Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Čas a zvuk ve filmu
Richtr, Jan ; KUDLÁČ, Jakub (vedoucí práce) ; REJHOLEC, Pavel (oponent)
Tématem této diplomové práce je vnímání času v audiovizuálním díle. Zvláštní pozornost je zde věnována zvukové složce audiovizuálního díla, z jejíž perspektivy je na fenomén času nahlíženo. Nejprve nás stručně seznamuje s tím, jak se vyvíjelo chápání času v rámci filozofického kontextu. Další část pak představuje film jako médium, které ze své formální podstaty přináší nové podněty, které dále rozvíjejí dosavadní přemýšlení o čase. Po tomto uvedení do problematiky se práce zaměřuje na způsob vnímání času v rámci samotného zvuku, potažmo hudební skladby. Vychází zde z poznatků psychoakustiky a především pak z teoretických úvah francouzského skladatele Gérarda Griseye, ke kterým se snaží nacházet paralely v kontextu zvukové dramaturgie filmového díla. Poslední část se věnuje časovým vztahům vzešlým ze vztahu filmového obrazu a zvuku. Snaží se zde problematizovat a následně zobecnit specifické formální vztahy v rámci audiovizuálního díla, mající vliv na subjektivní vnímání času.
Definovanie postáv zvukom.
Hilčanský, Peter ; KUDLÁČ, Jakub (vedoucí práce) ; REJHOLEC, Pavel (oponent)
Zámerom tejto práce je priblížiť čitateľovi špecifickú prácu so zvukovou dramaturgiou hraného filmu a to: definovanie postáv zvukom. Konkrétne, ako môže zvuk pomôcť pri vytváraní silnejších, zapamätateľnejších postáv, odhaľovať ich slabosti, mentálne pochody alebo také kvality, ktoré by nebolo možné vytvárať inými spôsobmi. Ide o dramaturgicky špecifický prvok a nepracuje sa s ním v každom filme. Existuje však mnoho druhov filmov, ktoré z týchto postupov môžu benefitovať. Naším cieľom bude preto nájsť zaujímavé a výrazné filmové diela a rozobrať princípy zvukovej dramaturgie a filmovej reči v týchto filmoch. Dôraz bude tiež kladený na vyzdvihnutie potreby premýšľať o týchto postupoch ešte vo fáze scenára alebo prípravnej fáze filmu, pretože v post-produkčnej fáze je na ich vybudovanie zvyčajne neskoro.
Allen, Malick, Coenové a voice-over v jejich filmovém vyprávění
Klouzová, Sandra ; ČENĚK, Jan (vedoucí práce) ; REJHOLEC, Pavel (oponent)
Cílem diplomové práce je poukázat na legitimitu a svébytnost filmového výrazového prvku voice-overu, jehož kvality bývají často a priori podceňovány. Voice-over přitom disponuje specifickými vlastnostmi, jejichž účinné využití přispívá k vystavění kýženého vyznění filmu. Osobitost takové formy vyprávění dokládám na rozborech snímků Woodyho Allena, Terrence Malicka, Joela a Ethana Coenových, k jejichž stylu narace voice-overem neodmyslitelně patří.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.