National Repository of Grey Literature 8 records found  Search took 0.00 seconds. 
Energy Harvesting Power Supply for MEMS Applications
Smilek, Jan ; Leuchter, Jan (referee) ; Ondrůšek, Čestmír (referee) ; Hadaš, Zdeněk (advisor)
Tato práce se zabývá vývojem nezávislého elektrického zdroje pro moderní nízkopříkonové elektrické aplikace. Protože tradiční řešení napájení drobných spotřebičů s využitím baterií či akumulátorů snižuje uživatelský komfort kvůli potřebě pravidelné údržby, navrhovaný zdroj využívá principu energy harvesting. Tento princip spočívá v získávání energie přímo z okolního prostředí napájené aplikace a její přeměně na energii elektrickou, která je dále využita pro na-pájení moderních MEMS (mikroelektromechanických) zařízení. Potenciální aplikací vyvíjeného zdroje je především moderní nositelná elektronika a biomedicínské senzory. Tato oblast využití ovšem klade zvýšené nároky na parametry generátoru, který musí zajistit dostatečný generovaný výkon z energie, dostupné v okolí lidského těla, a to při zachování prakticky využitelné velikosti a hmotnosti. Po stanovení předběžných požadavků a provedení analýz vhodnosti dostupných zdrojů energie ke konverzi byla k využití vybrána kinetická energie lidských aktivit. Byla provedena série měření zrychlení na lidském těle, především v místě předpokládaného umístění generátoru, aby bylo možno analyzovat a generalizovat hodnoty energie dostupné ke konverzi v daném umístění. V návaznosti na tato měření a analýzy byl vyvinut inovativní kinetický energy harvester, který byl následně vyroben jako funkční vzorek. Tento vzorek byl pak testován v reálných podmínkách pro verifikaci simulačního modelu a vyhodnocení reálné použitelnosti takového zařízení. Kromě samotného vývoje generátoru je v práci popsán i originální způsob zvýšení generovaného výkonu pro kinetické energy harvestery a jsou prezentována statistická data a modely pro predikci využitelnosti kinetických harvesterů pro získávání energie z lidské aktivity.
Imposition of taxes by subordinate legislation
Smilek, Jan ; Boháč, Radim (advisor) ; Kotáb, Petr (referee)
Imposition of taxes by subordinate legislation Abstract This diploma thesis is focused on assessing to what extent the Czech tax law (and fee law) is in compliance with the constitutional limit contained in Article 11, Section 5, of the Charter of Fundamental Rights and Freedoms, according to which taxes and fees may be imposed only on the basis of a statute. It was, therefore, studied whether, and if so in what way, the taxes and fees are imposed by subordinate legislation. For these purposes, it was necessary to define the criteria by which the constitutionality of particular subordinate legislation could be assessed. The 'on the basis of a statute' expression must be interpreted in such a way that the existence of subordinate legislation is not a priori excluded, however, a statute must contain basic structural elements of taxes (or fees). As a corrective, I have added the aspect of legitimacy to the evaluation in this thesis in order to eliminate the strictly formal application of the first criterion. The importance of Article 11, Section 5, of the Charter is that the imposition taxes by a statute guarantees citizens greater influence and greater control over the taxation. These guarantees should not be unreasonably weakened by creating a wide range of legal empowerment for the executive, where this...
Analýza SMART zdrojů elektrické energie pro železniční dopravu
Zapletal, Vít ; Smilek, Jan (referee) ; Hadaš, Zdeněk (advisor)
This master thesis deal with analysis of possible alternative energy sources for health monitoring of railway trafic. Mainly focus on energy harvesting via SMART materials, specifically materials with piezoelectric and magnetostrictive properties. First theoretical background and real concepts are introduced, followed by material modelling and simulations. End of thesis cover parameter suggestion and SMART materials comparation and valorizations.
Performance analysis of energy harvester excited with vibrations of a real system
Hons, Richard ; Štetina, Jakub (referee) ; Smilek, Jan (advisor)
This thesis deals with the problematic of vibration generator settings. It includes analysis of generator as linear system and the performance of generator as function of its own frequency is calculated in the Matlab software, this is also verified on the real data sample. The influence of the generator on the basics body is tested
Modeling and simulation of robust control algorithms for BLDC motors
Smilek, Jan ; Hrbáček, Jan (referee) ; Toman, Jiří (advisor)
This thesis focuses on developing algorithms for brushless AC motor control. First part of the thesis contains derivation of mathematical model and overview of selected sensor and sensorless control methods. Second part introduces simulation model of the motor, developed in Matlab/Simulink environment, with usage of SimPowerSystems toolbox. Following chapter describes realization of control algorithm, utilizing Hall sensors and position estimation. After that, sensorless rotor position estimation module is developed, and its implementation into the model is mentioned. Last chapters deal with development of graphical user interface, meant for changing selected motor and control parameters, and they also summarize and compare achieved results.
Walking as alternative source of electrical energy
Smilek, Jan ; Hejč, Tomáš (referee) ; Hadaš, Zdeněk (advisor)
This thesis deals with problematics of using the Energy Harvesting principles for generating power from the human walking. Own acceleration measurement during walking was made on various locations of human body to provide data for self-developed MATLAB/Simulink energy balance script. The script clearly sets the possibilities and limits of vibration generator used in this application. Conclusions of the energy balance were used to specify requirements for development of vibration generator and few possible conceptions, working on frequencies close to 2 Hz and acceleration amplitudes 0,3 g, were presented, or simulated.
Moratorium and its significance in the Czech Republic
Smilek, Jan ; Smrčka, Luboš (advisor) ; Schönfeld, Jaroslav (referee)
On January 1, 2008, the new insolvency act came into force in the Czech Republic bringing in some significant changes in insolvency law. One of those changes was moratorium which was meant to provide legal framework for company's sanation process, not only postpone its bankruptcy for a few months. After 5 years, a question concerning its significance may come out. The Master's Thesis is focused on this matter and its aim is to evaluate the moratorium from the point of view its use and purpose which it is supposed to serve. In other words, whether companies manage to overcome crises, or whether they go bankrupt anyway, despite the moratorium.
Property valuation
Smilek, Jan ; Heřman, Jan (advisor) ; Zeman, Karel (referee)
The Bachelor's Thesis is concerned with the property valuation, especially the real estate valuation. In the theoretical and methodological part the valuation related terms are defined and two methods are described: the administrative method regularized by legal enactments and the sales comparison approach. In the practical part both these methods are used for the real estate appraisal. The goal of the thesis is to make the appraisal of the house in accordance with the mentioned methods and compare the results.

See also: similar author names
3 Smilek, Jiří
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.