Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Domain Specific Languages in Functional Programming
Rapavá, Jana ; Hric, Jan (vedoucí práce) ; Pilát, Martin (oponent)
V umělé inteligenci, obzvláště v programování s omezujícími podmínkami, je populární navrhovat rozličné modelovací jazyky, které umožňují řešit problémy na úrovni domény a prostřednictvím doménových abstrakcí. Při tom je často užitečné používat techniky známé z oblasti doménově specifických jazyků. Funkcionální programovací jazyky poskytují nové prostředky pro návrh těchto jazyků, obzvláště v případě vnořených doménově specifických jazyků. Tato práce zkoumá výhody a nevýhody využití technik funkcionálního programování při návrhu a implementaci vnořeného doménově specifického jazyka pro problémy prohledávání stavových prostorů.
Algorithms based on bounded expansion - implementation and evaluation
Rapavá, Jana ; Dvořák, Zdeněk (vedoucí práce) ; Knop, Dušan (oponent)
Tato bakalářská práce navazuje na větu, která říká, že mnoho tříd grafů - konkrétně třídy s omezenou expanzí - má vlastnosti zjednodušující rozhodování grafových problémů definovatelných v logice prvního řádu. Důležitým příkladem takového problému je izomorfismus podgrafů. Cílem této práce je implementovat a otestovat navrhnutý algoritmus pro tento problém (který má lineární časovou složitost vzhledem k velikosti grafu, ve kterém hledáme podgraf). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Algorithms based on bounded expansion - implementation and evaluation
Rapavá, Jana ; Dvořák, Zdeněk (vedoucí práce) ; Knop, Dušan (oponent)
Tato bakalářská práce navazuje na větu, která říká, že mnoho tříd grafů - konkrétně třídy s omezenou expanzí - má vlastnosti zjednodušující rozhodování grafových problémů definovatelných v logice prvního řádu. Důležitým příkladem takového problému je izomorfismus podgrafů. Cílem této práce je implementovat a otestovat navrhnutý algoritmus pro tento problém (který má lineární časovou složitost vzhledem k velikosti grafu, ve kterém hledáme podgraf). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.