National Repository of Grey Literature 46 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Intergenerational transfer of digital capabilities when using application JW Library
Němcová, Marta ; Lipková, Helena (advisor) ; Slussareff, Michaela (referee)
The bachelor's thesis examines intergenerational learning in two generations of people-the elderly and young adults. The theoretical section mainly investigates the specifics of each age group and the concept of intergenerational learning. This section also considers how digital skills are passed on within a community. The practical section aims to identify the predictions, obstacles and benefits of intergenerational interaction in sharing and developing new skills within a certain religious community while using the JW Library application on electronic devices. This religious community uses the library regularly for their meetings and personal studies. The empirical section consists of evaluated semi-structured interviews with respondents selected from both generations involved in this specific religious community. The research explored how both generations cooperated with each other and learnt as they worked with the JW Library mobile application.
Design methods of Czech UX designers
Tsitova, Darya ; Brejcha, Jan (advisor) ; Slussareff, Michaela (referee)
(in English): The diploma thesis deals with the use of design methods among Czech UX designers in the design of web and mobile applications. The aim of this work is to find out and critically describe how Czech UX designers use design methods in practice. The thesis analyse the design process of website, web and mobile applications, its various stages and procedures. The theoretical part of the thesis introduces the basic terminology of the User Experience field and current research in the field, with emphasis on relevant terms and processes that occur in design practice. This part of the thesis is based on data obtained in the practical part, according to which popular approaches, frameworks, processes and methodologies of the UX field will be identified and described on the basis of professional literature. In the research part, qualitative research will be carried out in the form of semi-structured interviews with Czech User Experience designers, focused on the identification of methods, procedures and principles and ways of their usage. At the end of the thesis, the obtained data will be evaluated and it will be identified whether Czech designers in their practice adhere to academic approaches, or what existing and theoretically described methodologies and procedures their design process...
Technology in the hands of children - a probe into the work of Czech psychologists at elementary schools
Filipová, Štěpánka ; Slussareff, Michaela (advisor) ; Ort Feyglová, Sandra (referee)
This thesis deals with technologies in the hands of children, focusing specifically on the negative aspects associbated with them - cyberbullying, cyberstalking cybergrooming and sexting - one of the most pathological types of cyber abuse children may encounter. The aim of the practical part of this bachelor thesis is to find out how often and in what manner school psychologists encounter these instances of cybercrime commited on children, especially by other children, and how to subsequently solve these problems. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Cognitive offloading: About the impact of new media on human cognitivity
Mikšovská, Markéta ; Šlerka, Josef (advisor) ; Slussareff, Michaela (referee)
(in English) The subject of this master thesis is a cognitive offloading, sometimes also called cognitive outsourcing, meaning the impact of new media on human cognitive abilities. This work describes the evolution of the theoretical concept of cognitive offloading, types of cognitive offloading and it's functioning in today's society. Following Daniel Wegner's work, it describes basic concepts such as group mind and transactive memory and it focuses on a specific area of cognitive offloading - the impact of mobile photography on human memory. The thesis summarizes results of existing studies in this field and presents the results of a replicated pilot study conducted with the students of Czech high school. The aim of this study was to find out if - and to what extent - does smartphones impact one's memory and cognitive abilities in daily life. The conclusion analyzes the limits of this work and outlines further research possibilities in this field.
Seniors and the issue of digital divide
Zadražilová, Iva ; Landová, Hana (advisor) ; Steinerová, Jela (referee) ; Slussareff, Michaela (referee)
Tato disertační práce se zabývá tématem digitální propasti, která je řešena z hlediska seniorů a práce s internetem. V dnešní době rozmachu technologií a jejich penetrace do všech sfér života je nezbytné, aby starší lidé nebyli digitálně vyloučeni a mohli plnohodnotně využívat všech výhod a zjednodušení, které internet a technologie přináší. Prostředkem k získání digitálních kompetencí je vzdělávání v oblasti informační gramotnosti, které může být poskytováno prostřednictvím sítě knihoven. Práce představuje celý teoretický rámec problematiky, nicméně hlavním přínosem je výzkumná a aplikační část. Výzkumy probíhaly v kvalitativní i kvantitativní rovině a přinesly odpovědi zejména na otázky, jakým způsobem dnes senioři internet využívají a o jaká témata jeví největší zájem z hlediska svého dalšího vzdělávání. Kvantitativního výzkumu se účastnilo více než 750 osob a na základě výsledků dotazníku bylo možné navrhnout metodickou příručku pro vzdělávací lekce. Příručka obsahuje návrh deseti lekcí s tématy, která jsou podložená získanými daty. Dvě z těchto lekcí byly otestovány v rámci evaluačního výzkumu. Příručka existuje ve formě e-knihy a je volně šířena mezi knihovny a další instituce.
