National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.01 seconds. 
Regression analysis of recurrent events
Rusá, Pavla ; Kulich, Michal (advisor) ; Komárek, Arnošt (referee)
V této práci se zabýváme metodami pro regresní analýzu výskytu opako- vaných událostí, při které je třeba se vypořádat se závislostí čas· do události v rámci jednoho subjektu. V první části práce se zabýváme možným rozšířením Coxova modelu proporcionálního rizika, který se využívá při analýze cenzoro- vaných dat, pro analýzu výskytu opakovaných událostí. Hlavní část práce je věnována odhadu parametr· v marginálních modelech a jejich asymptotickým vlastnostem. Následně se zabýváme i odhadem parametr· v marginálních mo- delech pro mnohorozměrná cenzorovaná data. Vhodnost použití marginálních model· je zkoumána pomocí simulací. 1
Confidence Intervals for Binomial Parameters
Rusá, Pavla ; Kulich, Michal (advisor) ; Maciak, Matúš (referee)
The Bachelor thesis deals with the construction of confidence intervals for the parameter of the Binomial distribution. In the first part of the thesis we deal with the relationship between hypotheses testing and confidence in- tervals. The methods mentioned in this thesis are based on this relationship. The next part is devoted to the Clopper-Pearson method and its possible improvements which were made by Sterne, Crow, Blyth and Still. The gra- phical approach of Schilling and Doi is also worth noticing. Afterwards we present the methods based on the Normal approximation, particularly the Wilson method and the Wald method. Finally, all the methods mentioned in this thesis are compared in terms of coverage probability. 1

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.