení a relativní abundance ryb ve všech významných objemech nádrže, a byl kvantitativně oceněn ročník různých druhů narozený v roce 2017. Zpráva obsahuje i doporučení pro další rybářské obhospodařování nádrže.
Ichtyologický průzkum stavu třecího hejna bolena dravého v nádrži Švihov v roce 2017
Šmejkal, Marek ; Blabolil, Petr ; Bartoň, Daniel ; Kolařík, T. ; Soukalová, Kateřina ; Děd, Vilém ; Boborová, K. ; Michalička, P. ; Zemanová, Z. ; Kočvara, Luboš ; Duras, J. ; Kubečka, Jan
Cílem práce bylo odlovení části třecího hejna hlubinným elektrickým agregátem a označení ulovených jedinců bolena dravého individuálními čipovými značkami (PIT-tagy). Na základě značení byl proveden odhad početnosti třecího hejna bolena dravého v nádrži Švihov pomocí metody mark-recapture. Dále jsme stanovili meziročních délkové a hmotnostní přírůstky pohlavně dospělých jedinců. Značení jedinci byli monitorováni pomocí pasivní telemetrie na přítoku nádrže Švihov.
Reklama a zdraví v bulvárním tisku první republiky
Soukalová, Kateřina ; Vošahlíková, Pavla (vedoucí práce) ; Köpplová, Barbara (oponent)
Tématem diplomové práce je reklama související se zdravím v bulvárním tisku první republiky, resp. v listech tiskového koncernu Tempo Jiřího Stříbrného. Zabývá se tak inzercí související se zdravotnickými prostředky, pomůckami či léčivými a dietetickými přípravky, stranou nezůstávají ani zdravotnické služby. Ukazuje, že v souvislosti s inzercí tohoto druhu neexistovala jednotná či důsledně dodržovaná legislativa. Stranou zájmu nezůstávají ani stížnosti z řad lékařů či lékárníků ohledně dryáčnické inzerce v novinách a nabídek šarlatánských přípravků a výrobků. Práce přináší poznatky ohledně jednotlivých tematických druhů inzerce související se zdravím, popisuje ty, které byly nejčastěji otiskovány, tedy na jaké prostředky, přípravky či služby se reklama zaměřovala nejvíce. To vše v souvislosti se soudobou lékařskou, lékárnickou či právnickou diskuzí ohledně nekalé inzerce v denních listech či šarlatánstvím jako takovým.
Ichtyologický průzkum stavu třecího hejna bolena dravého v nádrži Švihov v roce 2016
Šmejkal, Marek ; Blabolil, Petr ; Baran, Roman ; Kočvara, Luboš ; Bartoň, Daniel ; Kolařík, T. ; Prachař, Zdeněk ; Soukalová, Kateřina ; Děd, Vilém ; Vebrová, Lucie ; Vejřík, Lukáš ; Kubečka, Jan
Cílem práce bylo odlovení části třecího hejna hlubinným elektrickým agregátem a označení ulovených jedinců bolena dravého individuálními čipovými značkami (PIT-tagy). Na základě značení byl proveden odhad početnosti třecího hejna bolena dravého v nádrži Švihov pomocí metody mark-recapture. Dále jsme stanovili meziročních délkové a hmotnostní přírůstky pohlavně dospělých jedinců. Značení jedinci byli monitorováni pomocí pasivní telemetrie na přítoku nádrže Švihov.
Komplexní ichtyologický průzkum VN Lipno v roce 2016
Soukalová, Kateřina ; Jůza, Tomáš ; Kubečka, Jan ; Bartoň, Daniel
Cílem studie byl monitoring celkového stavu rybí obsádky nádrže Lipno v klíčovém roce 2016, kdy došlo ke změně pravidel rybolovu. Byly vyhodnoceny úlovky mnohoočkových tenatních sírí, plůdkových tralování a zátahů, plůdkový elektrolov a odlovy pro zjištění početnosti sumce velkého. Bylo zjištěno druhové složení a relativní abundance ryb ve všech významných objemech nádrže, a byl kvantitativně oceněn ročník různých druhů narozený v roce 2016. Zpráva obsahuje i doporučení pro další rybářské obhospodařování nádrže.
Fish stock assessment of the Petrusplaat Reservoir in 2016, Fish stock assessment of the Honderd en Dertig Reservoir in 2016, Fish stock assessment of the De Gijster Reservoir in 2016
Jůza, Tomáš ; Soukalová, Kateřina ; Kočvara, Luboš ; Prachař, Zdeněk
In 2016, the aim of the complex ichthyological surveys of Petrusplaat, Honderd en Dertig and De Gijster reservoirs was the description of fish community composition and succession with the emphasis put on the abundance and biomass estimates. All important littoral/benthic and pelagic habitats were sampled using the well-established methods (benthic and pelagic gillnets, shore seining and pelagic fry and ichthyoplankton trawling, benthic traps) aiming particularly on the improvement of abundance estimates of gobiid fry.
