National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.01 seconds. 
Faults identification of AC windings in production process
Samek, Josef ; Kurfűrst, Jiří (referee) ; Ondrůšek, Čestmír (advisor)
In this paper stator manufacturing process of stator is described. Mainly description is aimed on winding, insulation and copper wire. Discussion about origin of insulation damage possibilities during manufacturing is included. Statistics survey about failure causes of stator revealed during manufacturing process and warranty claims is presented. One test method from list of market available winding tests is chosen - partial discharge; described in detail and applied on the correct stator and the damaged stator. Results are interpreted.
Vývoj metod predikce stavů sucha a povodňových situací na základě infiltračních a retenčních vlastností půdního pokryvu ČR
DHI Hydroinform, a.s., Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Brno ; Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Daňhelka, Jan ; Šercl, Petr ; Meszároš, František ; Vaněček, Stanislav ; Samek, Josef ; Hrnčíř, Viktor ; Tachecí, Pavel ; Středa, Tomáš ; Šálek, Milan ; Kohut, Mojmír ; Rožnovský, Jaroslav ; Vetišková, Dagmar ; Vopravil, Jan ; Novák, Pavel ; Řičicová, Pavla
Svazek obsahuje zprávy za dílčí úkoly: DÚ 1 - Analýza a mapování infiltračních schopností půd ČR (Zpracování retenční vodní kapacity půd povodí horní Jizery); DÚ 2 - Modelování retenční schopnosti a vláhových podmínek krajiny; DÚ 3 - Rozvoj a testování modelovacího systému pro predikci povodňových odtoků v malých povodích (3.1. Vytvoření a testování srážkoodtokového modelu MIKE SHE na pilotním povodí a 3.2. Metoda CN-křivek.
Vývoj metod predikce stavů sucha a povodňových situací na základě infiltračních a retenčních vlastností půdního pokryvu ČR
DHI Hydroinform, a.s., Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Brno ; Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Daňhelka, Jan ; Šercl, Petr ; Meszároš, František ; Vaněček, Stanislav ; Samek, Josef ; Hrnčíř, Viktor ; Tachecí, Pavel ; Středa, Tomáš ; Šálek, Milan ; Kohut, Mojmír ; Rožnovský, Jaroslav ; Vetišková, Dagmar ; Vopravil, Jan ; Novák, Pavel ; Řičicová, Pavla
Cílem řešení projektu je poskytnout takové údaje o míře nasycení půdního profilu, retenční kapacitě půd, infiltraci a propustnosti půd, využitelné vodní kapacitě a odtoku, které by umožnily zpracovat a modelovat předpovědi povodňových stavů a předpovědi fyziologického sucha pro menší i větší modelová území (povodí) a rámcově pro celé území ČR. Svazek obsahuje zprávy za dílčí úkoly: DÚ 1 - Analýza a mapování infiltračních schopností půd ČR (Zpracování retenční vodní kapacity půd povodí horní Jizery); DÚ 2 - Modelování retenční schopnosti a vláhových podmínek krajiny; DÚ 3 - Rozvoj a testování modelovacího systému pro predikci povodňových odtoků v malých povodích - 3.1. Vytvoření a testování srážkoodtokového modelu MIKE SHE na pilotním povodí a 3.2. Metoda CN-křivek.

See also: similar author names
1 SAMEK, Jakob
5 SAMEK, Jakub
5 Samek, Jakub
2 Samek, Jan
1 Samek, Jaroslav
1 Samek, Jiří
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.