Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hodnocení domácího prostředí z pohledu ergoterapie. Podtitul: Dotazníkové šetření mezi českými i zahraničními ergoterapeuty o hodnocení domácího prostředí a domácích návštěvách pacientů/klientů
Rohlenová, Eva ; Rodová, Zuzana (vedoucí práce) ; Krulová, Anna (oponent)
DIPLOMOVÉ PRÁCE Jméno: Bc. Eva Rohlenová Vedoucí práce: Bc. Zuzana Rodová, M.Sc. Oponent práce: Název diplomové práce: Hodnocení domácího prostředí z pohledu ergoterapie Abstrakt diplomové práce: Hodnocení domácího prostředí je důležitou součástí ergoterapeutické intervence, která může pacientům pomoci v různých aspektech - snížit riziko pádu, zvýšit jejich soběstačnost, participaci, kvalitu života aj. O této oblasti hodnocení však existuje v českých zdrojích zatím málo dostupných informací, chybí přehled hodnotících nástrojů tohoto zaměření i popisné informace o současné praxi jeho provádění. Hlavním cílem práce bylo pomocí dotazníkového šetření zjistit data od ergoterapeutů o hodnocení domácího prostředí a domácích návštěvách pacientů v České republice; dále pak získat vzorek dat od zahraničních ergoterapeutů a porovnat tyto údaje s českými. Teoretická část práce přibližuje problematiku tématu, přináší přehled existujících hodnotících nástrojů k tomuto účelu a vybrané jsou detailně popsány (Cougar, WeHSA, Housing Enabler, SEMAFOR home). Praktická část uvádí s pomocí grafů, tabulek a statistické analýzy podrobné výsledky dotazníků. V rámci šetření bylo analyzováno 144 českých a 135 anglických dotazníků. Zahraniční vzorek tvořili respondenti z 23 různých zemí. Předpoklady práce byly, že většina...
Návrh softwaru využitelného v ergoterapii Návrh, realizace a zhodnocení počítačového programu pro trénink nakupování pro osoby s kognitivními deficity
Rohlenová, Eva ; Rodová, Zuzana (vedoucí práce) ; Svobodová, Tereza (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno: Eva Rohlenová Vedoucí práce: Bc. Zuzana Rodová, M.Sc. Oponent práce: Název bakalářské práce: Návrh softwaru využitelného v ergoterapii Podnázev bakalářské práce: Návrh, realizace a zhodnocení počítačového programu pro trénink nakupování pro osoby s kognitivními deficity Abstrakt bakalářské práce: Hlavním cílem této práce bylo navrhnout software využitelný v ergoterapii v kognitivní rehabilitaci. Navrhla jsem počítačový program zaměřený na trénink nakupování, jehož výhodami je bezplatnost, možnost spuštění na běžném počítači a také dostupnost na internetu. Tento program, nazvaný Trénink nakupování, byl následně v beta verzi zrealizován a poté otestován pěti pacienty po prodělané cévní mozkové příhodě a ohodnocen pomocí dotazníku. Výsledky ukazují, že všichni pacienti hodnotí program velmi kladně a věří v jeho prospěšnost pro rehabilitaci. Teoretická část práce popisuje kognitivní trénink a činnost nakupování z pohledu ergoterapeuta. Dále jsou v ní představeny čtyři existující tréninkové programy zabývající se nakupováním. Také obsahuje detailní informace o navrženém programu. Praktickou část tvoří popis testování programu, vyhodnocení odpovědí dotazníků a návrhy na zlepšení programu do budoucna. Klíčová slova: kognitivní rehabilitace, kognitivní trénink, iADL, nakupování,...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.