Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 62 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Materiálový průzkum břidlicové krytiny pro účel památkové obnovy objektu Nové proboštství, nám. sv. Jiří č.p. 34, Pražský Hrad
Drdácký, Miloš ; Slížková, Zuzana ; Frankeová, Dita ; Hasníková, Hana ; Hauková, Petra ; Koudelková, Veronika ; Kozlovcev, Petr ; Valach, Jaroslav ; Wolf, Benjamin
Zpráva obsahuje výsledky studie zaměřené na materiálové vlastnosti historické břidlicové střešní krytiny a posouzení jejího stavu vzhledem k plánované obnově budovy.
Materiálové průzkumy pro účel památkové obnovy objektu Nové proboštství, nám. sv. Jiří č.p. 34, Pražský Hrad
Drdácký, Miloš ; Slížková, Zuzana ; Frankeová, Dita ; Hasníková, Hana ; Hauková, Petra ; Koudelková, Veronika ; Kozlovcev, Petr ; Ševčík, Radek ; Wolf, Benjamin
Zpráva obsahuje výsledky materiálových analýz vzorků omítek a kamene, odebraných z fasád a vnitřních omítek objektu Nové proboštství (Pražský hrad, nám. sv. Jiří č.p. 34). Předmětem studia bylo chemické složení a mikrostruktura omítek, petrografie pískovce, pórovitost materiálů rtuťovou porozimetrií, povrchová nasákavost omítek, obsah a distribuce vlhkosti ve zdivu, obsah a chemické složení vodorozpustných solí v omítkách. Výsledky analýz jsou podkladem pro budoucí návrh stavební obnovy objektu a postupy restaurování uměleckých prvků.
Metodika pro určení mezí a intervalů významných materiálových charakteristik opravných materiálů a technologií pro kompatibilní zásah
Tišlová, R. ; Slížková, Zuzana ; Novotná, Adéla ; Frankeová, Dita ; Kuneš, Petr ; Ďoubal, J.
Cílem metodiky je vytvořit přehled významných materiálových charakteristik, stanovit meze a intervaly vybraných materiálových charakteristik a jejich ověření.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metodika pro určení rozhodných materiálových charakteristik historických materiálů pro plánování restaurátorského zásahu
Slížková, Zuzana ; Frankeová, Dita ; Tišlová, R.
Cílem této metodiky je předložit doporučený seznam materiálových vlastností, které mají být zjištěny a hodnoceny v rámci materiálového průzkumu památkových objektů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Chemicko-mineralogická analýza složení fragmentů historických štukových prvků vedle kazatelny v kostele sv. Prokopa, v areálu kláštera Sázava
Slížková, Zuzana ; Frankeová, Dita ; Petráňová, Veronika ; Krejčí, Jan
Rozbor vzorků historické omítky s použitím termické analýzy a mikroskopického\nvyšetření s využitím skenovacího elektronového mikroskopu a SEM‐EDS analýzy.
Chemické a mineralogické analýzy vzorků přírodního a umělého kamene z barokního schodiště u jižního průčelí zámku Troja v Praze 7
Slížková, Zuzana ; Mácová, Petra ; Viani, Alberto ; Šašek, Petr ; Wolf, Benjamin
Chemické a mineralogické analýzy vzorků přírodního a umělého kamene z barokního schodiště u jižního průčelí zámku Troja v Praze 7.
Závěrečná zpráva projektu Nové materiály a technologie pro konzervaci materiálů památkových objektů a preventivní památkovou péči č. DF11P01OVV012 programu NAKI Ministerstva kultury ČR
Rathouský, Jiří ; Kotlík, P. ; Slížková, Zuzana
Projekt byl zaměřen na vývoj nových materiálů a technologií pro komplexní řešení problematiky uchování hodnot hmotného kulturního dědictví v ČR zejména s ohledem na čištění historických materiálů s využitím mikroemulzí a micelárních roztoků, konsolidaci objektů pomocí nanodisperzí hydroxidu vápenatého a modifikovaných ethylsilikátových gelů a preventivní ochranu materiálů proti působení vnějšího prostředí a biokorozi, včetně zachování jejich původního vzhledu.
Redakčně upravená závěrečná zpráva projektu DF11P01OVV012: Nové materiály a technologie pro konzervaci materiálů památkových objektů a preventivní památkovou péči
Rathouský, Jiří ; Slížková, Zuzana ; Kotlík, P.
Projekt byl zaměřen na vývoj nových materiálů a technologií pro komplexní řešení problematiky uchování hodnot hmotného kulturního dědictví v ČR zejména s ohledem na čištění historických materiálů s využitím mikroemulzí a micelárních roztoků, konsolidaci objektů pomocí nanodisperzí hydroxidu vápenatého a modifikovaných ethylsilikátových gelů a preventivní ochranu materiálů proti působení vnějšího prostředí a biokorozi, včetně zachování jejich původního vzhledu.
Modification of protective lime coating systems for the porous limestone using lime nanomaterials: assessment of mechanical properties and ageing resistance
Navrátilová, Michaela ; Bayer, K. ; Ghaffari, E. ; Macounová, Dana ; Slížková, Zuzana ; Weber, J.
Within the area of care for sculptural and architectonic monuments of limestone in Austria there has been a historic continuity of use of protective lime coatings. In the regions of Upper and Lower Austria, Vienna and Burgenland mainly Leitha limestone (named after the Leitha Mountains) are dealt with. In Czech lands such approach was disrupted from 19th century by application of the “purist” idea of bare surface of stone. Nevertheless, this treatment of stone surface has been coming back into use for many various reasons in the past few decades. Requirements for preservation of pieces of art and handcraft made of limestone using lime coatings are most often applied in the regions of Vyso!ina, South Moravia and South Bohemia, which directly border on the Northern States of Austria. Owing to the resource locations of Leitha limestone in these regions, there is a higher representation of cultural heritage monuments made of this type of stone in the Czech Republic.
Consolidation testing of porous limestone using lime nanomaterials: optimization, assessment of stone mechanical and structural characteristics
Macounová, Dana ; Bayer, K. ; Ghaffari, E. ; Navrátilová, Michaela ; Slížková, Zuzana ; Weber, J.
In consequence of an array of degradation mechanisms there is a change of stone characteristics used in historic objects. One of the negative changes is deterioration of mechanical properties, which may often lead to losses of original substance and gradual disintegration of works of art or handcraft made of stone. To prolong the lifespan of such damaged cultural-heritage objects a process called consolidation is often carried out within the framework of conservation treatment. During the process of conservation treatment the damaged stone is impregnated with a consolidating material, which is to provide the stone with a new binder capable of renewing its cohesion to a certain extent. Currently, a wide range of organic and inorganic consolidating agents of various characteristics is available, from synthetic polymers to silicic acid esters. Long-term experience shows that not only is the consolidating effect of the actual agent important, but also its lifespan and impact on the subsequent aging of the treated stone. Thus, in the past few years more emphasis has been laid on the compatibility or – to express it more precisely – the material similarity of the agents used in the process of conservation and restoration of works of art or handcraft.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 62 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.