National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.01 seconds. 
Written Voice: Whitman's Leaves of Grass (1855) and Miller's Tropic of Cancer
Skovajsa, Ondřej ; Vojvodík, Josef (advisor) ; Bílek, Petr (referee) ; Pokorný, Martin (referee)
The PhD. dissertation Written Voice examines how Walt Whitman and Henry Miller through books, confined textual products of modernity, strive to awaken the reader to a more perceptive and courageous life, provided that the reader is willing to suspend hermeneutics of suspicion and approach Leaves of Grass and Tropic of Cancer with hermeneutics of hunger. This is examined from linguistic, anthropological and theological vantage point of oral theory (M. Jousse, M. Parry, A. Lord, W. Ong, E. Havelock, J. Assmann, D. Abram, C. Geertz, T. Pettitt, J. Nohrnberg, D. Sölle, etc.). This work thus compares Leaves (1855) and Tropic of Cancer examining their paratextual, stylistic features, their genesis, the phenomenology of their I's, their ethos and story across the compositions. By "voluntary" usage of means of oral mnemonics such as parallelism/bilateralism (Jousse) - along with present tense, imitatio Christi and pedagogical usage of obscenity - both authors in their compositions attack the textual modern discourse, the posteriority, nostalgia and confinement of literature, restore the body, and aim for futurality of biblical kinetics. It is the reader's task, then, to hermeneutically resurrect the dead printed words of the compositions into their own "flesh" and action. The third part of the thesis...
Vrchlický, Whitman and Šalda sprinkled by parrots
Skovajsa, Ondřej ; Kořená, Markéta (advisor) ; Wiendl, Jan (referee)
Původně jsem zamýšlel psát práci o české recepci Whitmana. Zastavil jsem se ale už u Vrchlického, kterého mám rád a o kterém se v českých literárních dějinách píše bud' s odsudkem, anebo s rozpaky. Byl to právě Vrchlický, který svým výborem v antologii Z cizích parnassů uvedl na sklonku roku 1894 amerického básníka do Čech. O dvacet let později Vrchlický pořídil olbřímí výbor z Whitmanových Stébel trávy (1906). Na tento překlad navázali o padesát let později Jiří Kolář a Zdeněk Urbánek (1955, 1956, 1968), kteří o Vrchlického činu napsali, že šlo o "obrovský, v celku geniálně přeložený výbor" (WW 1955b: 56 ). Ve své pochvale ("poznámku překladatelů" najdeme jenom v prvním výboru, v dalších už chybí) byli však skoro sami. Naopak běžné bylo jít ve stopách Šaldových odsudků a Vrchlického paušálně hanět, jako překladatele i jako básníka, což podmínilo i čtení Whitmana v Čechách. První část mé práce tedy tvoří pátrání po genezi Šaldových kritických soudů a jeho běsnící dikce (arbitrérnost dichotomie "eklekticism" versus "synthetism", Šaldův antisemitismus, trojúhelník MasarykŠalda - Vrchlický aj.), dále pokračuji náčrtem recepce Vrchlického od devadesátých let dál; na textech Jiřího Levého podnikám detailnější analýzu literárněhistorických klišé o Vrchlickém. Následuje uvážení teorie performativ (Austin, Derrida,...

See also: similar author names
2 Skovajsa, Ondřej
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.