Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vyhledávání duplicitních fotografií
Sklenář, Zdeněk ; Hradiš, Michal (oponent) ; Zemčík, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem, implementací a otestováním aplikace, která slouží k vyhledání duplikací ve fotografiích podle Exif metadat. Aplikace dále umožňuje zobrazení náhledu fotografie, včetně Exif metadat fotografie. Seskupení duplikací, následný výběr nejlepší fotografie pro ponechání podle parametru nastaveného uživatelem, manuální úpravu této volby a vymazání ostatních. Dále je možné filtrování fotografií a export vybraných fotografií do ZIP archivu.
Svařování otěruvzdorných ocelí laserovým svazkem
Sklenář, Zdeněk ; Daněk, Ladislav (oponent) ; Mrňa, Libor (vedoucí práce)
Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia porovnává svařování otěruvzdorného materiálu HARDOX 400, metodou svařování vláknovým laserem, která bude porovnávána s metodou svařování MAG a za použití různých ochranných plynů (Argon a Helium). V rámci teoretické části sem zpracoval obě technologie svařování a problematiku oceli s vyšší pevností. V experimentální části byly provedeny a vyhodnoceny destruktivní mechanické zkoušky a to zkouška lámavosti, příčná zkouška tahem, zkouška makrostruktury a zkouška mikrostruktury svarů. V závěru diplomové práce vyvozeny konečné výsledky experimentu.
Zápustkové kování pastorku
Sklenář, Zdeněk ; Kopřiva, Miloslav (oponent) ; Štroner, Marek (vedoucí práce)
V závěrečném projektu je předložena literární studie výroby pastorku zápustkovým kováním z oceli 14 220. Literární studie obsahuje poznatky z objemového tváření kovu za tepla. Vzhledem k vysoké sériovosti 190 000 ks/rok byla vybrána technologie zápustkového kování. Pro navrženou technologii byl vybrán svislý kovací lis LZK 1600 (výrobce ŠMERAL Brno a. s.).

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.