National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.00 seconds. 
Oceňování aktiv ve společnosti Soning Praha - Centrum akustických služeb, a. s., analýza vlivu oceňovacích metod na vypovídací schopnost údajů v účetních výkazech
Michálek, Petr Bc. ; Zmrhalová, Alena (advisor) ; Soldánová, Ivana (referee)
Obsahem práce je řešení problematiky oceňování v konkrétním podniku a to na základě teoretických poznatků uvedených v teoretické části. Jedná se především o obecné možnosti oceňování aktiv, oceňování při běžném účtování, oceňování v účetní závěrce. Část je věnována problematice oceňování zásob vlastní výroby, porovnání oceňovacích metod na vypovídací schopnost údajů v účetních výkazech.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.