Sleeper effect and its influence on the perception of fake news by teenagers
Adamcová, Nina ; Slussareff, Michaela (advisor) ; Koubský, Petr (referee)
(in English): The thesis deals with the exploration of the possible influence of so-called sleeper effect in perception of fake news for teenagers. In the first part this thesis explains the historical and research context of both sleeper and the illusory truth effect, which also served as an inspiration for research design, and this part also describes the type of news and the present state of news trushworthiness in the Czech republic. The theoretical part also describes the basic methods of quantitative research and statistical analysis that are later on applied in the practical part of the thesis, which mainly includes the final data analysis and the repeated research that went on during May and June 2019 at 6 chosen schools.
Use of technology in optimization of event attendees' experience
Dokoupilová, Eliška ; Slussareff, Michaela (advisor) ; Ferenc, Jakub (referee)
This thesis connects the influence of experience economy and ICT on event industry in a research of use of technology in optimization of attendee's event experience. By combining primary and secondary literature with qualitative research we come to conclusions that an optimal event experience is complex assemblage of affective, cognitive and conative aspects, we prove the benefits of event technology as one of the means to achieving this copious experience and identify concrete methods how to use technology for this purpose.
Children's Behaviour on YouTube (10 - 12 years old)
Hryzbylová, Eva ; Slussareff, Michaela (advisor) ; Sedláček, Jakub (referee)
The thesis presents findings regarding children activity in the online space, as well as contributes by its own research findings. The attention is focused on Czech children in the age group of 10-12 years. To be specific, the thesis focuses primarily on the type of content that children consume online, the way they consume it and the interference of advertising, while being online. The attention is paid also to parents' knowledge of activities that their children do online, as well as the extent of regulation parents apply on such activities. In the first part, the current knowledge of children's behaviour online and on YouTube is described. Also, relevant research outputs are presented. Special chapters are devoted to YouTube, including the YouTubers phenomenon, as well as to the protection of children in cyberspace. The research combines qualitative and quantitative techniques of observation and questionnaires. The thesis contributes to a better understanding of children's behaviour in the online space and it also presents new findings about the way Czech children use YouTube and for what purposes they use it, as well as about parents' engagement in their activities.
The Immersive Virtual Reality a Elderly People
Lešková, Denisa ; Slussareff, Michaela (advisor) ; Kolek, Lukáš (referee)
(in English) This diploma thesis is examining the ways of using immersive virtual reality with senior citizens aged 65 plus with health problems. Those chosen individuals who live in a retirement home were examined and questioned after trying out a virtual reality headset with a specific travel experience using the Google Earth VR app. The main focus was to study their emotional state and its shifts. The author used a combination of quantitative and qualitative research to finalise the analysis. The theoretical part offers an insight on the use of immersive virtual reality in the lives of senior citizens such as how they spend free time in the Retirement homes. The analytical part of this dissertation shows a summary of existing studies and commercial projects using virtual reality with the aim to facilitate seniors. The qualitative research has helped to a better understanding of the Czech market. It also helped executing a scientific investigation centred on a particular group of seniors. Data was gathered via half structured interviews, observation and standardised questionnaires PANAS and Flow Short Scale.
Technical and social challenges in a conversational user interface
Soudný, Vojtěch ; Slussareff, Michaela (advisor) ; Koubský, Petr (referee)
(in English): Chatbots are automatised computer programs which are built to simulate an exchange in communication with a human being. Simultaneously, they provide new user interfaces. In 1994, Jacob Nielsen defined ten heuristic rules that are traditionally used within the design of user interfaces. This thesis's aim is to find out whether these ten rules are applicable in new fields of conversational environments. Secondly, what are the conditions under which the exchange becomes possible. The matter was examined through a qualitative research with the sample of eleven respondents who'd created chatbots within the Czech professional environment. The next step was a grounded analysis of existing established theories. The theoretical part explains the context in which chatbots are being created. It also shows theoretical canons of user interfaces which are the base of data and experience for the researches.

National Repository of Grey Literature : 46 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.