National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.00 seconds. 
Pallet loading problem and using one of its heuristics for box placement on pallets in a warehouse
Rybka, Ondřej ; Pelikán, Jan (advisor) ; Rada, Miroslav (referee)
This work concerns new borders, heuristics, algoritms and mathematic models of pallet loading problem (PLP). We try to describe these computational methods and find out if we can use them in real. We maximalize number of boxes placed on rectangular pallets in a particular warehouse by using chosen heuristics. Every box has a rectangular form with the same lenght and width and is fully placed on the pallet. We can rotate with the box by 90% degree until it is fixed as we want and its side lies parallelly with side of the pallet. All instances are setted in model (X, Y, a, b), where X is lenght, Y width of the pallet, a lenght and b width of the box.
Problém optimálního plnění palet
Rybka, Ondřej ; Pelikán, Jan (advisor) ; Horáčková, Lucia (referee)
Tato práce se zabývá novými hranicemi, heuristikou a přesnými algoritmy problému optimálního plnění palet (PLP). Paletový problém maximalizuje počet boxů umístěných na obdélníkové paletě. Všechny boxy mají obdélníkové tvary stejných rozměrů a jsou na paletě umístěné zcela. Můžeme otáčet s boxy o 90 stupňů tak dlouho, dokud jejich okraje neleží souběžně s okraji palety. Všechny PLP případy s plošným poměrem (paleta je rozdělená do jednotlivých boxů) při méně než 101 boxech mohou být popsány 3 080 730 stejnými třídami. Heuristika G5 nachází optimální řešení pro 3 073 724 z celkových 3 080 730 tříd a ve zbývajících 7006 třídách její použití k přesným výsledkům nevede. Dále existují další tři heuristiky, které dokáží nalézt optimální řešení v 54 případech. Zbývajících 6952 tříd potom řešíme pomocí přesného HVZ algoritmu.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.