National Repository of Grey Literature 16 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Travelling and lifting mechanism
Rosendorf, Pavel ; Malach, František (referee) ; Malášek, Jiří (advisor)
Master thesis describes the design of travelling and lifting mechanism for the Bell helicopter with a minimum weight of 2,000 kg and travel of 80mm. In some parts of this work will find an overview of the manufactured equipment, analysis of possible mechanisms, the concept with strength calculations with FEM supported calculations of each frame.
Horizontal storage carousel for connecting parts
Rosendorf, Pavel ; Pokorný, Jan (referee) ; Kašpárek, Jaroslav (advisor)
The bachelor thesis deals with horizontal storage carousel for connecting parts. The basic functional calculations are made, including design of propulsion. Technical drawings are attached.
Erosion of agricultural land and its importance for siltation and eutrophication of reservoirs in the Czech Republic
Krása, J. ; Jáchymová, B. ; Bauer, M. ; Dostál, T. ; Rosendorf, P. ; Hejzlar, Josef ; Borovec, Jakub ; Bečička, M.
In 58 large catchments of the Czech Republic (covering ca 35000 km2) the sediment transport processes were assessed. Amount of sediment flux into the streams and reservoirs from agricultural land was estimated. Sediment retention in all reservoirs was considered based on reservoirs‘ outflow. For thousands of small ponds the volumes and outflow had to be estimated based on reservoir areas and specific flow rates in catchments. The distributed approach allowed considering importance of particular agricultural fields for stream silting. The maps of annual sediment flow in all streams were derived. The sediment fluxes cause serious problems not only concerning eutrophication. For example Vltava river watershed up to Slapy dam (12 965 km2) exports 2.34 million tons of sediment by water erosion annually. 626 thousand ton is exported into the streams, and 615 500 t is then deposited in the reservoirs.
Influence of cage fish farming on water quality in the eutrophic Nechranice Reservoir
Hejzlar, Josef ; Borovec, Jakub ; Zahrádka, V. ; Rosendorf, P.
Influence of cage fish farming on water quality in the eutrophic Nechranice Reservoir was assessed through its contribution to the balance of eutrophication-effective forms of phosphorus (PO4-P) entering the reservoir and through measuring impacts on sediment around farming cages. The study showed that although the contribution of cage fish farming is relatively small (max. in tenths to a few percents of the total PO4-P load) its effect on water quality can not be neglected, because it causes direct pollution and, under certain hydrologic and climatic situations contributes significantly to the eutrophication and to critical deterioration of water quality for recreation and bathing. On the other hand, it is indisputable that the main source of eutrophication of Nechranice Reservoir are discharges of municipal wastewater in the catchment.
Methodology for assessment of vulnerability of water reservoirs from eutrophication caused by supply of phosphorus from soil erosion
Krása, J. ; Dostál, T. ; Rosendorf, P. ; Hejzlar, Josef ; Borovec, Jakub
Vodní nádrže v ČR jsou dlouhodobě ohroženy eutrofizací (podmíněnou přebytkem dostupného fosforu), sedimentem a dále toxickými látkami (rozpuštěnými, ale často rovněž vázanými na sediment). S narůstající extrémností klimatu ve středoevropském regionu je v posledních letech zanášení nádrží ještě eskalováno. Za účelem celorepublikového posouzení rizika eutrofizace povrchových vod je řešen projekt QI102A265 „Určení podílu erozního fosforu na eutrofizaci ohrožených útvarů stojatých povrchových vod“. Metodika se skládá z několika částí: posouzení stavu trofie povrchových vod a ohroženosti nádrží; bilanční vyhodnocení jednotlivých zdrojů ve velkých povodích; kvantifikace erozního smyvu; kvantifikace transportu sedimentu do jednotlivých nádrží; určení celkového a rozpuštěného fosforu pocházejícího z eroze, resp. určení eutrofního potenciálu erozního smyvu. Stručně jsou zmíněna možná ochranná opatření proti vstupu erozního smyvu do nádrží.
Assessment of vulnerability of water reservoirs to sediment loads and eutrophication caused by soil erosion
Krása, J. ; Rosendorf, P. ; Hejzlar, Josef ; Borovec, Jakub ; Dostál, T. ; David, V. ; Ansorge, L. ; Duras, J. ; Janotová, B. ; Bauer, M. ; Devátý, J. ; Strouhal, L. ; Vrána, K. ; Fiala, D.
This methodology has the following aims: Allow any investigator to evaluate the erosion and transport of sediment phosphorus in large river basins. Allow investigators to estimate the importance of erosion for the eutrophication of the target reservoir. Allow investigators to estimate the importance of other sources of phosphorus in the watershed. Allow investigators to estimate the behavior of the other tanks in the current state of phosphorus loads from the watershed. The methodology is focused on solutions in large river basins.

National Repository of Grey Literature : 16 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
8 Rosendorf, Pavel
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.