National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.00 seconds. 
Analytical analysis of twelve samples of back-up materials for the TESCO-TŘEBOVICE event with assessment of material susceptibility to volume changes
Martinec, Petr ; Ščučka, Jiří ; Ruppenthalová, Lucie ; Kubina, Lukáš ; Papcúnová, Renáta ; Krupíková, Miroslava
The research report contains an analytical analysis of twelve samples of the back-up materials at the TESCO-TŘEBOVICE event, assessing the susceptibility of material to volume changes.
Properties and characteristics of recycled garnet abrasives for AWJ
Martinec, Petr ; Hlaváček, Petr ; Ruppenthalová, Lucie ; Sitek, Libor
The use of recycled garnet abrasive from sludge after cutting materials is a current\nproblem. The behavior of individual garnet abrasives in the AWJ process depends\non the geological origin of the garnets, which also affects all the material\ncharacteristics of the garnet recyclate. The parameters of the BARTON HPX80 and\nGMA 80 abrasive inputs and their recycled products were compared: mineralogical\ntype, apparent density, granularity, grain shape and mineralogical purity,\nmicrohardness data and the degree of damage to the garnet grains. All individual\nparameters of abrasives and their recyclates are reflected in the index of cutting\nefficiency of abrasive. The effect of abrasive material properties on cuttability of\nabrasives is synergistic. The new parameters in the evaluation of abrasives are\nmicro-hardness (brittleness criterion), specific surface and pore size distribution\n(internal grain damage criterion).
Geology of Coal Basins - Czech - Polisch Conference /10./
Ruppenthalová, Lucie
Oddělení laboratorního výzkumu geomateriálů Ústavu geoniky AV ČR pořádá Česko - polskou konferenci o geologii uhelných pánví od roku 1993. Letos se konala 10. jubilejní konference. Tradičně se jedná o setkání odborníků zejména z České republiky a Polska, kteří se zabývají vývojem a výzkumem uhelných ložisek, geologií uhelných pánví, tektonikou a uhelnou petrografií. S novými trendy ve využívání uhlí, jsou také prezentovány výsledky výzkumu v oblasti fyzikálních a chemických vlastností uhlí a uhelné hmoty, pyrolýzy a spalovacích procesů nebo sekvestrace CO2 do uhelných slojí.
Czech and Polish Conference Geology of Coal Basins /9./
Kožušníková, Alena ; Ruppenthalová, Lucie
Oddělení laboratorního výzkumu geomateriálů Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i. pořádá česko – polské konference o geologii uhelných pánví již 20 let. Tradičně se na této konferenci setkávají odborníci zejména z České republiky a z Polska, zabývající se problematikou uhelných ložisek, geologickým vývojem uhelných pánví, tektonikou i petrografií uhlí. S příchodem nových trendů využívání uhelných ložisek jsou postupně na konferenci prezentovány také výsledky výzkumu v oblasti fyzikálních a chemických vlastností uhlí a uhlíkatých látek, pyrolyzních a spalovacích procesů či geosekvestrace CO2 do uhelných slojí.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.