Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Alternativní výstavba - hliněné rodinné domy
Smékalová, Kateřina ; Vaňková, Lucie (oponent) ; Krejza, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato diplomová práce pojednává o problematice alternativní výstavby založené na přírodních a obnovitelných materiálech. Součástí této práce je zpracování legislativních, technických a materiálových možností. Akcent je dán na nákladově orientovanou cenu, tržní cenu a analýzu jednotlivých stavebních dílů objektu s výsledným ekonomickým vyhodnocením případové studie.
Metodika konzervace starých krajových odrůd bylinných zemědělských plodin
Holubec, Vojtěch ; Dušek, Karel ; Dušková, Elena ; Doležalová, Ivana ; Hýbl, Miroslav ; Kopecký, Pavel ; Smékalová, Kateřina ; Stavělíková, Helena
Cílem metodiky je doporučení managementu základních pěstebních opatření u krajových odrůd bylinných plodin v „on farm“ výsadbách. Jedná se o materiály, které byly sebrány při terénních exkurzích a starých expedicích s účastí autorů projektu nebo shromážděny z genofondových kolekcí. Tyto materiály mají kulturně historickou hodnotu a representují staré zvyky a národní identitu obyvatel na území ČR. Byly vybrány zástupci starých krajových odrůd jako modelové za následující skupiny plodin: Obilniny, luskoviny, zeleniny, kořeninové a léčivé rostliny.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Využití solární technologie v rodinném domě a efektivita této investice
Smékalová, Kateřina ; Kozumplíková, Lucie (oponent) ; Krejza, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce pojednává o problematice solárních technologií využitelných u rodinného domu. Součástí je zpracování legislativních podmínek, technických možností a nastínění možného vývoje v oblasti solárních technologií. Dále ekonomické zhodnocení možné investice do alternativního zdroje energie a závěrečné doporučení investičního rozhodnutí.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.