Proměna fámy v historicko-sociologické perspektivě
Soukalová, Kateřina ; Šubrt, Jiří (vedoucí práce) ; Šalanda, Bohuslav (oponent) ; Havlík, Radomír (oponent)
Tématem dizertační práce je proměna fámy jako druhu neoficiální informace v historicko-sociologické perspektivě. Práce zachycuje proces, v němž se fenomén fámy historicky proměňoval, a to jak z hlediska obsahu, tak i významu a společenského hodnocení. Práce se soustředí na to, kde a jak se pojem fáma objevil, co znamenal původně a jak se představa o fámě historicky proměňovala, tedy nabízí historicko-sociologický komparativní pohled, jenž se zabývá proměnou fámy jako takové, tedy proměnou její definice, jejího porozumění, představě o ní či její pojímání veřejností. Základním cílem dizertace je historicko- sociologické a zároveň i teoreticko-empirické zachycení procesu, v němž se fenomén fámy historicky proměňoval, a to jak z hlediska obsahu, tak i významu a společenského hodnocení.
Možný svět fámy
Soukalová, Kateřina ; Šalanda, Bohuslav (vedoucí práce) ; Šubrt, Jiří (oponent)
Diplomová práce popisuje a vysvětluje fámu jako sociologický jev. Zabývá se tím, z jakých důvodů a za jakých okolností fáma vzniká, jak se šíří a jak ve společnosti přetrvává. Rovněž se zabývá předpoklady pro pochopení, předávání a případné uvěření fámě. Důraz je kladen především na pochopení fámy bez negativní konotace, která jí je většinou přisuzována. V práci je předložen názor, že ne vždy by se fáma měla pokládat za smyšlenou, fiktivní a apriorně negativní, ale že by spíše měla být uvažována jako možně pravdivá, především ve smyslu jevu, o kterém referuje. K práci je přistoupeno s méně používaným přístupem, který ukazuje, že fáma nemusí být nutně nepravdivá a škodlivá, ale že naopak vyvěrá z pravdivých jevů ve společnosti a její funkce je především varovná. Není důležité, kolik různých variant příběhu fámy existuje, neboť všechny vytvářejí referenční rámec, díky kterému se fáma lépe šíří; přisvojení si fámy není znakem fikce, ale spíše předpokladem toho, aby se více ujala mezi lidmi. V práci je obhajován názor, že fáma se šíří zejména kvůli svému obsahu a poselství, které je především varovné. Cílem není předat děj jako takový, ale varovat o určitém jevu, který se ve společnosti objevuje. Není tedy podstatné, zda je fáma do detailu pravdivá, neboť důležitá je pouze pravdivost jevu, o kterém...
Ichtyologický průzkum VN Nýrsko a Karhov a odhad početnosti, věkového složení a dynamiky tření populace bolena dravého v nádrži Želivka–Švihov v r. 2015.
Vašek, Mojmír ; Soukalová, Kateřina ; Kočvara, Luboš ; Blabolil, Petr ; Baran, Roman ; Frouzová, Jaroslava ; Koliada, Ievgen ; Muška, Milan ; Šmejkal, Marek ; Draštík, Vladislav ; Kolařík, T. ; Prachař, Zdeněk ; Sajdlová, Zuzana ; Vebrová, L. ; Vejřík, Lukáš ; Kubečka, Jan
Prostřednictvím bentických a pelagických mnohoočkových tenatových sítí byl proveden průzkum rybích společenstev v nádržích Nýrsko a Karhov. Třecí hejno bolena dravého v nádrži Želivka–Švihov bylo označeno individuálními čipovými značkami a sledována byla početnost a chování dospělých bolenů na hlavních trdlištích nádrže. Odhadnuta byla celková velikost dospělé populace bolena dravého v nádrži Želivka–Švihov. Stanoveny byly roční délkové a hmotnostní přírůstky dospělých bolenů v nádrži Želivka–Švihov.
Fish stock assessment of the Petrusplaat Reservoir in 2015, Fish stock assessment of the Honderd en Dertig Reservoir in 2015.
Jůza, Tomáš ; Soukalová, Kateřina ; Kočvara, Luboš ; Prachař, Zdeněk
The report (1) summarizes the results of the complex ichthyological survey of the Petrusplaat Reservoir in 2015. Species composition, abundances, biomasses and age composition of fish were investigated based on gillnets, seine nets, trap nets and trawl catches. Obtained results were also compared with data from previous surveys. The report (2) summarizes the results of the complex ichthyological survey of the Honderd en Dertig Reservoir in 2015. Species composition, abundances, biomasses and age composition of fish were investigated based on gillnets, seine nets, trap nets and trawl catches. Obtained results were also compared with data from previous surveys.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 32 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
9 SOUKALOVÁ, Kateřina
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.