National Repository of Grey Literature 179 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Automated Generation of Tests for GNOME GUI Applications Using AT-SPI Metadata
Krajňák, Martin ; Smrčka, Aleš (referee) ; Vojnar, Tomáš (advisor)
Cieľom tejto práce je vývoj nástroja na automatické generovanie testov pre aplikácie s grafickým užívateľským rozhraním v~prostredí GNOME. Na generovanie testov sú použité metadáta asistenčných technológií, konrétne AT-SPI. Navrhnutý generátor testov využíva dané metadáta na vytvorenie modelu testovanej aplikácie. Model mapuje sekvencie udalostí, ktoré generátor vykoná na testovanej aplikácii počas generovania testov. Súčasťou procesu generovania je zároveň detekcia závažných chýb v testovaných aplikáciách. Výstupom procesu generovania sú automatizované testy, ktoré sú vhodné na regresné testovanie. Funkčnosť implementovaného generátora testov bola úspešne overená testovaním 5 aplikácií s otvoreným zdrojovým kódom. Počas testovania aplikácií navrhnutým nástrojom sa preukázala schopnosť detekovať nové chyby. 
Framework for Data Synchronization in the Context of Apple User Applications
Klembara, Filip ; Smrčka, Aleš (referee) ; Hrubý, Martin (advisor)
The goal of this thesis is to design and implement a library for data synchronization between multiple client's devices in the context of the ecosystem of a single application targeting the iOS, iPadOS or MacOS operating system. The work focuses on the simple integration of the library into existing applications using the Realm database system and on the simple way to connect the user interface with the synchronization process. I solved the chosen problem by designing a synchronization protocol primarily based on log synchronization to distribute changes between the client and the server, implementing a library to monitor changes in the client's database and distribute them to the server, and implementing a server library to integrate received changes and distribute them with help of notifications. The solution provides an easy way to implement data synchronization between multiple devices using custom database server and with the ability to define how to handle new changes of objects presented in the user interface during the synchronization. Created library can be quickly and easily integrated and thus effectively speed up the application development process.
System for Automatic Filtering of Tests
Lysoněk, Milan ; Smrčka, Aleš (referee) ; Malík, Viktor (advisor)
Cílem této práce je vytvořit systém, který je schopný automaticky určit množinu testů, které mají být spuštěny, když dojde v ComplianceAsCode projektu ke změně. Navržená metoda vybírá množinu testů na základě statické analýzy změněných zdrojových souborů, přičemž bere v úvahu vnitřní strukturu ComplianceAsCode. Vytvořený systém je rozdělen do čtyř částí - získání změn s využitím verzovacího systému, statická analýza různých typů souborů, zjištění souborů, které jsou ovlivněny těmi změnami, a výpočet množiny testů, které musí být spuštěny pro danou změnu. Naimplementovali jsme analýzu několika různých typů souborů a náš systém je navržen tak, aby byl jednoduše rozšiřitelný o analýzy dalších typů souborů. Vytvořená implementace je nasazena na serveru, kde automaticky analyzuje nové příspěvky do ComplianceAsCode projektu. Automatické spouštění informuje přispěvatelé a vývojáře o nalezených změnách a doporučuje, které testy by pro danou změnu měly být spuštěny. Tím je ušetřen čas strávený při kontrole správnosti příspěvků a čas strávený spouštěním testů.
Application for OpenShift Plaform for Testing of Students Projects
Országh, Marián ; Janoušek, Vladimír (referee) ; Smrčka, Aleš (advisor)
Cieľom tejto práce je navrhnúť službu pre automatizované testovanie študentských programovacích projektov na základe požiadaviek a následne implementovať túto službu za použitia technológií OpenShift, Python a Git. Vytvorenie takejto služby stavia základ pre zjednotený proces testovania študentských projektov, ktorý zahŕňa spúšťanie testovacích sád v oddelených Linuxových kontajneroch. Vylepšený testovací proces má viesť ku zjednodušeniu známkovania vyučujúcimi a taktiež zlepšeniu výsledkov študentov pri týchto úlohách.   Táto diplomová práca vysvetľuje základy testovania softvéru, pričom sa sústredí na testovanie založené na požiadavkách, poskytuje náhľad do technológie kontajnerov a objasňuje, ako boli tieto témy zahrnuté pri návrhu služby a taktiež, ako sa ich použitie odrazilo na požiadavkách na ňu. Okrem toho je implementácia tejto služby podrobená detailnej analýze, ktorá má slúžiť ako referenčný materiál pre jej akékoľvek budúce rozšírenia.   Implementovaná služba je schopná vykonávať základné operácie, zahřňajúce paralelné testovanie študentských projektov v oddelených kontajneroch, vytvorenie kontajnerizovaného ladiaceho prostredia, alebo automatické zostavenie kontajnerového obrazu pre konkrétne zadanie.   
