Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Posuzování spolehlivosti člověka v pracovním systému pomocí analýzy úkolů
Skřehot, Petr
Publikace mapuje metody umožňující provádění analýzy úkolů. Výborně se osvědčují pro hodnocení rozhraní člověk-stroj, hodnocení kvality provozní dokumentace, pracovních postupů, systému řízení apod. Jsou poměrně jednoduché, avšak náročné na čas a preciznost analytiků. Hodnota výstupů však tuto náročnost dokáže plně kompenzovat.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Systémy MMS a jejich spolehlivost
Jurčík, Petr ; Skřehot, Petr (oponent) ; Havlíková, Marie (vedoucí práce)
Cíl této práce je popsat a analyzovat lidskou a technickou spolehlivost v systému člověk – vozidlo. Spolehlivost celého systému je dána dílčími spolehlivostmi technických subsystémů a spolehlivostí člověka jako lidského operátora. Lidský operátor ovlivňuje bezpečnost a spolehlivost celého systému svojí činností a obsluhou zařízení. V analýze spolehlivosti technických systémů je proto zapotřebí tuto činnost sledovat a vyhodnocovat. Při hodnocení lidské spolehlivosti se vychází z celkové pravděpodobnostní analýzy bezpečnosti. V systému člověk – vozidlo je dopravní prostředek přímo ovládán řidičem, a proto je vliv lidského operátora zcela zásadní pro celkovou spolehlivost tohoto systému. Strom poruch je grafický model, který zobrazuje různé kombinace poruch zařízení a lidských chyb, které mohou vést k nehodě.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.