National Repository of Grey Literature 58 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Trumpeters of Czech Philharmonic
Halata, Jakub ; REJLEK, Vladimír (advisor) ; ROUČEK, Jaroslav (referee)
The purpose of this bachelor's thesis is to introduce the trumpeters who have been a part of the Czech Philharmonic from its foundation to the present. It briefly summarises the history of the Philharmonic and also provides biographies of each individual musician/trumpeter alongside with an overview of their instruments.
James Morrison - The Phenomenon of Music
Pollák, Dávid ; REJLEK, Vladimír (advisor) ; ROUČEK, Jaroslav (referee)
The thesis James Morrison - The Phenomenon of Music, introduces the life and work of this artist. It's pointing to his multiinstrumentalism, technique and style of his playing, especially playing the brass instruments. It's further characterizing choosen jazz trumpeters on the Czech and Slovak scene and it also includes interview with Juraj Bartoš aswell.
Significant compositions by Czech composers of the 20th Century with trumpet usage for solo and chamber literature
Soukup, Jiří ; REJLEK, Vladimír (advisor) ; ROUČEK, Jaroslav (referee)
In my diploma thesis I am trying to give a review of 20th century czech composers, who composed or still compose compositions for trumpet in chamber and especially soloist compositions.
Embouchure Problems by the Brass Instruments in Playing
Ratajová, Kristýna ; DIVOKÝ, Zdeněk (advisor) ; REJLEK, Vladimír (referee)
The diploma thesis deals with embouchure problems during brass instruments playing. It draws from experience of the practical players and deduces an advice for interpretes, who meet these problems. It includes interviews with active players and with the dean of the JAMU music faculty, Jindřich Petráš. The thesis further brings the result of the embouchure problems reserch, which took place among brass instruments players.
Primary Music School Jindřich Jindřich Cheb
Mandous, Lubomír ; REJLEK, Vladimír (advisor) ; ROUČEK, Jaroslav (referee)
This diploma thesis deals with the history of the Primary Music School of Jindřich Jindřich in Cheb in the years 1918-1990. Using mainly German written archive sources maps how the school worked between the First World War and the Second World War and also during the Second World War, when the Cheb region became part of the Nazi German. With the information from the chronicles the thesis tries to reconstruct the history of the music school after the Second World War - after the transfer of the German population, the Czech music school was the only music education institute in Cheb, which was later called the Folk Music School of Jindřich Jindřich. The thesis focuses on the operation of this educational organization from various points of view. Apart from the development of the number of students and teachers it pays also attention to the problems (e.g. space, finance, etc.) which they had to deal with in this period of time.
Henri Tomasi, André Jolivet, Eugene Bozza and theirs compositions for trumpet
Doležal, Jakub ; REJLEK, Vladimír (advisor) ; ROUČEK, Jaroslav (referee)
Master's thesis Henri Tomasi, André Jolivet, Eugene Bozza and their compositions for trumpet, are devoted to three important 20th century musicians. The work in the first chapter deals with the development of the french composition and trumpet school, at the beginning of this century. In addition, is about each of the three personalities in each chapter. There is always a CV with a focus on the contribution to the development of the trumpet repertoire and the analysis of one of the author's compositions.
Prominent trumpet players at the turn of 19th and 20th century
Dabrowski, Tomáš ; REJLEK, Vladimír (advisor) ; ROUČEK, Jaroslav (referee)
The bachelor thesis describes some of the most important trumpet players of the turn of 19th and 20th century. The first chapter is devoted to the construction of a trumpet used in this period. This work deals with regions of Russia, Germany and the USA and is focused on trumpet players, who migrated among these countries.
Oskar Böhme and his Concert in E minor, Op. 18 for trumpet
Vasilová, Martina ; REJLEK, Vladimír (advisor) ; ROUČEK, Jaroslav (referee)
As a main object of my bachelor thesis I choosed problematics of the Oscar Böhme´s Concerto and his forgotten life. I devide my thesis into five chapters, in which I deal with family of Oscar Böhme and with his studies, which is interesting for present generation of trumpetists. In following parts I deal with his composer bequest, less known work, but even with his key compositions. In the fourth chapter I deal with interpretative difficulty of Böhme´s concerto and with a fact, why has been Böhme´s concerto, originally premiered on cornet á pistons, since certain time performed on B trumpet in f minor key. In the last chapter, I deal with frequency of performances of Böhme´s concerto in our time, it means rediscovery of the concerto at nowaday´s generation of trumpetists.
The iconoclasm at the time of Hussite movement
Rejlek, Vladimír ; Kubín, Petr (referee) ; Čechura, Jaroslav (advisor)
Několik desetiletí husitských Čech patří k těm obdobím národních dějin v jejichž interpretaci historiografií lze vysledovat zásadní polarisaci názorů odvozenou zejména v dřívějších dobách od subjektivního konfesního nebo filosofického zaměření pisatelů. Táborské oddíly putující pod znamením kalicha tak mohly zároveň býti loupežnými rotami řemeslných vrahů stejně jako pro jiného národními bojovníky za ideály pravdy a víry čelící invasi sil feudální reakce. Apologetickému rázu některých spisků odpovídal i pečlivý výběr fakt opírající se jednak o relativně nepříliš četnou, ale novými nálezy a edicemi se postupně rozšiřující pramennou základnu, jednak o práce Wácslava Wladiwoje Tomka, Františka Palackého a později i Josefa Pekaře považované obecně za klasické. V tomto sporu o smysl husitských dějin se opakovaně setkáváme s argumentací o brutalitě husitů, kteří likvidovali nejen své angažované politické odpůrce, ale vyvražďovali i ženy a děti, vypalovali kostely a kláštery a jejich ničení se nezastavilo ani před uměleckými díly. Dovolávat se zde mohli i svědectví Palackého, který ve svých Dějinách národa českého napsal: "zástupové rozjitření obořili se nejprve outokem na ty kláštery a kostely, kterýchžto kněží nejvíce byli v nenávisti vpadli. Vypáčivše dveře jejich násilím, potřískali v nich všecky ke službám...
Trombone lectures for the beginners
Kárník, Václav ; SUŠICKÝ, Jiří (advisor) ; REJLEK, Vladimír (referee)
This bachelor's thesis Trombone lectures for the beginners deals with the teaching, practical methodology, literature and pupil's motivation to play the trombone. It focuses on the particular procedures such as pupil's assumptions for the playing the trombone, choice of the mouthpiece, holding the instrument, embouchure, putting on and breathing. The thesis is divided into four parts. The first part discusses the beginnings of the studies of the play the trombone. The second part explains the methodical procedures embouchure and breathing exercises, the development of the technique and the way of playing the legato on lessons. The third part looks into the trombone's literature for the beginners and the last one is about pupil's motivation and also considers the possibilities how to inspire them to play.

National Repository of Grey Literature : 58 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.