Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Nové možnosti projektového vyučování ve výtvarné výchově
Sklenářová, Olga ; Slavík, Jan (oponent)
Ve své rigorózní práci si kladu za cíl přiblížit se k problematice současného vyučování na základních a středních školách. Práce je rozdělená na několik částí, ve kterých se postupně pokusím analyzovat problémy současného školství a objasnit svůj postoj k této Problematice. V závěru své práce uvedu příklady dětských prací a popíšu svůj styl Projektového vyučování, který zakládám na tradicích a zároveň moderním vyučování... Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.