Support of Run-time Monitoring of Processes in ANaConDA Framework
Mužikovská, Monika ; Rogalewicz, Adam (referee) ; Smrčka, Aleš (advisor)
Tato práce rozšiřuje nástroj ANaConDA pro dynamickou analýzu vícevláknových programů o možnost analyzovat také programy víceprocesové. Část práce se soustředí na popis nástroje ANaConDA a mechanismů, které pro monitorování využívá, a na jejich nutné úpravy vzhledem k rozdílům procesů a vláken. Tyto zahrnují nutnost složitějších mechanismů pro meziprocesovou komunikaci, nutnost překládat logické adresy na jiný jednoznačný identifikátor a monitorování obecných semaforů. Rozšíření pro monitorování procesů tyto problémy řeší za vývojáře analyzátorů, čímž velmi zjednodušuje jejich vývoj. Užitečnost rozšíření je ukázána na implementaci dvou analyzátorů pro detekci souběhu (AtomRace a FastTrack), které bylo dosud možné využít pouze na vícevláknové programy. Implementace algoritmu FastTrack využívá happens-before relaci pro obecné semafory, která byla také definována jako součást této práce. Experimenty s analyzátory na studentských projektech ukázaly, že nástroj ANaConDA je nyní schopen detekovat paralelní chyby i ve víceprocesových programech a může tak pomoci při vývoji další skupiny paralelních programů.
Parametric Properties for Log Checker
Mutňanský, Filip ; Kočí, Radek (referee) ; Smrčka, Aleš (advisor)
The goal of this thesis is to implement a tool that based on user defined properties can verify sequences of events in the traces of the program, or the log file. Properties are defined in extended regular expressions. The tool is able to verify parametric properties. User can define relations between parameters of events. Input of this tool is the definition of properties and constraints of parameters. Output of the tool is the report of violated properties with its sequences of events that caused the error.
A Library for Detection of Semantic Properties of Tree Structures
Panov, Sergey ; Rogalewicz, Adam (referee) ; Smrčka, Aleš (advisor)
Testování multikomponentních IT a IoT systémů, které zpracovávají proudy různých zpráv je složitou úlohou. Proč je to složité? Kvůli množství komponentů, jejích asynchronní interakcí, různým kombinacím události pro testování, testovacímu prostředí, které se liší od reálného a množství dalším důvodů. Táhle práce navrhuje způsob generování komplexních dat pro testovací účely s minimálním zásahem vývojářů. Generování dat založeno na analýze sledu komunikace reálného systému a následnou syntézou podobných sledů pro testování. Práce také navrhuje framework na prvotní analýzu zpráv přenášených v zachycené komunikace. Tohle může být uděláno použitím různých abstraktních modelů: modelu zprávy a modelu komunikaci. Výsledkem téhle práce je implementovaní knihovna na tvorbu modelu zprávy a množina operací pro práci s tímto modelem.
Development of Instrumentation during Compilation
Ševčík, Václav ; Peringer, Petr (referee) ; Smrčka, Aleš (advisor)
The focus of this master's thesis is on the topic of instrumentation during the compilation process in the LLVM compiler. The tool enables to instrument memory accesses and functions. The instrumentation is realized through adding a novel pass to the LLVM's optimalization phase. Information about variables are managed by the created framework. The framework is linked with the program. The overhead of the instrumentation increases duration of the program by about 14 % in the case of switched off indirect addressing and 23 % in the case of switched on indirect addressing. The main benefit of the work is the possibility of easy instrumentation of the program which can even monitor operation of local variables through indirect addressing) and support multithread programs. The framework is part of Testos's tools where it provides automatic instrumentation in the Spectra tool.
Interactive Generator of Syntax of Heterogeneous Data Structures
Kotraš, Martin ; Janoušek, Vladimír (referee) ; Smrčka, Aleš (advisor)
Today, software systems are often composed of several components that transmit data through various communication channels. Despite the fact that there are a number of standardized data encoding formats, developers still create their own mostly with regard to the specific use of the software they create. One of the essential parts of quality verification or minimization of data transmission errors is the validation of input data. The first step to validation is to formalize a language describing data structures. The most general formalism for these purposes is the grammar of the language in the standard description, e.g. BNF, ABNF, or EBNF. However, creating a language-specific grammar can be a step that is sensitive to error for an inexperienced developer. The aim of this project is a simple application for creating grammar from a sample of data. The work solves the generation of grammar and validation code snippets from the sample string of the language, e.g. the source code of the programming language. The user solves the problem by sequentially marking parts of the uploaded string, naming them, and assigning properties to them. This is aided by tools for splitting rules, merging rule prefixes and/or suffixes, creating lists, and optimizing the resulting rules. As part of the work, a single-page web application was created, which was able to pass relatively well when tested on JSON and XML, and it was possible to create a more general grammar despite the problems with a weak parser. Thanks to this work, even less experienced users can create more general grammars of their strings and use them for validation purposes. In addition, the work provides a basis for further research in this area and is open to further improvement.
Tool for Test Run of Robotic Testing System
Slávka, Samuel ; Smrčka, Aleš (referee) ; Peringer, Petr (advisor)
Táto práca sa zaoberá problémom vytvárania testov v testovacom systéme Robotic Quality Assurance. Cieľom je vytvoriť nástroj pre testový beh testov v systéme RQA pre spoločnosť Y Soft. Hlavným zameraním práce je umožnenie pokračovania testu po zistení chyby a vyhýbanie sa komunikácii s testovanými zariadeniami. Po výskyte chýbajucého prvku sa prvok vygeneruje, jeho výskyt sa zapíše a test pokračuje ďalej. Vytvorenie simulovanej prístupovej vrstvy sa používa na zabránenie komunikácie s hardvérom. Výsledný nástroj umžňuje spúšťať testy bez zariadenia a šetrí čas strávený opakovaným testovaním.

National Repository of Grey Literature : 179 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.