Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Medieval and modern Crypts on the area of Bohemia, Moravia and Slovakia
Solárová, Petra ; Slivka, Michal (vedoucí práce) ; Bednár, Peter (oponent)
1 Abstrakt Diplomová práca sa zaoberá stredovekými a novovekými kryptami na území Čiech, Moravy a Slovenska. Jej cieľom je zhodnotenie skúmaných krýpt, ktoré boli už publikované. Práca je rozdelená na tri časti. V prvej časti je zhrnutý prehľad bádania a metodika výskumu. Nasledujúce kapitoly sú venované samostatnému vyhodnoteniu krýpt na skúmanom území - správnemu pochopeniu ich významu, architektúry a hrobového inventáru. Treťou časťou je vypracovaný katalóg archeologicky skúmaných krýpt. Kľúčové slová krypta, kostol, pochovávanie, architektúra, truhla
The habitation model of central Považie in Middle Ages
Malec, Juraj ; Slivka, Michal (vedoucí práce) ; Unger, Josef (oponent) ; Šalkovský, Petr (oponent)
(česky) Problému studia sídlištních celků (měst, vesnic, hradů, hrádků/tvrzí, atd.) na území dnešního Slovenska ve středověku se do současnosti nevěnoval dostatek zájmu badatelů. Tahle práce nabízí vyčerpávající katalog všech sídlištních celků, odpovídající současnému stavu výzkumu v dané oblasti, se zaostřením na fortifikační systém. Specifické problémy osídlení jsou řešeny na jednotlivých modelech, s nejvyšším stupněm archeologického bádaní. Území středního Považí bylo ve středověku důležitou součástí Uherského království, především svým přímým kontaktem s územím Moravy. Hodně fortifikací různých typů, tvořících velkou pohraniční linii, bylo konstruovaných na zabezpečení téhle neklidné hranice. Přes tuhle oblast procházela důležitá považská obchodní cesta, s několika více nebo méně důležitými propojeními s regionem Moravy. V severní části, v užším okolí hradu Budatín, ležela velice významná křižovatka cest, vedoucích taktéž do regionů Slezska a Polska.

Viz též: podobná jména autorů
2 Slivka, Matúš
1 Slivka, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.