National Repository of Grey Literature 138 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Automatic calibration ot robotic arm using cameras
Adámek, Daniel ; Richter, Miloslav (referee) ; Honec, Peter (advisor)
K nahrazení člověka při úloze testování dotykových embedded zařízení je zapotřebí vyvinout komplexní automatizovaný robotický systém. Jedním ze zásadních úkolů je tento systém automaticky zkalibrovat. V této práci jsem se zabýval možnými způsoby automatické kalibrace robotického ramene v prostoru ve vztahu k dotykovému zařízení pomocí jedné či více kamer. Následně jsem představil řešení založené na estimaci polohy jedné kamery pomocí iterativních metod jako např. Gauss-Newton nebo Levenberg-Marquardt. Na konci jsem zhodnotil dosaženou přesnost a navrhnul postup pro její zvýšení.
Temperature control
Soviš, Jiří ; Glos, Jan (referee) ; Richter, Miloslav (advisor)
The thesis deals with the issue of temperature control by means of an uncontrolled source of waste heat in a closed room. The main purpose of this thesis is to get acquainted with problematics and technology used in the field of HVAC. Part of the thesis is a solution design of temperature control in which the heat loss from the compressor is used to heat the compressor room and as a supplementary heat source to the production hall to reduce costs. As part of the algorithm solution, was created a temperature model, developed in Matlab / Simulink, which was used to design a PI controller using integral quality control criterion ITAE and Nelder-Mead simplex.
3D model
Sejkora, Martin ; Janáková, Ilona (referee) ; Richter, Miloslav (advisor)
This document focuse on computer vision and backward spatial reconstruction of the object from camera images. It describes the theoretical foundations needed to understand the problem and how to solve it. Software solution is created in C ++ language and uses OpenCV library.
3D model
Krátký, Martin ; Klečka, Jan (referee) ; Richter, Miloslav (advisor)
The aim of this bachelor thesis is to create a spatial model from images capturing an object illuminated by a laser pattern. The thesis presents possible solutions to the problem using methods of active triangulation and stereoscopy. Methods are designed for laboratory and outdoor measurements. The requirements for the measuring workplace are defined and then the implemented workplace is presented. Each of the designed methods is tested by scanning a series of objects.
3D reconstruction from multiple views
Sládeček, Martin ; Klečka, Jan (referee) ; Richter, Miloslav (advisor)
This thesis deals with the task of three-dimensional scene reconstruction using image data obtained from multiple views. It is assumed that intrinsic parameters of the utilized cameras are known. The theoretical chapters describe the basic priciples of individual reconstruction steps. Variuous possible implementaions of data model suitable for this task are also described. The practical part also includes a comparison of false keypoint correspondence filtering, implementation of polar stereo rectification and comparison of disparity map calculation methods that are bundled with the OpenCV library. In the final portion of the thesis, examples of reconstructed 3D models are presented and discussed.
Detection of object position
Baáš, Filip ; Janáková, Ilona (referee) ; Richter, Miloslav (advisor)
Master’s thesis deals with object pose estimation using monocular camera. As an object is considered every rigid, shape fixed entity with strong edges, ideally textureless. Object position in this work is represented by transformation matrix, which describes object translation and rotation towards world coordinate system. First chapter is dedicated to explanation of theory of geometric transformations and intrinsic and extrinsic parameters of camera. This chapter also describes detection algorithm Chamfer Matching, which is used in this work. Second chapter describes all development tools used in this work. Third, fourth and fifth chapter are dedicated to practical realization of this works goal and achieved results. Last chapter describes created application, that realizes known object pose estimation in scene.
