Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vrátím se brzy
Novotná, Anna ; Ezzeddine, Petra (vedoucí práce) ; Redlová, Pavla (oponent)
Klíčová slova mongolské migrantky v ČR, gender, migrace, transnacionální mateřství, remitence, sociální sítě, práce Abstrakt Ve své diplomové práci se zabývám situací mongolských žen při pracovní migraci do České republiky. Pro účely výzkumu jsem oslovila dvacet mongolských žen, které jsou (nebo do nedávné doby byly) transnacionálními matkami a které společně bydlí a pracují v severočeské továrně. Pojítkem těchto žen je také to, že jsou hlavními živitelkami svých rodin a to nehledě na to, zda mají mužský protějšek nebo jsou rozvedené, svobodné matky nebo vdovy. Zajímala jsem se o to, jaká situace je vedla k rozhodnutí odjet pracovat do České republiky - a zaměřila jsem se jak na situaci osobní, tak i na celkové podmínky v současném Mongolsku. Můj výzkum je zaměřen na tři hlavní témata. Prvním z nich je transnacionální mateřství. Zajímám se o to, jakým způsobem se ženy vyrovnávají se svou novou rolí a jak ji zvýznamňují. K tomuto tématu se váže problematika sociálních sítí a jejich využití v migraci. Zjišťuji, jakým způsobem mé participantky využívají sociálních sítí a jak tyto sítě fungují. Jako poslední téma jsem zvolila ústřední motiv migrace mongolských žen a tím je práce a s ní spojené zasílání remitencí do země původu.
Fragmenty setkávání turistů, indiánů a antropologů v San Cristóbalu de las Casas v Mexiku
Redlová, Pavla ; Halbich, Marek (oponent) ; Vrhel, František (vedoucí práce)
"[U]n punto en el mapa es tambien un lugar en la historia" (Rodriguez Cuevas, 2003). V San Crist6balu se jedna minimalne 0 dYe historie Uednu, konstruovanou praktikami a vedomim turistu, respektive zapadni spoleenostr, a druhou temi lokalnimi), nebot' predstavuje jedno z dynamickych svetoyYch jevist" multikulturniho setkavani. Aktualni trend vzrustajici socialni a kulturni rozmanitosti predstavuje novy prvek, spojujici z6nu s pomerne konfliktnimi etnickymi vztahy s cizimi, stereotypnimi, predstavami 0 danem regi6nu. Fragmenty tamnich turistickych dramat i antropologickych interpretaci jsem vepsala do predchozich stranek. Umele jsem oddelovala zprostredkovany a osobni kontakt. V tom prvnim jsem se soustredila na reprezentace indianu, nebot' specificka pojmenovani a myslenky s nimi spojene ovlivnuji socialni jednani. V druhem pripade jsem pozorovala prubehy kontaktU a vyvozovala z nich souvisejici sociokulturni fenomeny. Nyni je rada na shrnuti hlavnich poznatku z vyzkumu, na zohledneni sirsiho kontextu a na naertnuti otazek pro budouci studium. Rozbor pruvodce po Mexiku z nakladatelstvi Lonely planet ukazal na paralelni existenci rady, treba i protikladnych, diskurzu 0 indianech. Ctenarum predklada mozaiku hodnoceni a obrazu, v pripade indianskeho obyvatelstva San Crist6balu zejmena idealisticke zapadni...

Viz též: podobná jména autorů
1 Rédlová, Petra
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.