Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
The Czech Economy Development - 2nd Half-year of 2017
Kamenický, Jiří ; Súkupová, Karolína
The assessment of the CR´s real and monetary economy development in the last period (output of basic industries, GDP, expenditure, income, external economic relations, prices, labour market, money supply, interest rates, state budget).
Plný text: Stáhnout plný textPDF
The Czech Economy Development - 1st Half-year of 2017
Kamenický, Jiří ; Súkupová, Karolína
The assessment of the CR´s real and monetary economy development in the last period (output of basic industries, GDP, expenditure, income, external economic relations, prices, labour market, money supply, interest rates, state budget).
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vývoj ekonomiky České republiky - rok 2017
Kamenický, Jiří ; Súkupová, Karolína
Hodnocení vývoje reálné a peněžní ekonomiky ČR za uplynulé období (výkonnost základních odvětví, HDP, výdaje, důchody, vnější ekonomické vztahy, ceny, trh práce, peněžní zásoba, úroky, státní rozpočet).
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vývoj ekonomiky České republiky - 1.-3. čtvrtletí 2017
Kamenický, Jiří ; Súkupová, Karolína
Hodnocení vývoje reálné a peněžní ekonomiky ČR za uplynulé období (výkonnost základních odvětví, HDP, výdaje, důchody, vnější ekonomické vztahy, ceny, trh práce, peněžní zásoba, úroky, státní rozpočet).
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vývoj ekonomiky České republiky - 1. pololetí 2017
Kamenický, Jiří ; Súkupová, Karolína
Hodnocení vývoje reálné a peněžní ekonomiky ČR za uplynulé období (výkonnost základních odvětví, HDP, výdaje, důchody, vnější ekonomické vztahy, ceny, trh práce, peněžní zásoba, úroky, státní rozpočet).
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vývoj ekonomiky České republiky - 1. čtvrtletí 2017
Kamenický, Jiří ; Súkupová, Karolína
Hodnocení vývoje reálné a peněžní ekonomiky ČR za uplynulé období (výkonnost základních odvětví, HDP, výdaje, důchody, vnější ekonomické vztahy, ceny, trh práce, peněžní zásoba, úroky, státní rozpočet).
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Analýza společenského a hospodářského vývoje ČR
Kamenický, Jiří ; Súkupová, Karolína
Materiál podává přehled o vývoji ČR v roce 2016 s přihlédnutím ke krátkodobým i střednědobým trendům. Zabývá se zejména vývojem HDP a jeho složek a je doplněna o hlavní tendence vybraných odvětví a klíčových oblastí sociálního vývoje (obyvatelstvo, trh práce, výzkum a vývoj, zdravotnictví, vzdělávání, kultura). Údaje jsou zasazeny do mezinárodního kontextu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Viz též: podobná jména autorů
1 Sukupová, Kristína
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.