Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 78 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Application of non-separation flow methods in pharmaceutical analysis
Šrámková, Ivana ; Sklenářová, Hana (vedoucí práce) ; Cabal, Jiří (oponent) ; Miro, Manuel (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Mgr. Ivana Šrámková Školitel: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Školitel - specialista: Burkhard Horstkotte, Ph.D. Název dizertační práce: Využití neseparačních průtokových metod ve farmaceutické analýze Prietoková analýza je jedným z odvetví inštrumentálnych techník v chemickej analýze. Je založená na manipulácii so vzorkou v prietokovom zariadení. Od uvedenia techník, považovaných dnes za moderné prietokové techniky, v sedemdesiatych rokoch minulého storočia, si tento analytický prístup vďaka svojim charakteristikám získal medzi vedcami popularitu. Riadená disperzia a presné časovanie vďaka programovaniu umožňuje plnú automatizáciu rôznych analytických procesov. Prietokové metódy sú využívané v mnohých aplikáciách: jednoduché meranie vzoriek, chemické reakcie, kinetické štúdie, úprava vzorky, separácia a ďalšie, a to v automatickom móde. Tieto techniky sú cenené hlavne kvôli automatizácii, zníženiu spotreby chemikálií, vyprodukovaného odpadu a nákladov na analýzu, skráteniu času analýzy. Táto dizertácia predstavuje ďalší prínos v oblasti prietokovej analýzy. Je rozdelená na teoretickú a praktickú časť, pričom praktická časť obsahuje päť publikácií a jeden manuskript odoslaný k publikácii v...
Application of non-separation flow methods in pharmaceutical analysis
Šrámková, Ivana ; Sklenářová, Hana (vedoucí práce) ; Cabal, Jiří (oponent) ; Miro, Manuel (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Mgr. Ivana Šrámková Školitel: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Školitel - specialista: Burkhard Horstkotte, Ph.D. Název dizertační práce: Využití neseparačních průtokových metod ve farmaceutické analýze Prietoková analýza je jedným z odvetví inštrumentálnych techník v chemickej analýze. Je založená na manipulácii so vzorkou v prietokovom zariadení. Od uvedenia techník, považovaných dnes za moderné prietokové techniky, v sedemdesiatych rokoch minulého storočia, si tento analytický prístup vďaka svojim charakteristikám získal medzi vedcami popularitu. Riadená disperzia a presné časovanie vďaka programovaniu umožňuje plnú automatizáciu rôznych analytických procesov. Prietokové metódy sú využívané v mnohých aplikáciách: jednoduché meranie vzoriek, chemické reakcie, kinetické štúdie, úprava vzorky, separácia a ďalšie, a to v automatickom móde. Tieto techniky sú cenené hlavne kvôli automatizácii, zníženiu spotreby chemikálií, vyprodukovaného odpadu a nákladov na analýzu, skráteniu času analýzy. Táto dizertácia predstavuje ďalší prínos v oblasti prietokovej analýzy. Je rozdelená na teoretickú a praktickú časť, pričom praktická časť obsahuje päť publikácií a jeden manuskript odoslaný k publikácii v...
