Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Bytový dům Slavonka
Slavíková, Pavlína ; Mizerová,, Lenka Smolková (oponent) ; Smolka, Radim (vedoucí práce)
Diplomová práce řeší návrh a vypracování projektové dokumentace bytového domu. Objekt se nachází na rovinné parcele číslo 217/1 ve Slatiňanech, katastrální území Slatiňany, číslo katastrálního území 749796. Bytový dům je přibližně obdélníkového tvaru o rozměrech 25,1 x 21,1 m. částečně podsklepený Projektová dokumentace řeší pětipodlažní podsklepený bytový dům s jednoplášťovou střechou. V suterénu jsou projektovány sklady potravin, technická místnost a sušárna. v 1.NP jsou umístěny 4 byty o velikostech 1+kk, 2x2+kk a 3+kk. V druhém podlaží jsou umístěny také 4 byty, které jsou navrženy jako 3x3+kk a 1x2+kk. Ve 3.NP jsou 3 byty o velikostech 3+1, 5+kk a 3+kk. Čtvrté obytné nadzemní podlaží se skládá z jednohobytu o velikosti 5+1 a prostorné terasy. Svislé konstrukce jsou řešeny z keramických tvárnic, vodorovné konstrukce ze železobetonových desek. Objekt je navržen s plochou střechou.
Hodnocení stavu a využití údolních niv Bylanky a Chotýšského potoka
Slavíková, Pavlína ; Matoušková, Milada (oponent) ; Lipský, Zdeněk (vedoucí práce)
This diploma thesis is dealing with geoecological assessment of water courses in the Bylanka catchment. The model area is situated in the Central Bohemia in the district Kolín. The catchment has a character of flat hilly country with the highest altitudes over 400 m. Most of the area is used as fields, forests cover only 9 % of the territory. Bylanka (8,4 km) and its longest affluent Chotýšský brook (10,6 km) were chosen as model water courses. The geoecological assessment is composed of three different methods. Ecomorfological assessment (Matoušková, 2003) was used for water courses evaluation. This method divides the stream and its surroundings into 4 ecomorfological zones: stream channel, vegetation belt, flood plain and water basin. The final ecomorfological state is better in the case of Bylanka because this stream is less anthropogenic transformed due to deeper erosive incision in the Permian-Carboniferous formations where human couldn't change the stream flow. Proliferation of bank and riparian vegetation is the second method of water courses and its surroundings evaluation. White willow (Salix alba), black poplar (Populus nigra), aspen tree (Populus tremula) and common alder (Alnus glutinosa) are the most frequently occurring wood species. Land use changes in the flood plain of Bylanka and...
Rodinný dům Pietro
Slavíková, Pavlína ; Pospíšil, Jaroslav (oponent) ; Smolka, Radim (vedoucí práce)
Projekt zpracovává technickou dokumentaci samostatně stojícího rodinného domu s provozovnou – pedikúra. Stavba se nachází v obci Slatiňany. Zastavěná plocha je 157,24 m2. Rodinný dům má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. V 1.NP je provozovna, která je určena pro majitele domu a garáž s jedním stáním pro osobní automobil. Dům je založen na základových pasech z prostého betonu a je vyzděn ze stavebního systému Porotherm. Střecha nad 2. NP je pultová se sklonem 7 %. Střešní krytina je falcovaná plechová krytina Lindab Seamline. Střecha nad 1.NP je řešena jako plochá s klasickým pořadím vrstev. Bakalářská práce obsahuje studii, situace, stavební dokumentaci, požárně bezpečnostní řešení, stavební fyziku, seminární práci, výpočty a technické listy k některým výrobkům.

Viz též: podobná jména autorů
6 SLAVÍKOVÁ, Pavlína
1 Slavíková, Pavla
4 Slavíková, Petra
1 Slavíková, Petra Bc.
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.