Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Systém ší'itského vzdělávání
Sklenařík, Jakub ; Ťupek, Pavel (vedoucí práce) ; Ženka, Josef (oponent)
Tato práce je zaměřena na prozkoumání systému šíʿitského vzdělávání v šíʿe dvanácti imámů a jeho zasazení do kontextu historického vývoje šíʿy s důrazem na otázku autority duchovních v době skrytosti dvanáctého imáma a následné posílení jejich autority. Je založena na analýze literatury věnující se tématu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Systém ší'itského vzdělávání
Sklenařík, Jakub ; Ťupek, Pavel (vedoucí práce) ; Ženka, Josef (oponent)
(česky) Tato práce je zaměřena na prozkoumání systému šíʿitského vzdělávání v šíʿe dvanácti imámů a jeho zasazení do kontextu historického vývoje šíʿy s důrazem na otázku autority duchovních v době skrytosti dvanáctého imáma a následné posílení jejich autority. Je založena na analýze literatury věnující se tématu.
Džacfar as-Sādiq: zakladatel šícitské jurisprudence
Sklenařík, Jakub ; Kropáček, Luboš (vedoucí práce) ; Ťupek, Pavel (oponent)
Bakalářská práce se zabývá osobou imáma Džac fara al-Ṣádiqa jakožto ústřední postavy šíitské jurisprudence. První kapitola se věnuje pozdním obecným dějinám Umajjovského chalífátu, protože v jeho podmínkách imám žil. Dále se zabývá šíitským hnutím té doby a rovněž některým extrémním proudům. Pokračuje ke studiu raného právního myšlení v islámu. Druhá kapitola již předkládá dostupné informace ze života Džac fara. Hlavní částí práce jsou jeho myšlenky na rozličné věci napříč vědami. Některé z těchto myšlenek jsou dodnes živé, hlavně ty, které se týkají šíitské věrouky. Výsledkem práce je posouzení, zda lze Džac fara skutečně považovat za zakladatele šíitské jurisprudence a odpověď záleží na individuálním úhlu pohledu. Zda ho označíme za zakladatele, organizátora či klíčovou postavu není nakonec tak podstatné, protože odpověď bude stále kladná.
Systém ší'itského vzdělávání
Sklenařík, Jakub ; Ťupek, Pavel (vedoucí práce) ; Ženka, Josef (oponent)
(česky) Tato práce je zaměřena na prozkoumání systému ší'itského vzdělávání v ší'e dvanácti imámů a jeho zasazení do kontextu historického vývoje ší'y s důrazem na otázku autority duchovních v době skrytosti dvanáctého imáma a následné posílení jejich autority. Je založena na analýze literatury věnující se tématu.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.