National Repository of Grey Literature 117 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Market expansion of a Virtual Reality business into United Kingdom
Křivánek, Stanislav ; Schüller, David (referee) ; Chlebovský, Vít (advisor)
Tato diplomová práce se zabývá kritickou analýzou možností dané společnosti rozšíření na zahraniční trh – do Velké Británie. Hlavním cílem je tedy zjistit, jestli je toto rozšíření proveditelné a jestli může společnosti eventuelně generovat zisk. V teoretické části práce jsou shrnuty informace nezbytné k provedení dalších částí práce – analytické a praktické. Analytická část obsahuje analýzu Velké Británie jako potenciálního trhu a analýzu společnosti samotné. V praktické části je rozebrán souhrn aktivit, které společnost musí podstoupit, aby mohla úspěšně expandovat.
The Proposal of marketing strategy for the selected hotel
Ondrášek, Pavel ; Schüller, David (referee) ; Chlebovský, Vít (advisor)
Diplomová práce je rozdělena do třech části. První část se zaobírá teoretickými východisky vztahujícími se k marketingu a marketingové strategii. Poznatky z teoretických východisek jsou pak aplikovány k analýze současného stavu a prostředí hotelu. Na základě výsledků jednotlivých analýz je pak navrhnuta samotná marketingová strategie.
Marketing Communication
Bugárová, Dominika ; Kaňovská, Lucie (referee) ; Schüller, David (advisor)
The bachelor’s thesis focuses on the marketing communication of the company AQQ s. r. o. and analyses marketing situation included marketing and communication mix which the company uses for grab customer attention. According to this analysis and outcome of the questionnaire survey there are formulated suggestions with an aim of improve marketing communication of the company.
Company Marketing Strategy
Ekrt, Nicole ; Chlebovský, Vít (referee) ; Schüller, David (advisor)
This diploma thesis is focused on improvement of marketing company strategy on new well-established service - rental relaxing area with 8 summer houses. In the first part of diploma thesis are chosen theoretical knowledges which are afterwards used in practical part, and it is particularly focused on creation and assessment of questionnaire and improvement of marketing mix for selected company KALA TRANS, s.r.o.
Risks in Marketing Communication Management
Ježková, Jaroslava ; Novák,, Petr (referee) ; Schüller, David (advisor)
This diploma thesis deals with marketing communication topics of particular hairdresser’s and related risks. The work consists of theoretical background, problems analysis and current situation, description of the research itself and risk analysis. The analysis results are utilized to propose solutions which should lead to change of communication mix. The risk analysis is also applied on proposals of solutions.
Risks in Marketing Communication Management
Benešová, Eliška ; Hladíková, Jana (referee) ; Schüller, David (advisor)
Diploma thesis aims at marketing communication and its risks. The thesis is divided into several basic chapters, one of which is devoted to theoretical basis with main terms related to this topic. It is followed with analysis of its current situation. Important part of the thesis presents draft of solution, which contains suggestions of communication mixture. Apart from its description, each suggestion includes time schedule, human resources, financial plan and analysis of possible risks due to implementation of suggestions. The diploma thesis was created on the basis of Bílá Vrána cafe situated in Brno-Komín
Marketing Mix and its Connection to a Company Brand
Pešlová, Veronika ; Schüller, David (referee) ; Kaňovská, Lucie (advisor)
The diploma thesis deals with the connection of the marketing mix with the brand of a company, namely Notino, s.r.o. According to theoretical knowledge and methodology, the market analysis, including the marketing mix, is carried out. There will also be a marketing survey on customer brand perception. On the basis of the theoretical and analytical part of the thesis, will be made a suggestion to support the brand development through the marketing mix.
Customer Satisfaction
Kučera, Tomáš ; Chlebovský, Vít (referee) ; Schüller, David (advisor)
The diploma thesis focuses on customers satisfaction in chosen company. Based on results of sectorial analyses there were made up proposals there in order to increase satisfaction of customers. First part of the thesis describes theoretical data. Next part analyses current situation of the company via internal and external background. With the help of questionnairy survey actual aspect of customer's satisfaction was analyzed as well. After data aggregation from the questionnaire acquired information will be evaluated and consequently there will be created particular proposals there in order to increase satisfaction of customers.
Marketing strategy
Krošíková, Markéta ; Jašková, Blanka (referee) ; Schüller, David (advisor)
The diploma thesis is focused on creating a marketing strategy for the company Novice Car, s.r.o. which offers international transport and car servis. Thesis is about analysis of current marketing activity and based on these results is suggesting how will be increased in efficiency of the company. The content is formed by theoretical and practical parts which is accompanied by research.
Motivation and Remuneration of Factory Workers in a Selected Company
Žák, Jakub ; Schüller, David (referee) ; Konečný, Štěpán (advisor)
This diploma thesis describes and analyses the proces of motivation and remuneration of employees in selected company. The theoretical part is dedicated to explanation of basic terms of this topic.In the practical part i tis focused on the concrete company mentioned above. It is analysed its methods of motivation and remuneration of employees. The aim of this diploma thesis is to detect actual motivational instruments of this company and examine its quality and utilization. The final part presents some suggestions in order to improve the actual processes that would lead to higher satisfatcion of the employees.

National Repository of Grey Literature : 117 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.