Vývoj a validace HPLC metody pro stanovení antokyanů v kanadských borůvkách
Dostálová, Kateřina ; Šatínský, Dalibor (vedoucí práce) ; Sklenářová, Hana (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutické fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Kateřina Dostálová Konzultant: Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Název diplomové práce: Vývoj a validace HPLC metody pro stanovení antokyanů v kanadských borůvkách V této diplomové práci byla vyvinuta a optimalizována HPLC metoda pro současné stanovení antokyanů: delfinidin-3-O-galaktosidu, delfinidin-3-O-glukosidu, kyanidin-3-O-galaktosidu, kyanidin-3-O-glukosidu, kyanidin-3-O-arabinosidu, peonidin-3-O-glukosidu a malvidin-3-O- galaktosidu ve 21 odrůdách kanadských borůvek ('Spartan', 'Sunrise', 'Toro', 'Bluegold', 'Croatan', 'Northland', 'Duke', 'Gila', 'Jersey', 'Bluecrop', 'Herbert', 'Berkeley', 'Patriot', 'Darrow', 'Bluetta', 'Collins', 'Brigitta', 'November', 'Iranka', 'Bluejay' a 'Rancocas'). K analýze byla využita kolona Kinetex PFP, 150 x 4,6 mm (velikost částic 2,6 µm). Detekce byla provedena DAD detektorem při vlnové délce 520 nm, teplotě kolony 50řC s využitím gradientové eluce s mobilní fází acetonitril/ 2 % kyselina mravenčí s průtokovou rychlostí 1,0 ml/min. Celková doba analýzy jednoho vzorku trvala 21 minut. Klíčová slova: HPLC, borůvky, antokyany, polyfenoly, antioxidanty, delfinidin-3-O- galaktosid, delfinidin-3-O-glukosid, kyanidin-3-O-galaktosid, kyanidin-3-O-glukosid,...
Setup and characterization of an automated method for salt-assisted dispersive liquid-liquid microextraction using a Lab-in-Syringe system
Bešťák, Ondřej ; Horstkotte, Burkhard (vedoucí práce) ; Sklenářová, Hana (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Ondřej Bešťák Školitel: Dr. Burkhard Horstkotte, Ph.D., Ms.C. Konzultant: PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D. Název diplomové práce: Setup and characterization of an automated method for salt-assisted dispersive liquid-liquid microextraction using a lab-in-syringe system Sekvenční injekční analýza (SIA) je technika odvozená od Průtokové injekční analýzy. Systém se zpravidla skládá z počítačem řízené stříkačkové (pístové) pumpy, selekčního ventilu a detektoru, kdy je vše spojeno systémem inertních plastových trubiček. Používá se k automatizaci laboratorních procedur. Technika "Laboratoř-ve-stříkačce" je modifikací SIA, která se používá k vykonání částí experimentu v prostoru ve stříkačkové pumpě. Za použití magneticky poháněné míchací tyčinky potažené vrstvou PTFE ve stříkačce je například možné homogenně smísit obsah stříkačky nebo provést různé extrakční protokoly jako je disperzní mikro-extrakce v systému kapalina-kapalina (DLLME). V této práci je poprvé zkoumán a hodnocen přístup k vysolovací, ve stříkačce prováděné DLLME. Počínaje v jednofázovém systému, analyt byl extrahován z vody do n-propanolu. Pro toto byl použit vysoce koncentrovaný roztok síranu hořečnatého za účelem zvýšení polarity vodné...
Analysis of 4-(4-Hydroxyphenyl)butan-2-one in dietary supplements
Bernotová, Ludmila ; Chocholouš, Petr (vedoucí práce) ; Sklenářová, Hana (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Analytické chemie Vedoucí práce: PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D. Školitelé: Prof. Marcello Nicoletti Ph.D., PharmDr. Josef Malý, Ph.D. Posluchač: Ludmila Bernotová Název diplomové práce: ANALÝZA 4-(4-HYDROXYFENYL)BUTAN-2-ONU V DOPLŇCÍCH STRAVY Malinový keton, neboli (4-(4-hydroxyfenyl)butan-2-on), který je klíčovou látkou malinového aroma, je již několik let používán v doplňcích stravy na podporu hubnutí. Následující diplomová práce stanovuje množství malinového ketonu v doplňku stravy 400 Liquid Raspberry Keto, který je dostupný na italském trhu. Rovněž byla monitorována přítomnost synefrinu a kvercetinu v tomto produktu. Nejdříve byla molekula malinového ketonu v produktu identifikována předběžným TLC, což bylo potom potvrzeno i analýzou NMR a získáním MS dat. K získání "fingerprinting" analýzy vzorku bylo provedeno HPTLC. Kvantitativní zhodnocení obsahu malinového ketonu ve vzorku bylo provedeno metodou HPLC-DAD. K separaci byla použita chromatografická kolona s reverzní fází ODS-2, za použití gradientu směsi acetonitril-voda. Za těchto podmínek stanovená linearita, inter- a intra-denní přesnost byly v přijatelných hodnotách. Vyvinutá metoda ukázala uspokojivou preciznost a přesnost s celkovou intra- a inter- denní...
