Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Účel designu u ručního nářadí
Remeš, David ; Fiala, Zdeněk (oponent) ; Kalivoda, Milan (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá vlivem designu na ruční nářadí. V první teoretické části práce jsou rozebírány jednotlivé ruční operace prováděné při strojové výrobě. Další část je zaměřena na jednotlivé aspekty vlivu designu u ručního nářadí. Následuje zpracování dosahovaných parametrů u ručních prací. Experimentální část se zabývá úpravou držadel vratidla pro ruční řezání vnitřních závitů. Rovněž je zde zpracováno využití materiálu při volbě polotovaru z přířezu a samotné zhodnocení výroby tímto způsobem.
Výroba reálné součásti pomocí technologie vytavitelného modelu
Remeš, David ; Kolář, Ladislav (oponent) ; Jaroš, Aleš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá výrobou skutečné součásti pomocí technologie vytavitelného modelu. V práci je popsána charakteristika technologie vytavitelného modelu, následně konstrukce 3D součásti, výroba silikonové formy, výroba voskového (plastového) modelu součásti. V závěru je provedeno technickoekonomické zhodnocení.

Viz též: podobná jména autorů
2 Remeš, Dominik
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.