Defect detection on fiber materials using machine learning
Lang, Matěj ; Richter, Miloslav (referee) ; Honec, Peter (advisor)
Cílem této diplomové práce je automatizace detekce vad ve vláknitých materiálech. Firma SILON se již přes padesát let zabývá výrobou jemné vaty z recyklovaných PET lahví. Tato vata se následně používá ve stavebnictví, automobilovém průmyslu, ale nejčastěji v dámských hygienických potřebách a dětských plenách. Cílem firmy je produkovat co nejkvalitnější výrobek a proto je každá dávka testována v laboratoři s několika přísnými kritérii. Jednám z testů je i množství vadných vláken, jako jsou zacuchané smotky vláken, nebo nevydloužená vlákna, která jsou tvrdá a snadno se lámou. Navrhovaný systém sestává ze snímací lavice fungující jako scanner, která nasnímá vzorek vláken, který byl vložen mezi dvě skleněné desky. Byla provedena série testů s různým osvětlením, která ověřovala vlastnosti Rhodaminu, který se používá právě na rozlišení defektů od ostatních vláken. Tyto defekty mají zpravidla jinou molekulární strukturu, na kterou se barvivo chytá lépe. Protože je Rhodamin fluorescenční barvivo, je možné ho například pod UV světlem snáze rozeznat. Tento postup je využíván při manuální detekci. Při snímání kamerou je možno si vypomoci filtrem na kameře, který odfiltruje excitační světlo a propustí pouze světlo vyzářené Rhodaminem. Součástí výroby skeneru byla i tvorba ovládacího programu. Byla vytvořena vlastní knihovna pro ovládání motoru a byla upravena knihovna pro kameru. Oba systém pak bylo možno ovládat pomocí jednotného GUI, které zajišťovalo pořizování snímku celé desky. Pomocí skeneru byla nasnímána řada snímků, které bylo třeba anotovat, aby bylo možné naučit počítač rozlišovat defekty. Anotace proběhla na pixelové úrovni; každý defekt byl označen v grafickém editoru ve speciální vrstvě. Pro rozlišování byla použita umělá neuronová síť, která funguje na principu konvolucí. Tento typ sítě je navíc plně konvoluční, takže výstupem sítě je obraz, který by měl označit na tom původním vadné pixely. Výsledky naučené sítě jsou v práci prezentovány a diskutovány. Síť byla schopna se naučit rozeznávat většinu defektů a spolehlivě je umí rozeznat a segmentovat. Potíže má v současné době s detekcí rozmazaných defektů na krajích zorného pole a s defekty, jejichž hranice není tolik zřetelná na vstupních obrazech. Nutno zmínit, že zákazník má zájem o kompletní řešení scanneru i s detekčním softwarem a vývoj tohoto zařízení bude pokračovat i po závěru této diplomové práce.
Automatic quality assurance of software for embedded devices
Pernikář, Aleš ; Richter, Miloslav (referee) ; Honec, Peter (advisor)
This thesis concerns automation of software and hardware testing using the robotic testing system called RQA. It aims to design an interface to produce test scenarios using the robotic testing system. Next it elaborates metrics measured during testing used for quality assurance of the system uder test. One of the topics covered is a visualization of test data and measurements for an easy overview of quality.
UIC codes detection and recognition
Zemčík, Tomáš ; Richter, Miloslav (referee) ; Janáková, Ilona (advisor)
Machine detection and reading of UIC identification codes on railway rolling stock allows for automation of some processes on the railway and makes running of the railway safer and more efficient. This thesis provides insight into the problem of machine text detection and reading. It further proposes and implements a solution to the problem of reading UIC codes in line camera scanned images.
Photo conversion to black and white
Pieger, Matúš ; Boštík, Ondřej (referee) ; Richter, Miloslav (advisor)
This bachelor's thesis describes the designing of algorithms for detection, processing and conversion of desired objects from input color images to grayscale or black and white domain. The input images are divided into two groups, where the first group consists of sudoku images and other brain puzzles. The second group contains images of paper documents. The thesis analyses imperfections of input images and their effect on the building and functionality of each of the programs. Subsequently, it looks for solutions of a reliable detection of desired objects and correction of their geometric distortions. For a better readability and toner saving when printing the output images respectively, the thesis gives answers as to how to erase unwanted shadows and in which way is it possible to perform bit depth reduction to a chosen number.

National Repository of Grey Literature : 138 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
2 Richter, Marek
10 Richter, Martin
1 Richter, Michael
3 Richter, Michal
4 Richter, Miroslav
1 Richter, Mojmír
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.