Vývoj extrakčního postupu pro stanovení tokoferolů v lidském séru
Klabačková, Sáva ; Kujovská Krčmová, Lenka (vedoucí práce) ; Sklenářová, Hana (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Bc. Sáva Klabačková Školitel: RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D. Název diplomové práce: Vývoj extrakčního postupu pro stanovení tokoferolů v lidském séru V předkládané práci byl vypracován miniaturizovaný postup extrakce do kapaliny pro stanovení alfa, beta, gama a delta tokoferolu z lidského séra. Byly optimalizovány jednotlivé kroky extrakce: deproteinace, centrifugace, odpařování a závěrečná filtrace. Pro stanovení tokoferolů byla také testována extrakce do kapaliny podpořená tuhou fází (SLE), která se jeví jako velmi slibná pro využití v bioanalýze. V průběhu vývoje nového extrakčního postupu byl kladen důraz na jednoduchost, rychlost a malou spotřebu vzorků i rozpouštědel. Byla provedena také částečná validace metodiky. Nový extrakční postup je součástí již zavedené UHPLC metody pro stanovení jednotlivých forem tokoferolů a bude sloužit ke stanovení antioxidační kapacity onkologických pacientů během chemoterapeutické léčby. Klíčová slova: tokoferoly, LLE, SLE, biologický materiál
Assessment of chelation of cupric ions with flavones by use of hematoxylin method
Tamborová, Barbora ; Karlíčková, Jana (vedoucí práce) ; Sklenářová, Hana (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické botaniky a ekologie Kandidát: Mgr. Barbora Tamborová Konzultant: PharmDr. Jana Karlíčková, Ph.D. Název rigorózní práce: Stanovení chelatace měďnatých iontů u flavonů hematoxylinovou metodou Měď je esenciální stopový prvek, který se podílí na mnoha fyziologických procesech. Je součástí několika enzymů. Porucha její homeostázy vede k různým patologickým změnám a chorobám, její nadbytek je pro lidské tělo vysoce toxický. Flavonoidy, všudypřítomné sekundární metabolity rostlin, jsou hojně zastoupeny v lidské stravě. Představují velkou skupinu polyfenolových sloučenin. Vyznačují se širokým spektrem biologických účinků. Popsány jsou zejména jejich protizánětlivé, antialergické, antimikrobiální, hepatoprotektivní, imunomodulační, cytotoxické a protinádorové účinky. Flavony, patřící do skupiny flavonoidů, mají chelatační a antioxidační vlastnosti. Jsou známé svou protizánětlivou, antibakteriální, antivirovou a antialergickou aktivitou. Tato rigorózní práce je zaměřena na chelatační aktivitu šesti vybraných flavonů se substitucí na kruhu A (5-hydroxyflavon, baikalein, baikalin, chrysin, mosloflavon a negletein). Jednotlivá měření probíhala pomocí hematoxylinové metody při pato/fyziologicky významných pH. Nejvyšší...
