Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Preparation and basic properties of nanostructured plasma polymers
Serov, Anton ; Biederman, Hynek (vedoucí práce) ; Čech, Vladimír (oponent) ; Novák, Stanislav (oponent)
Hladké fluorouhlíkové plazmově polymerní vrstvy byly dlouho zvažovány pro výrobu hydrofobních a kluzkých povlaků. Zájem o fluorouhlíkové materiály byl podpořen i jejich vynikajícími samomaznými a dielektrickými vlastnostmi a chemickou inertností. Tato práce je zaměřena na vývoj nových metod pro přípravu fluorouhlíkových plazmově polymerních nanostruktur, které by mohly kombinovat chemické složení a fyzickou strukturu nutnou pro dosažení superhydrofobního charakteru vrstev. Poly(tetrafluorethylen) byl zkoumaným materiálem. RF magnetronové naprašování v plynově agregačním nanočásticovém zdroji bylo přizpůsobené pro přípravu fluorouhlíkových nanostrukturovaných vrstev s chemickým složením podobným konvenčnímu PTFE ale s vysokým stupněm sesíťování a větvení. Byl diskutován teoretický model růstu takových plazmově polymerních nanostruktur.
Deposition of Fluorocarbon Plasma Polymer Nanoparticles and their Basic Properties
Serov, Anton ; Choukourov, A. ; Artemenko, A. ; Kuzminova, A. ; Biederman, H. ; Hrabovský, Milan
Fluorocarbon plasma polymer nanoparticles have been fabricated using gas aggregation cluster source (GAS) equipped with a planar magnetron with PTFE target. A beam of nanoparticles 20 – 200 nm in diameter was generated. Fluorocarbon nanoparticle films have shown very good water repellent properties. Films immersed in ethanol for two hours exhibited excellent stability that was also good in case of water. Measurements using a deflection system showed the presence of both neutral and charged nanoparticles.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.