Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Investiční záměr v obci
Hadrbolcová, Zuzana ; Smékalová, Kateřina (oponent) ; Vaňková, Lucie (vedoucí práce)
Práce se zabývá veřejnou investicí do rozvoje obce. Teoretická část vysvětluje pojem veřejné investice, popisuje zdroje jejího financování a popisuje metody, kterými lze veřejné investice vyhodnotit. Dále objasňuje postavení a fungování obce v právním systému, v sestavování rozpočtu a zacházení s majetkem. Praktická část je již zaměřena na obec Chyšky, která se rozhodla investicí zlepšit svůj rozvoj. V práci jsou popsány dva konkrétní investiční projekty, určeny jejich peněžní toky a vyhodnoceny za použití programu eCBA. Výstupem práce je stanovení projektu, který bude pro obec přínosnější.
Alternativní výstavba - hliněné rodinné domy
Smékalová, Kateřina ; Vaňková, Lucie (oponent) ; Krejza, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato diplomová práce pojednává o problematice alternativní výstavby založené na přírodních a obnovitelných materiálech. Součástí této práce je zpracování legislativních, technických a materiálových možností. Akcent je dán na nákladově orientovanou cenu, tržní cenu a analýzu jednotlivých stavebních dílů objektu s výsledným ekonomickým vyhodnocením případové studie.
Metodika konzervace starých krajových odrůd bylinných zemědělských plodin
Holubec, Vojtěch ; Dušek, Karel ; Dušková, Elena ; Doležalová, Ivana ; Hýbl, Miroslav ; Kopecký, Pavel ; Smékalová, Kateřina ; Stavělíková, Helena
Cílem metodiky je doporučení managementu základních pěstebních opatření u krajových odrůd bylinných plodin v „on farm“ výsadbách. Jedná se o materiály, které byly sebrány při terénních exkurzích a starých expedicích s účastí autorů projektu nebo shromážděny z genofondových kolekcí. Tyto materiály mají kulturně historickou hodnotu a representují staré zvyky a národní identitu obyvatel na území ČR. Byly vybrány zástupci starých krajových odrůd jako modelové za následující skupiny plodin: Obilniny, luskoviny, zeleniny, kořeninové a léčivé rostliny.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Využití solární technologie v rodinném domě a efektivita této investice
Smékalová, Kateřina ; Kozumplíková, Lucie (oponent) ; Krejza, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce pojednává o problematice solárních technologií využitelných u rodinného domu. Součástí je zpracování legislativních podmínek, technických možností a nastínění možného vývoje v oblasti solárních technologií. Dále ekonomické zhodnocení možné investice do alternativního zdroje energie a závěrečné doporučení investičního rozhodnutí.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.