National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
Transfer of Germans from the Carlsbad Region in 1945-1947
Slámová, Jana ; Čechura, Jaroslav (advisor) ; Beneš, Zdeněk (referee)
The topic of this bachelor thesis is the German depopulation of Karlovy Vary region during the years 1945-1947. This thesis is focused primarily on the time after the Second World War, when Karlovy Vary region were inhabited mainly by Germans. In the first part of the thesis I will outline the characteristics of the period that preceded the events that led to Adolf Hitler's rise to power. I will also adress first ideas of expulsion, first formulated by the president-in- exile Edvard Beneš, and the following hateful atmosphere that led to retaliation for years of oppression by Germany, that was spread throughout the whole Czech nation. I would like to address the causes, the process and the consequences that led to the displacement of the German population from Czechoslovakia. The aim of this bachelor's thesis is to explore primarily the period from 1945 to 1947, but also the period of the First republic and the life of the Jewish population in the border region of west Bohemia. Keywords Transfer, Germans, Jews, Czechoslovakia, Munich Agreement, World War II., Carlsbad, Marienbad, Drmoul
Analýza vlivu změn v rozpočtovém určení daní na hospodaření územní samosprávy na příkladu krajů v ČR
Slámová, Jana ; Peková, Jitka (advisor) ; Pilný, Vladimír (referee)
Tato diplomová práce se zabývá změnami rozpočtového určení daní a jejich vlivem na hospodaření krajů. Můžeme ji rozdělit do dvou hlavních částí. V první části charakterizuji kraj jako vyšší územně samosprávný celek, jeho působnosti, orgány, rozpočet. V této části také definuji jednotlivé příjmy a výdaje krajů. V druhé části této diplomové práce je provedena analýza struktury a vývoje příjmů a výdajů krajů v letech 2001 ? 2005. Na závěr se zaměřím na hospodaření a vývoj příjmů a výdajů Středočeského kraje. Cílem této práce je určit vliv změn v rozpočtovém určení daní na hospodaření krajů, na jejich daňové i ostatní příjmy i na jejich finanční soběstačnost.

See also: similar author names
2 Slámová, Jaroslava
1 Slámová, Jitka
1 Slámová, Jiřina
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.