Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Užití gemcitabinu v antirejekční terapii na experimentálním modelu transplantace jater
Mergental, Hynek ; Ryska, Miroslav (vedoucí práce) ; Bělina, František (oponent) ; Třeška, Vladislav (oponent)
První oddíl disertační práce se podrobně věnuje experimentální technice transplantace jater na laboratorním potkanovi. Druhá část je zaměřená na testování nového imunosupresiva gemcitabinu oproti referenčnímu cyklosporinu A. Využití tohoto cytostatika, podávaného v nízké dívce s minimální celkovou toxicitu k prevenci odhojení alogenního stěpu jater, by bylo pro klinickou praxi velmi žádoucí, neboť velmi častou indikací k transplantaci jater je hepatocelulární karcinom. Navíc, k vedlejším efektům imunosupresiv patří vznik de novo malignit. U zvířat léčených gemcitabinem jsme pozorovali nižší nefrotoxicitu, nicméně histologické vyšetření štepu u celé skupiny prokázalo středně závažnou akutní rejekci, která nebyla přítomná u zvířat v cyklosporinové skupině. Dle našich závěrů gemcitabin není schopen v monoterapii zabránit ale pouze snížit závažnost akutní rejekce jater.
Ochrana spotřebitele na trhu namovitostí
Zaitsev, Andrej ; Drozen, František (vedoucí práce) ; Ryska, Miroslav (oponent)
Cílem práce bylo charakterizovat vývoj stavebnictví v ČR, které značně ovlivňuje trh z nemovitostmi a rozhodnutí spotřebitele, popsat chování spotřebitele a trendy na trhu z nemovitosti, zaměřit se na hlavní faktory, které přímo a zprostředkovaně ovlivňuji chování spotřebitele. V dnešní době je téma nákupu nebo výstavby nového bydlení velmi aktuální, proto jsem se pokusil o zmapování nejčastějších úkonů, kterých se zúčastní spotřebitel na trhu z nemovitostmi z právního pohledu. Tímto jsem chtěl upozornit spotřebitele na nebezpečná zákoutí této problematiky a poradit mu jak se má vyhnout zbytečným chybám a nedopatřením. Posledním cílem bylo upozornit spotřebitele na nejčastěji vyskytující se vady u nového bydlení a tímto mu poukázat na možnosti reklamace, při setkání s touto nepříjemnou, ale bohužel běžnou záležitostí.

Viz též: podobná jména autorů
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.