Sekvenční injekční analýza BI-LOV - vývoj techniky pro úpravu vzorku extrakcí na tuhou fázi I
Popovská, Lenka ; Chocholouš, Petr (vedoucí práce) ; Sklenářová, Hana (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Mgr. Lenka Popovská Školitel: PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D. Název diplomové práce: Sekvenční injekční analýza BI - LOV - vývoj techniky pro úpravu vzorku extrakcí na tuhou fázi I Antioxidační vlastnosti fenolických látek mohou pozitivně ovlivňovat terapii a prevenci nemocí spojených s oxidačním stresem, jako jsou např. maligní onemocnění, ateroskleróza a kardiovaskulární choroby, neurodegenerativní choroby (Alzheimerova a Parkinsonova nemoc), revmatoidní artritida, virová onemocnění, počínající benigní hyperplasie prostaty (BHP), prostatitida aj. Tato práce se věnuje analýze fenolických kyselin, především kyselině ferulové, částečně pak také kyselině protokatechové a o-kumarové. Kyselina ferulová byla odzkoušena v pěti koncentracích (10,000 µg/ml, 5,000 µg/ml, 2,500 µg/ml, 1,250 µg/ml a 0,625 µg/ml), na čtyřech různých aniontově výměnných sorbentech (TMAHP, QAE - A25, SAX - BOND a SAX - DSC), při čtyřech různých pH (5,0, 6,0, 7,0 a 8,5) promývacího pufru a třech různých pH (1,5, 2,0 a 2,5) pufru elučního, a byla sledována její absorbance při vlnových délkách 325 a 240 nm. Dále byla hodnocena manipulace s jednotlivými sorbenty, především praktická stránka jejich použití ve formátu LOV (laboratoř...
Vývoj a validace metody pro stanovení furosemidu a jeho rozkladného produktu v léčivých přípravcích
Břežná, Tereza ; Matysová, Ludmila (vedoucí práce) ; Sklenářová, Hana (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Tereza Břežná Školitel: PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D. Název diplomové práce: Vývoj a validace metody pro stanovení furosemidu a jeho rozkladného produktu v léčivých přípravcích Tato diplomová práce byla zaměřena na vývoj a validaci metody pro stanovení furosemidu a jeho rozkladného produktu v léčivých přípravcích. Při vývoji se vyházelo z HPLC metody, která jako mobilní fázi používá směs 0,1 % kyseliny mravenčí a methanolu v poměru 30:70. Vývoj metody spočíval hlavně v optimalizaci složení mobilní fáze a teplotních podmínek analýzy. V konečné verzi byla použita HPLC metoda s UV-VIS detekcí při 270 nm. Analýza probíhala při laboratorní teplotě za využití izokratická eluce a kolony C18 15 x 4,6 mm s velikostí částic 5 μm. Jako mobilní fáze byla zvolena směs kyseliny mravenčí o pH 5,75 a acetonitrilu v poměru 65:35 a průtoku 1,5 ml/min. Validace prokázala, že metoda poskytuje přesné a správné výsledky a je vhodná pro stanovení furosemidu v uvedených roztocích léčivých přípravků.
HPLC-MS stanovení biologicky aktivních látek v Labi
Ďuráčová, Miloslava ; Vytlačilová, Jitka (vedoucí práce) ; Sklenářová, Hana (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické botaniky a ekologie Autor diplomové práce: Miloslava Ďuráčová Vedoucí diplomové práce: RNDr. Jitka Vytlačilová, Ph.D. Název diplomové práce: HPLC-MS stanovení biologicky aktivních látek v Labi Biologicky aktivní látky vstupují do životního prostředí různými cestami. Ve formě pesticidů, kosmetických přípravků a v neposlední řadě jako léčiva a jejich metabolity. Tyto sloučeniny se klasifikují jako nově vznikající kontaminanty. Se zvyšující se spotřebou biologicky aktivních látek stoupá jejich koncentrace v prostředí. Je nutné sledovat jejich vliv na jednotlivé složky ekosystému a sledovat jejich koncentrační hladiny. Tato práce byla vypracována ve spolupráci se státním podnikem Povodí Labe. V experimentální části je popsána nově vyvinutá metoda, aplikovaná na stanovení vybraných biologicky aktivních látek systémem UPLC-MS/MS ve vzorcích povrchových vod. Tato metoda byla zařazena do rutinního provozu laboratoře. Z celkového počtu 19 sloučenin se u 10 z nich pohybovaly koncentrace nad limity detekce. Biologicky aktivní látky nalezené v nejvyšších koncentracích acetaminofen (559 ng/l, Králický potok), gabapentin (457 ng/l Labe LB Schmilka), kotinin (139 ng/l, Králický potok). Klíčová slova: HPLC-MS analýza, Labe,...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 78 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.