National Repository of Grey Literature 153 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
The Use of Project Management Tools in the Chosen Mechanical Engineering Company
Hlaváček, Jan ; Kruljacová, Anna (referee) ; Smolíková, Lenka (advisor)
Diplomová práce se zaměřuje na vybrání a aplikaci metod a nástrojů projektového management ve strojírenském podniku. První část práce se zaměřuje na teoretické poznatky. Druhá část je analýza současného stavu podniku a průmyslu. Třetí část je autorův návrh, který je vytvořen na základě předchozích dvou kapitol.
The Use of Project Management Methods in Event Management of the International Organisation
Světnička, Michal ; Pezlar, Zdeněk (referee) ; Smolíková, Lenka (advisor)
Diplomová práce se zabývá analýzou současné situace ve firmě Sportobchod.cz s.r.o a aplikací teoretických znalostí projektového řízení, nástrojů a metod k návrhu projektu, který má za cíl usnadnit proces budování a zapojení své komunity zákazníků na Slovensku. Kromě toho by projekt měl sloužit jako návod pro následující projekty analyzované společnosti. Diplomová práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část je zaměřena na představení teorie projektového řízení a vymezení jeho hlavních konceptů. Druhá část je věnována analýze současné situace, která zahrnuje využití různých makroekonomických a mikroekonomických analýz. V poslední části autor navrhuje projekt pomocí metod projektového řízení jako je SMART definice projektových cílů, logický rámec, WBS, RACI Matice, Ganttův diagram a charakterizuje možné přínosy navrhovaného projektu pro analyzovanou společnost.
The Application of Project Management Methods in Company
Káčerková, Tereza ; Kruljacová, Anna (referee) ; Smolíková, Lenka (advisor)
Diplomová práce je zaměřena na aplikaci metod projektového řízení ve firmě. Práce nejprve specifikuje teoretické poznatky této oblasti. Na teoretickou část navazuje analýza externího a interního prostředí dané firmy. Na základě výstupů a využití metod projektového managementu je vytvořen možný návrh řešení projektu, který vede k úspěšnému oslovení nového segmentu potencionálních zákazníků.
Design of Project for Company Network Infrastructure
Cieluch, Jakub ; Smolíková, Lenka (referee) ; Doskočil, Radek (advisor)
This diploma thesis is concentrated on the use of project management methods to create a new company network infrastructure. In the first part is a description of project management, project phases and other useful knowledge needed for the practice of project management. The next part is focused on the analysis of the company in which the network infrastructure will be introduced. Subsequently, the knowledge gained from the previous parts of the thesis is used to create a project proposal to build a new network infrastructure.
The Use of Project Management Methods for Improvement of Processes in IT Company"
Hajtol, Martin ; Doskočil, Radek (referee) ; Smolíková, Lenka (advisor)
The topic of this diploma theses is streamlining of HW purchasing process in a software company using methods and principles of project management. Firstly, it describes the theoretical concepts of project management and change management. In the analytical part, the company and the processes are analyzed. Based on this analysis, there are concrete changes and their execution designed.
Optimaization of Project Management by Implementation of Agile Methodology
Gergeľ, Frederik ; Doskočil, Radek (referee) ; Smolíková, Lenka (advisor)
The thesis deals with optimization of project management in a custom web development company. The theoretical part is devoted to the description of traditional and agile approaches of project management. The analytical part describes the current state of project management. The main part of the thesis consists of optimization of project management by agile SCRUM method, case study implementation and evaluation of benefits and costs of introduced change.
Implementation of the Project Management Culture into the IT Department of Digital Agency
Krpcová, Kateřina ; Smolíková, Lenka (referee) ; Doskočil, Radek (advisor)
The thesis deals with the implementation of project culture into IT department of a digital agency with the objective to streamline the project management processes associated with websites creation. The thesis is divided into three main parts. In the first part, theoretical basis related to the matter of change management, project management and processes related to the creation of web pages are compiled. The second part analyzes the current state of execution of processes related to managing of websites in a selected company. The third, design part, covers the project of changing the implementation of project culture into company's IT department, including the design of methodology for managing website creation projects using appropriate project management techniques and tools.
Practical Application of Agile Methods
Palúch, Filip ; Doskočil, Radek (referee) ; Smolíková, Lenka (advisor)
This diploma thesis is focused on current situation analysis of the company with particular designed change of project management. This change is aimed to set up a Scrum agile method. Basics of Scrum agile method are explained in the first chapter of this diploma thesis. Based on the knowledge gained from analitical chapter of this thesis there are designed specific changes according Scrum principles in the last chapter.
Using the Tools of Project Management in Practice
Šilon, Dávid ; Doskočil, Radek (referee) ; Smolíková, Lenka (advisor)
The diploma thesis deals with the problematic of application project management methodology in creating a new e-commerce solution, with its base as an internet shop. The first part is devoted to defining theoretical solutions. In the second part there is an analysis of the environment and analysis of products, based on which a specific project proposal and its economic evaluation are elaborated in the last part.
Proposal for Project and Application of Project Management Methodology in the Company
Zápotocký, Eduard ; Doskočil, Radek (referee) ; Smolíková, Lenka (advisor)
The master thesis fouses on the practical use of project management methods and project proposal with the aim to propose a new content strategy for the content website of the company. The first part deals with the theoretical background of the project management, in the second part the current state of the company is analyzed. In the last part of the thesis the project proposal itself is processed.

National Repository of Grey Literature : 153 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
3 SMOLÍKOVÁ, Lucie
3 Smolíková, Lucie
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.