National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.00 seconds. 
Studium vzniku sekundárních částic z plynných prekurzorů a jejich podílu na celkové imisní zátěži
Ústav chemických procesů AV ČR, Praha ; Státní zdravotní ústav, Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Úsek ochrany čistoty ovzduší, Praha ; Laňková, Iveta ; Matějů, Ladislava ; Kazmarová, Helena ; Kotlík, Bohumil ; Štefancová, Lucia ; Ševčíková, Irena ; Kugler, Josef ; Schwarz, Jaroslav ; Smolík, Jiří ; Rych, Štěpán ; Novák, Jiří ; Macoun, Jan ; Horálek, Jan ; Hnilicová, Helena ; Elfenbein, Zdeněk ; Bubník, Jiří ; Keder, Josef
Cílem řešení projektu je prohloubit informace o podílu reemitovaných a především sekundárních částic na celkové imisní zátěži suspendovanými částicemi frakce PM10. Tyto informace jsou zatím nedostatečné, což výrazně ztěžuje modelování imisní zátěže. Dalším cílem je získání podrobnějších informací a dat o bioaerosolech, které mohou mít významný efekt na lidské zdraví a mohou být kontaminovány ostatním vzdušným znečištěním. Pozornost je třeba věnovat pylovému znečištění. Podkladové materiály obsahují stručný přehled prací v roce 2005 v jednotlivých dilčích úkolech: DP1- Upřesnění odhadu podílu sekundárních a reemitovaných částic na celkové imisní zátěži suspendovanými částicemi v podmínkách České republiky a zpřesnění rozptylových modelů, DP2 - Výzkum fyzikálních a chemických vlastností suspendovaných částic PM10 v městském prostředí, DP3 - Studium podílu bioaerosolů na imisní zátěži území České republiky suspendovanými částicemi.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.