National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
Cult Terminology in Old Hittite Texts
Velhartická, Šárka ; Zemánek, Petr (advisor) ; Rychtařík, Marek (referee) ; Součková, Jana (referee)
Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav srovnávací jazykovědy Jazyky zemí Asie a Afriky Šárka Velhartická Kultovní terminologie starochetitských textů Cult Terminology in Old Hittite Texts Disertační práce vedoucí práce - Doc. PhDr. Petr Vavroušek, CSc. 2011 ABSTRAKT V ČESKÉM JAZYCE Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav srovnávací jazykovědy Jazyky zemí Asie a Afriky Šárka Velhartická Kultovní terminologie starochetitských textů Cult Terminology in Old Hittite Texts Disertační práce vedoucí práce - Doc. PhDr. Petr Vavroušek, CSc. 2011 Cílem disertační práce "Kultovní terminologie starochetitských textů" je vytvoření uceleného přehledu všech dnes nám známých chetitských textů datovaných do starochetitského období s důrazem na texty rituálního charakteru. Základním východiskem jsou detailní kriteria datace klínopisných textů (paleografický rozbor, grafická a lingvistická analýza pramenů) a jejich přesná definice, které tvoří úvod k následné prezentaci jednotlivých textů. Hlavní část práce je rozdělena do dvou oddílů. První z nich je výčet starochetitských textů a jejich překlad do českého jazyka. V případech, kdy se jedná o dosud nezpracované rituální texty, nebo texty, jejichž transkripci je nutno doplnit a pozměnit na základě nově získaných fragmentů, přináší autorka i jejich...
The problem of phonology of Hittite stops in terms of modern linguistics
Rychtařík, Marek ; Vavroušek, Petr (advisor) ; Palková, Zdenka (referee) ; Krčmová, Marie (referee)
The thesis deals with laryngeal phonology, especially laryngeal realism, an new approach to feature representation which distinguishes structurally tho-way contrasts of "voice" languages (Czech, Spenish) from those of "aspiration" languages (German). Laryngeal realism is the better 4 way of accounting for the laryngeal contrasts in languages with two series of obstruents than traditional approach. The next part of dissertation deals with the the terms fortis and lenis. These terms are controversial, as linguists disagree about their definition and their validity. It is argued that it is a phonetic phenomenon which could emerges when the primary correlates of speech sounds are suppressed and the second correlates are enhanced. The last part of this work is an attempt to contribute to the explanation of the longstanding issue of the Hittite phonology a phonemic opposition between two series of stops.

See also: similar author names
3 Rychtárik, Martin
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.