Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Development and applications of ambient mass spectrometry techniques
Rejšek, Jan
(CZ) Ambientní hmotnostní spektrometrie zahrnuje širokou skupinu metod umožňujících analýzu povrchu tuhých látek a kapalin v otevřeném prostoru vně hmotnostního spektrometru, kdy je vzorek přístupný k vnějšímu zásahu i během analýzy. Ambientní hmotnostní spektrometrie je dynamicky se rozvíjející oblastí analytické chemie. Umožňuje rychlou přímou analýzu objektů vně přístroje bez předchozí úpravy vzorku. V této práci byla studována desorpční ionizace elektrosprejem (DESI) a desorpční fotoionizace za atmosférického tlaku (DAPPI) se softwarově ovládanou polohou držáku vzorku. Tyto metody využívají sprejování rozpouštědel k desorpci a ionizaci analytu z pevného substrátu a jsou vhodné pro zobrazovací hmotnostní spektrometrii nízkomolekulárních organických sloučenin, kde je chemická identita molekul na povrchu analyzovaného objektu zkoumána jako funkce prostorové distribuce. Tento projekt se zabývá aplikacemi a instrumentálním vývojem. Pokud jde o aplikace, byla studována poloha hmyzích obranných žláz, separace lipidů v reálných vzorcích pomocí tenkovrstvé chromatografie (TLC), nebo metabolity steroidů v ženské moči v průběhu těhotenství. Ohledně instrumentálního vývoje, nejdůležitějším bodem byla konstrukce nového iontového zdroje pro ambientní zobrazovací hmotnostní spektrometrii neplanárních objektů....
Development and applications of ambient mass spectrometry techniques
Rejšek, Jan ; Cvačka, Josef (vedoucí práce) ; Lemr, Karel (oponent) ; Klejdus, Bořivoj (oponent)
(CZ) Ambientní hmotnostní spektrometrie zahrnuje širokou skupinu metod umožňujících analýzu povrchu tuhých látek a kapalin v otevřeném prostoru vně hmotnostního spektrometru, kdy je vzorek přístupný k vnějšímu zásahu i během analýzy. Ambientní hmotnostní spektrometrie je dynamicky se rozvíjející oblastí analytické chemie. Umožňuje rychlou přímou analýzu objektů vně přístroje bez předchozí úpravy vzorku. V této práci byla studována desorpční ionizace elektrosprejem (DESI) a desorpční fotoionizace za atmosférického tlaku (DAPPI) se softwarově ovládanou polohou držáku vzorku. Tyto metody využívají sprejování rozpouštědel k desorpci a ionizaci analytu z pevného substrátu a jsou vhodné pro zobrazovací hmotnostní spektrometrii nízkomolekulárních organických sloučenin, kde je chemická identita molekul na povrchu analyzovaného objektu zkoumána jako funkce prostorové distribuce. Tento projekt se zabývá aplikacemi a instrumentálním vývojem. Pokud jde o aplikace, byla studována poloha hmyzích obranných žláz, separace lipidů v reálných vzorcích pomocí tenkovrstvé chromatografie (TLC), nebo metabolity steroidů v ženské moči v průběhu těhotenství. Ohledně instrumentálního vývoje, nejdůležitějším bodem byla konstrukce nového iontového zdroje pro ambientní zobrazovací hmotnostní spektrometrii neplanárních objektů....
Využití ambientních ionizačních technik v hmotnostní spektrometrii
Rejšek, Jan ; Cvačka, Josef (vedoucí práce) ; Coufal, Pavel (oponent)
Klíčová slova: ambientní ionizační techniky; hmotnostní spektrometrie; desorpční ionizace elektrosprejem; desorpční fotoionizace za atmosférického tlaku; tenkovrstvá chromatografie, lipidy, zobrazovací hmotnostní spektrometrie Ambientní ionizací v hmotnostní spektrometrii se rozumí ionizace, která probíhá v otevřeném prostoru vně hmotnostního spektrometru a která nevyžaduje žádnou, nebo minimální předúpravu vzorku. V této práci byly používány techniky DESI (desorpční ionizace elektrosprejem) a DAPPI (desorpční fotoionizace za atmosférického tlaku) se softwarově ovládanou polohou sprejeru pro analýzu nízkomolekulárních organických sloučenin. Tyto metody využívají sprejování rozpouštědel k desorpci a ionizaci analytu z pevného substrátu. Byly nalezeny podmínky pro analýzu fosfolipidů, voskových esterů a několika dalších sloučenin. Byly kvantitativně porovnávány jednotlivé ambientní ionizační techniky při měření různých analytů z různých povrchů. Aplikací bylo HPTLC/DESI-MS směsi lipidů a HPTLC/DAPPI-MS novorozeneckého mázku. DAPPI-MS bylo aplikováno pro analýzu termitů rodu Prorhinotermes (Isoptera, Rhinotermitidae). Bylo provedeno pilotní testování plošného vzorku metodou zobrazovací hmotnostní spektrometrie.
Příprava nesymetricky substituovaných difenylacetylenů využitelných v molekulární elektronice
Rejšek, Jan ; Veselý, Jan (oponent) ; Jindřich, Jindřich (vedoucí práce)
Příprava nesymetricky substituovaných difenylacetylenů využitelných v molekulární elektronice Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá syntézou nesymetricky substituovaných difenylacetylenů a jejich převedením na (η4 -cyklobutadien)-(η5 - cyklopentadienyl)kobaltové komplexy, které by mohly být použity a studovány jako molekulární rotory. Vícekrokovou syntézou zahrnující přeměnu primárního arylaminu na terciární N-permethylací, nukleofilní acylovou substituci a Sonogashirův coupling byl připraven nesymetricky substituovaný difenylacetylen, který byl následně podroben cykloadici [2 + 2] s cyklopentadienyldikarbonylkobaltem. Vznikající (η4 - cyklobutadien)-(η5 -cyklopentadienyl)kobaltový komplex byl identifikován pomocí MS. Klíčová slova: difenylacetylen, Sonogashirův coupling, (η4 -cyklobutadien)- (η5 -cyklopentadienyl)kobaltový komplex, cykloadice [2 + 2], molekulární rotor
Development and applications of ionization techniques in ambient mass spectrometry
Rejšek, Jan ; Vrkoslav, Vladimír ; Cvačka, Josef
Ambient mass spectrometry is a sharply developing subject area. Desorption electrospray ionization (DESI) and desorption atmospheric pressure photoionization (DAPPI) are two types of ionization techniques in the ambient mass spectometry. Herein, they were investigated in two research areas: (1) TLC analysis. (2) Localization of insect defense glands.
Development and applications of ionization techniques in ambient mass spectrometry
Rejšek, Jan ; Vrkoslav, Vladimír ; Cvačka, Josef
Ambient mass spectrometry is a sharply developing subject area. Desorption electrospray ionization (DESI) and desorption atmospheric pressure photoionization (DAPPI) are two types of ionization techniques in the ambient mass spectometry. Herein, they were investigated in two research areas: (1) TLC analysis. (2) Localization of insect defense glands.

Viz též: podobná jména autorů
1 Rejsek, Jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.